Indmeldt i Venstre | Franz Rohde

Efter et års tid at have været partiløs, har jeg taget en vigtig og for mig helt rigtig beslutning.

Jeg har meldt mig ind i Venstre.

Jeg har stadig lysten til indflydelse – til at være med til at gøre en forskel – og ud over lokalt bestyrelsesarbejde, så bliver det nu også mere direkte i forhold til den lokalpolitiske del.  

På nuværende tidspunkt sidder jeg som formand for Otterup Lokalråd, og jeg sidder med i elitebestyrelsen i Otterup Håndboldklub. Det er helt bestemt spændende – om end 2020 på grund af Corona har været et særligt udfordrende år på flere måder.
Særligt udfordrende var år 2020 også i forbindelse med min bestyrelsespost i Fjernvarme Fyn, men der var det nu, det mulige salg af selskabet der var det største omdrejningspunkt. Heldigvis er de planer nu – igen – lagt på frost.

Fra min tid som aktiv i det politiske arbejde – og i tiden som medlem af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune – har jeg et godt kendskab til den lokalpolitik, Venstre arbejder for her i kommunen, og det virker som det rigtige sted for mig at være med. Jeg håber selvfølgelig, jeg med mit medlemskab kan være med til at præge denne lokalpolitik, og være med til at gøre noget godt endnu bedre. Det er jo lysten til at påvirke, bidrage og forbedre, der driver en til at deltage i det politiske arbejde. Ligesom i bestyrelsesarbejde i øvrigt.
Jeg glæder mig rigtig meget til at være med.

Se her kan man i Nordfyns Kommune lære noget. | Franz Rohde

Se her kan man i Nordfyns Kommune lære noget.

Ikke nødvendigvis en ordning fuldstændig magen til, men tankegangen er rigtig.

På Nordfyn indførte man i sin tid TeleTaxa-ordningen, fordi man på Nordfyn ikke kan tilbyde en dækning af kollektiv transport, der dækker bare nogenlunde. Helt galt er det for de mange borgere, der ikke bor i de største byer, og som ikke skal mod eller fra Odense.

Heller ikke mellem vores største byer på Nordfyn er der kollektiv transport – bortset fra noget skolebus.

Nu har man vedtaget ændringer af ordningerne, der er totalt ødelæggende. Det er ikke mindst prisen, der er af afgørende betydning.

Det er sørgeligt, at der ikke ses på teletaxa-ordningerne som vores mulighed for kollektiv transport, men at der i stedet konstant sammenlignes med privat brug af taxa.

Der har i pressen været mest fokus på situationen for de ældre borgere i kommunen, og det er sådan set forståeligt, men fokus bør rettes på alle borgere her i kommunen. Hvis man ikke kan tilbyde en mulighed for at tage en bus, så må man tilbyde noget andet, hvis man vil holde på sine borgere. Det gælder borgere i alle aldre. Og vil man tiltrække børnefamilier – også uden for de største byer – så er kollektivtransport en nødvendighed.

Teletaxa-ordningen har været dyr for kommunen, men det skyldes ikke mindst, at prisen for et system administreret af FynBus, har været – og stadig er – alt for omkostningstungt.

Måske kan man lave en helt ny ordning, med et system, hvor de lokale vognmænd – til en langt mere rimelig pris – kan administrere bestillingerne og kørslerne.

Og så skal prisen sammenlignes med dækning af traditionel buskørsel – ikke i forhold til ingenting.

Det er meget ærgerligt, at man på Nordfyn har valgt den (for brugerne) dyreste ordning, mens man i andre fynske kommuner har valg en (for brugerne) billigere løsning. Man skal i det hele taget se sagen i en større sammenhæng.

https://www.mariager-avis.dk/mariageravis/Gratis-taxa-til-de-unge-Det-skal-vaere-federe-at-bo-paa-landet/artikel/438054

Der er løbet meget vand gennem åen, siden jeg meldte mig ind i Det Konservative Folkeparti

Der er løbet meget vand gennem åen, siden jeg meldte mig ind i Det Konservative Folkeparti. Meget har ændret sig gennem disse efterhånden mange år. Også jeg.

