Nye tider giver nye muligheder

Nye tider giver nye muligheder. Derfor skal der også en gang imellem træffes nye beslutninger. Det har jeg gjort.

For nylig kom jeg med i bestyrelsen for eliteafdelingen i Otterup Håndboldklub, og via dette blev jeg involveret i opstarten af Otterup Lokalråd, hvor jeg som formand skal medvirke til at få dette lokalråd sat på skinner.

Spændende nye projekter for mig, og ud over mit arbejde som lærer, sidder jeg også fortsat i bestyrelsen for FjernvarmeFyn.

Samtidigt går jeg i gang med diplomuddannelsen i ledelse, hvilket jeg glæder mig meget til. Det vil sandsynligvis åbne nye muligheder i fremtiden.

Når man gør noget, skal man gøre det ordentligt. Sådan har jeg altid haft det. Kan jeg ikke gøre det ordentligt, så bliver det negativt og stressende – i stedet for positivt og udviklende.

Derfor stopper jeg med mine poster inden for det politiske organisationsarbejde. Jeg er allerede trådt ud af bestyrelsen i den lokale vælgerforening, hvor jeg sad som næstformand. I næste måned træder jeg ud af forretningsudvalget og bestyrelsen i storkredsen, hvilket også betyder, at jeg siger farvel til posten i regionsudvalget og som hovedbestyrelsesmedlem i Det Konservative Folkeparti.

Det er efterhånden blevet til en del år med politisk aktivitet, og min interesse for politik er ikke forsvundet. Døgnet har bare kun 24 timer at give af, og det blev tidspunktet, hvor der skulle vælges til og fra.

Ingen døre er smækket i, og ingen broer er brændt.

Til sidst vil jeg blot sige tak til de rigtig mange gode mennesker, jeg har lært at kende gennem den politiske karriere, og jeg kommer da bestemt til at savne samværet med jer omkring det politiske arbejde. Heldigvis vil en del af jer jo stadig være at finde i omgangskredsen og i vennekredsen.

Så er det på tide at ønske alle et rigtig godt år 2019

Og så er det også det tidspunkt, hvor man kigger tilbage på året, der gik, og også kigger frem på året der kommer.

2018 har alt i alt været et fantastisk år for mig. Toppen var naturligvis kobberbrylluppet med min helt fantastiske kone Charlotte. 12,5 år er lang tid, men sammen med hende føles det som tiden er fløjet afsted.

I 2018 var fruen og undertegnede også på en kærestetur til Prag, og den tur har sat mange gode minder. Jeg håber, vi på et tidspunkt kan få endnu en sådan tur, og det må da bestemt gerne være til Prag igen.

Fruen og undertegnede har i det hele taget rigtig mange minder fra 2018. vi gik igen til dans – hvilket vi nok burde gøre en hel del mere, for vi kan ikke dansene endnu – og vi har været til Honnør koncert, Birthe Kjærs jubilæumskoncert, Michael Falch solo, Preben Elkjær foredrag og flere andre ting. Vi købte to biler i år 2018 – så den sport står stille i nogle år nu. Så mange ting kunne nævnes.

En af de helt store ting i 2018 var vores sommerferie til Kroatien. Jeg elsker vores familieferier. Jeg elsker i det hele taget, når vi kan samle vores lille familie og have hyggelige timer – og det sker heldigvis ikke så sjældent.

År 2018 var også på andre områder et særligt år. Jeg blev opereret, og det var en lille bitte operation, men det helede ikke som håbet, og jeg gik glip af Folkemødet, hvor jeg skulle have slået mine folder med Lars Bo. Jeg håber, vi får en ny chance.

2018 var også året, hvor jeg besluttede mig for at gøre noget ved min dårlige form. Jeg begyndte efter sommerferien at træne mere intensivt end i mange mange år. 100 træninger og et tab på 10 kg var målene inden kobberbrylluppet, og målene blev indfriet.
Nu er status 119 træningen fra sommerferien og til udgangen af år 2018, og træningen fortsætter. Jeg skal op på 200 træningen, og 20 kg skal smides, inden Eventyrløbet i år 2019 – regnet fra træningsstarten i sommers.

Så var 2018 også mit første år som ikke valgt til kommunalbestyrelsen – efter 4 år med et højt aktivitetsniveau på den front. Det har givet mig noget fritid, og det har muliggjort mit træningsprogram. Det med tiden er dog sådan lidt blevet udvandet lidt, for jeg har involveret mig i en del ting.
Jeg sidder i bestyrelsen i Fjernvarme Fyn, jeg er næstformand i den lokale vælgerforening, jeg er næstformand i storkredsens bestyrelse og sidder også i forretningsudvalget, jeg er medlem af hovedbestyrelsen i Det Konservative Folkeparti, jeg er bestyrelsesmedlem i eliteafdelingen i Otterup Håndboldklub og så er jeg blevet formand for Otterup Lokalråd.
På arbejde har jeg været med i et ledertalentforløb (det hedder det altså), og jeg vil gerne videre af den vej.
Jeg har ikke kedet mig.
Samtidigt har fruen fået nye og større udfordringer jobmæssigt, så hun arbejder nu (mange timer) på Langeland, så vi skal stadig værdsætte vores tid sammen – og det gør vi.
For tiden grubler jeg en del over, om jeg skal være involveret i lige så mange ting i 2019, som i 2018. jeg er ikke færdig med at gruble endnu.

