En julehilsen

Kære besøgende

Jeg vil gerne hermed ønske en glædelig jul og et godt nytår for dig og dine.

Det næste år bliver et spændende år! Der er valg det kommende år, og der er valgkamp. Disse to ting ved vi, og i min kampagnegruppe er vi mere end klar – vi er allerede i gang.
Der vil i det kommende år komme begivenheder, vi ikke på nuværende tidspunkt ved noget om eller kan forestille os. Det gælder også i den politiske verden.

Som konservativ kandidat kan man ønske sig, at små mirakler vil ske. Der må meget gerne komme nogle landspolitiske vindersager, så meningsmålingerne kunne bevæge sig i en positiv retning. For tiden er disse meningsmålinger ikke rar læsning, og det har de ikke været længe.
Svaret er dog på ingen måde at gå ud med meldinger, der har en negativ indvirkning på partiets tilslutning – heller ikke for at opnå personlig presseomtale. Den vej har andre desværre valgt, hvilket jeg ærgrer mig over.
Samlet set er det ødelæggende for alle kandidater – muligvis med undtagelse af de, der vælger den vej.
Så på spørgsmålet: Skal man ikke sige, hvad man mener? Er svaret: Jo selvfølgelig, men friheden begrænses naturligt der, hvor det går ud over andre fra samme hold. Hvis det gør det, så bør man vælge en anden måde, eller at tie og vente på det rigtige tidspunkt. Desuden synes jeg også, man skal overveje, om det man har at melde ud, rent faktisk er nyt og giver mening fremadrettet – eller det alene er ren ballade. Intet parti har vist nogensinde opnået fremgang ved at være i konflikt med sig selv.
Vi bør i stedet alle kandidater og alle andre konservative gøre en indsats for at forklare den konservative politik. Fortælle hvordan vi ønsker, Danmark skal udvikle sig!

Synes man, der skal ske ændringer, så vælg nogen nye ind! Det er den rigtige vej!
Et systemskifte, så vi får en rød regering, er jeg sikker på, vil betyde, at vi oparbejder en ny gæld – så stor at det ikke bliver os selv, men de kommende generationer, der skal afdrage den. Det kan vi ikke være bekendt!
Hele min ungdom og en del af mit voksenliv har jeg hørt om, hvordan landets udenlandsgæld begrænsede vores muligheder. En gæld opbygget på forholdsvis få år med en socialdemokratisk ledet regering. Lad os ikke begå den fejl igen!
I det forløbne år har vi fået min kampagnegruppe op at stå. En særlig tak til de frivillige, der har sagt ja til at deltage ved de fremtidige opgaver og en kæmpestor tak til dem, der allerede har ydet en fremragende indsats. Jeg er helt afhængig af hjælp fra frivillige, og jeg er dybt taknemmelige over den hjælpsomhed, jeg møder hos så mange mennesker.
Vi kan bruge flere endnu, så hvis du kunne have lyst til at yde et mindre eller større stykke arbejde, så skal du endelig sige til. Et par timer en gang i mellem og ikke mindst i selve valgkampen vil være en kæmpe hjælp.

År 2010 var året, hvor jeg inviterede Villy Søvndal med ud i virkeligheden. Han har efterhånden gjort det til en fast tradition, at han inviterer statsministeren med ud i virkeligheden, og det er åbenbart kun sammen med statsministeren, han gider se på virkeligheden, for der kom meget hurtigt et nej tak som svar. Ærgerligt, for jeg ville gerne have besøgt fx nogle gartnerier og nogle skoler sammen med ham – ja, vi kunne også have besøgt et plejehjem, så han kom nærmere de 20 af slagsen, han i sin tid ved et uheld kom til at påstå, at han havde besøgt. Nu har tal vist aldrig lige været Villys speciale, så lad os bare lægge den fortalelse over i kurven til de andre røde smuttere.

Lindø er desværre under afvikling, og det er vigtigt, at de fyrede medarbejdere får så god og brugbar efter- og videreuddannelse som overhovedet muligt.
EU´s Globaliseringsfond kommer med næsten 100 millioner til dette formål, men desværre er sagsbehandlingstiden i EU ikke hurtig. Samtidigt er det sådan, at pengene skal være brugt inden for 24 måneder fra ansøgningsdatoen – ellers går de tilbage til Globaliseringsfonden. Sammen med Lars Ole Valsøe har jeg skrevet et åbent brev til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen om at komme projekterne til hjælp ved, at staten lægger pengene ud i opstartsfasen, så det kan sættes i gang. Det drejer sig sandsynligvis om 10-15 millioner i ca. 3 måneder. Det ser lige nu positivt ud, og jeg tolker ministerens udmeldinger sådan, at han er villig til at lægge pengene ud, hvis det er nødvendigt.
Jeg holder fast i sagen og arbejder videre med den.

I december var jeg i Nyborg og i Kerteminde til gadearrangementer – begge dage med stor lokal opbakning, hvilket betyder så utroligt meget.
Vi havde fokus på erhvervslivets vilkår her i landet. Vilkår der skal forbedres!
For at illustrere erhvervslivets betydning for hele vores samfund, havde vi en træko med på turene. Sammenligningen er, at en malkeko kun giver god mælk i de rigtige mængder, hvis den fodres rigtigt. På samme måde kan man anskue det private erhvervsliv, der skal have bedre vilkår, end vi giver det i dag. Erhvervslivet er grundstenen i vores samfunds muligheder for at kunne hjælpe dem, der ikke kan klare sig selv, og for at vi alle sammen kan have en høj levestandard.

Der har været mange arrangementer i det forgangene år, og jeg er meget tilfreds med året, der snart er gået.
Vigtigt er det, at vi kigger fremad, og der er rigtig mange ting på vej i det kommende år.

Jeg vil arbejde for bedre forhold for erhvervslivet, så vi som samfund kan opnå vækst og fastholde et velfærdssystem, hvor de, der ikke kan klare sig selv, får en ordentlig hjælp.
En folkeskole så god, at selv den socialdemokratiske top, vil lade deres børn gå i den.
Der er forskel på at bo i storby og at bo i en af de mindre byer eller på landet. Når du vil stemme konservativt, så synes jeg, du skal have i tankerne, at jeg er den eneste konservative kandidat på Fyn, der ikke bor i enten Odense eller Svendborg. Jeg synes, Odense og Svendborg er vigtige byer på Fyn, og de er øens lokomotiver på flere områder, men der er flere og andre udfordringer for områderne uden for disse byer, end der er i dem. Fx er uddannelsesniveauet lavere i kommunerne uden for de største byer, end i de to største byer. Mens der er i Odense er en god dækning med kollektiv trafik, går udviklingen uden for Odense den anden vej på det område.

Få landet på fode – Stem på Franz Rohde! Sådan lød vindersloganet i vores julekonkurrence på min hjemmeside. ”Landet” har en dejlig dobbeltbetydning, og derfor vandt dette slogan. Jeg tager nemlig ”landet” alvorligt – både landet forstået som Danmark, men også forstået som alle områder uden for storbyerne. Tænk på det når du vælger din konservative kandidat!

Jeg vil gerne ønske dig og dine en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår!

Venlig hilsen
Franz Rohde – Folketingskandidat for C på Fyn