Det har været en rejse, der har budt på både gode og mindre gode oplevelser, men de gode oplevelser har dog været i overtal.

Nu er det blevet tiden at takke for den rejse. Partiet ønsker jeg held og lykke i fremtiden.

Jeg er hverken bitter, vred, sur eller andet. Vi er bare nået til vejs ende.

Det er en beslutning, der er længe overvejet, og som har været svær at tage – men nu er den endegyldigt taget. Der er mange, jeg skylder en stor tak for opbakning og hjælp. En opbakning, støtte og hjælp jeg er meget ydmyg over at have modtaget.

Lige nu sidder jeg som formand for Otterup Lokalråd, jeg sidder i Elitebestyrelsen i OHK og jeg sidder også i bestyrelsen i Fjernvarme Fyn. Jeg kan nemt få tiden til at gå uden for politik, men om det her bliver et endeligt farvel til politik, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Jeg har lært, at man aldrig skal sige aldrig, og lysten til indflydelse og mulighed for at påvirke udviklingen i den bedst mulige retning har jeg stadig.

Nye tider giver nye muligheder

Nye tider giver nye muligheder. Derfor skal der også en gang imellem træffes nye beslutninger. Det har jeg gjort.

For nylig kom jeg med i bestyrelsen for eliteafdelingen i Otterup Håndboldklub, og via dette blev jeg involveret i opstarten af Otterup Lokalråd, hvor jeg som formand skal medvirke til at få dette lokalråd sat på skinner.

Spændende nye projekter for mig, og ud over mit arbejde som lærer, sidder jeg også fortsat i bestyrelsen for FjernvarmeFyn.

Samtidigt går jeg i gang med diplomuddannelsen i ledelse, hvilket jeg glæder mig meget til. Det vil sandsynligvis åbne nye muligheder i fremtiden.

Når man gør noget, skal man gøre det ordentligt. Sådan har jeg altid haft det. Kan jeg ikke gøre det ordentligt, så bliver det negativt og stressende – i stedet for positivt og udviklende.

Derfor stopper jeg med mine poster inden for det politiske organisationsarbejde. Jeg er allerede trådt ud af bestyrelsen i den lokale vælgerforening, hvor jeg sad som næstformand. I næste måned træder jeg ud af forretningsudvalget og bestyrelsen i storkredsen, hvilket også betyder, at jeg siger farvel til posten i regionsudvalget og som hovedbestyrelsesmedlem i Det Konservative Folkeparti.

Det er efterhånden blevet til en del år med politisk aktivitet, og min interesse for politik er ikke forsvundet. Døgnet har bare kun 24 timer at give af, og det blev tidspunktet, hvor der skulle vælges til og fra.

Ingen døre er smækket i, og ingen broer er brændt.

Til sidst vil jeg blot sige tak til de rigtig mange gode mennesker, jeg har lært at kende gennem den politiske karriere, og jeg kommer da bestemt til at savne samværet med jer omkring det politiske arbejde. Heldigvis vil en del af jer jo stadig være at finde i omgangskredsen og i vennekredsen.

Så er det på tide at ønske alle et rigtig godt år 2019

Og så er det også det tidspunkt, hvor man kigger tilbage på året, der gik, og også kigger frem på året der kommer.

2018 har alt i alt været et fantastisk år for mig. Toppen var naturligvis kobberbrylluppet med min helt fantastiske kone Charlotte. 12,5 år er lang tid, men sammen med hende føles det som tiden er fløjet afsted.

I 2018 var fruen og undertegnede også på en kærestetur til Prag, og den tur har sat mange gode minder. Jeg håber, vi på et tidspunkt kan få endnu en sådan tur, og det må da bestemt gerne være til Prag igen.