Omkring det politiske var 2018 også en særlig oplevelse på den måde, at resultaterne af mange beslutninger, jeg har været med til at tage, viste sig som færdige projekter. Bare et par enkelte nedslagspunkter er klimaprojektet i Bogense, det nye meget flotte og brugbare område ved skolen i Otterup – og i Bogense, den nye cykelsti mellem Kappendrup og Hjadstrup og meget andet som fx byfornyelsesprojektet i Krogsbølle kunne nævnes.
Det er da lidt ærgerligt ligesom ikke at få tingene fulgt helt til dørs, men sådan må det jo nu en gang være.
Og det er da i øvrigt glædeligt, at den positive udvikling i Nordfyns Kommune jo ikke ligefrem er stoppet.

År 2019 ser spændende ud. Vi skal have lavet et større haveprojekt her hjemme, og det bliver rigtig godt, men det, jeg glæder mig mest til, er helt klart samværet med familien – børn, svigerbørn, forældre, svigerforældre, svoger og alle de andre.

Tak til alle jer, der var med til at gøre 2018 til et fantastisk år.

Rigtig godt år 2019 derude

 

Set fra sidelinjen

En skolestruktursdebat mindre end et år efter en valgkamp, hvor alle var enige om ikke at ville ændre på skolestrukturen, det havde jeg ikke lige set komme.

Nå jo, måske om en enkelt skole, hvis en enkelt skole var i krise, og grundlaget for skolens videre virke smuldrede. Men ikke en skolestruktursdebat omhandlende så massive ændringer, som der nu er sendt i høring.

Jeg har – også i valgkampen, men også før den – stået fast på den holdning, at den skolestruktur, der for ikke så mange år siden blev besluttet, skulle have lov til at virke, så skolerne ikke konstant var under et afviklingspres. Jeg mener nemlig, at det er ødelæggende for de mindre skolers udvikling, hvis de konstant opleves som lukningstruede.

Nu bliver det spændende at følge den kommende debat – for nu er den jo altså igangsat.

Selvfølgelig kan der spares penge ved at samle eleverne på færre skoler, men jeg har det nu omvendt også sådan, at kommunens struktur med flere mindre samfund, at et lidt dyrere skolevæsen måske nærmest må betragtes som et vilkår.

Men det er også det, der gør en skolestruktursdebat så pokkers vanskelig. Det er en sammenblanding af politik for at fastholde og udvikle det gode liv uden for de største byer, og dels en uddannelsesmæssig politik, hvor skolernes kvalitet jo ikke må være dårligere, fordi der er mange mindre/små skoler, og endelig en økonomisk politik, hvor de sparsomme midler til at fremme udviklingen i kommunen må og skal prioriteres.

Nu er debatten som sagt igangsat, og så er der kun at håbe, at der kan træffes en politisk beslutning, der betyder, at skolerne efterfølgende får den ro, der kræves for, at skolerne kan udvikle sig. I sikker forvisning om, at den besluttede struktur består. Det kræver en bred politisk beslutning, hvor ingen partier sidder og lurepasser.

God debat derude – og husk, at når man vælge noget til, så vælge man noget andet fra – og omvendt.

https://www.fyens.dk/nordfyn/Mulige-besparelser-paa-nordfynske-skoler-De-stoerre-boern-samles-paa-faerre-skoler/artikel/3276550

Læserbrev: De nordfynske veje har det godt

Det er da en trist oplevelse, Erik Beck Jensen har, når han færdes på de nordfynske veje. Den oplevelse og opfattelse kan jeg naturligvis ikke tage fra ham, men jeg er omvendt dybt uenig med ham.

De seneste år har der på Nordfyn været meget fokus på vores veje, og jeg synes, vi kan være rigtig godt tilfreds med vejenes tilstand her på Nordfyn.

Faktisk mener jeg, at de nordfynske vejes tilstand generelt er helt i toppen på Fyn. Man kan altid finde et hul eller en vej, hvor man kunne ønske udbedring, men vejvedligeholdelse er en løbende proces, hvor der dels repareres akutte forhold, og hvor der planlægges mere langsigtet med nye belægninger på mange strækninger hvert eneste år.

Samtidigt er der flere muligheder for at melde ind til kommunen, hvis man oplever veje, hvor en indsats er påkrævet. Nogen afholder sig muligvis fra at benytte disse muligheder – der er en app, der er mail og der er telefon – fordi man er bange for, at det vil blive opfattet som en klage. Men kommunens folk er rent faktisk meget interesseret i disse meldinger, så man skal ikke holde sig tilbage. Og kommunens folk gør en stor og god indsats for at vi alle kan færdes på gode veje.

Franz Rohde
Tidligere formand for Teknik- og Miljøudvalget