Spørgsmål til SF og partiets tilhængere

Jeg har et spørgsmål til SF og partiets tilhængere. Nå ja, det er måske mere end et enkelt, men i det parti plejer man ikke at tage tal så nøje

Som jeg har forstået SF´s seneste udmeldinger, så er de imod besparelser i det offentlige – og man er ligeledes imod nulvækst i det offentlige. Er det korrekt forstået?

Nå den “almindelige vækst” i det offentlige skal fortsætte, skal det nye forslag med to lærere i hver i de mindste klasser så lægges oven i? Altså så det bliver vækst plus nye tiltag?

Til det nye forslag om to lærere i de mindste klasser i visse timer, vil jeg gerne spørge: Hvorfor lige i dansk og matematik og ikke i fx idræt, natur/teknik eller musik? Er det en ny højredrejning at SF nu satser ensidigt på de boglige fag? Det har man da ellers virkeligt været imod, når andre har haft de tendenser.

Venstrefløjsvrøvl om ufinansieret skattelettelser

Det er noget underligt vrøvl med den snak om ufinansieret skattelettelser. Hvis en skattelettelse er finansieret, så er der vel nærmere tale om en skatteomlægning.

Med den nuværende (og glimrende) regering har vi set både skattelettelser og skatteomlægninger, og jeg er klart tilhænger at skattelettelser. Omlægningerne har været mindre heldige end lettelserne.

Man mener åbenbart på venstrefløjen, at de tidligere lettelser er skyld i, at der de næste år skal spares en smule på de offentlige budgetter. Jeg må omvendt konkludere, at man på venstrefløjen ønsker at fastholde et så højt skattetryk som muligt – også i tider hvor der rent faktisk er råd til skattelettelser (som da vi i sin tid fik de reelle lettelser). Man ser på venstrefløjen nødigt, at man som borger skulle få bestemmerretten over ens egne penge, og selvfølgelig giver det staten optimal magt med så meget omfordeling som overhovedet muligt.

Kønskvoter – en dødfødt ide

Det sidste nye socialdemokratiske forslag, hvor man ønsker at kunne tvangsopløse virksomhedsbestyrelser, hvis disse ikke består af mindst 40% er skringende sindsygt!

Virksomheder, foreninger osv. skal naturligvis kunne vælge de personer, de finder bedst – uanset om disse er mænd, kvinder eller fra Sjælland.