Fruen og undertegnede har i det hele taget rigtig mange minder fra 2018. vi gik igen til dans – hvilket vi nok burde gøre en hel del mere, for vi kan ikke dansene endnu – og vi har været til Honnør koncert, Birthe Kjærs jubilæumskoncert, Michael Falch solo, Preben Elkjær foredrag og flere andre ting. Vi købte to biler i år 2018 – så den sport står stille i nogle år nu. Så mange ting kunne nævnes.

En af de helt store ting i 2018 var vores sommerferie til Kroatien. Jeg elsker vores familieferier. Jeg elsker i det hele taget, når vi kan samle vores lille familie og have hyggelige timer – og det sker heldigvis ikke så sjældent.

År 2018 var også på andre områder et særligt år. Jeg blev opereret, og det var en lille bitte operation, men det helede ikke som håbet, og jeg gik glip af Folkemødet, hvor jeg skulle have slået mine folder med Lars Bo. Jeg håber, vi får en ny chance.

2018 var også året, hvor jeg besluttede mig for at gøre noget ved min dårlige form. Jeg begyndte efter sommerferien at træne mere intensivt end i mange mange år. 100 træninger og et tab på 10 kg var målene inden kobberbrylluppet, og målene blev indfriet.
Nu er status 119 træningen fra sommerferien og til udgangen af år 2018, og træningen fortsætter. Jeg skal op på 200 træningen, og 20 kg skal smides, inden Eventyrløbet i år 2019 – regnet fra træningsstarten i sommers.

Så var 2018 også mit første år som ikke valgt til kommunalbestyrelsen – efter 4 år med et højt aktivitetsniveau på den front. Det har givet mig noget fritid, og det har muliggjort mit træningsprogram. Det med tiden er dog sådan lidt blevet udvandet lidt, for jeg har involveret mig i en del ting.
Jeg sidder i bestyrelsen i Fjernvarme Fyn, jeg er næstformand i den lokale vælgerforening, jeg er næstformand i storkredsens bestyrelse og sidder også i forretningsudvalget, jeg er medlem af hovedbestyrelsen i Det Konservative Folkeparti, jeg er bestyrelsesmedlem i eliteafdelingen i Otterup Håndboldklub og så er jeg blevet formand for Otterup Lokalråd.
På arbejde har jeg været med i et ledertalentforløb (det hedder det altså), og jeg vil gerne videre af den vej.
Jeg har ikke kedet mig.
Samtidigt har fruen fået nye og større udfordringer jobmæssigt, så hun arbejder nu (mange timer) på Langeland, så vi skal stadig værdsætte vores tid sammen – og det gør vi.
For tiden grubler jeg en del over, om jeg skal være involveret i lige så mange ting i 2019, som i 2018. jeg er ikke færdig med at gruble endnu.

Omkring det politiske var 2018 også en særlig oplevelse på den måde, at resultaterne af mange beslutninger, jeg har været med til at tage, viste sig som færdige projekter. Bare et par enkelte nedslagspunkter er klimaprojektet i Bogense, det nye meget flotte og brugbare område ved skolen i Otterup – og i Bogense, den nye cykelsti mellem Kappendrup og Hjadstrup og meget andet som fx byfornyelsesprojektet i Krogsbølle kunne nævnes.
Det er da lidt ærgerligt ligesom ikke at få tingene fulgt helt til dørs, men sådan må det jo nu en gang være.
Og det er da i øvrigt glædeligt, at den positive udvikling i Nordfyns Kommune jo ikke ligefrem er stoppet.

År 2019 ser spændende ud. Vi skal have lavet et større haveprojekt her hjemme, og det bliver rigtig godt, men det, jeg glæder mig mest til, er helt klart samværet med familien – børn, svigerbørn, forældre, svigerforældre, svoger og alle de andre.

Tak til alle jer, der var med til at gøre 2018 til et fantastisk år.

Rigtig godt år 2019 derude