En bro fra Bogense til Barrit – en god ide!

Forbindelsen Fynshav-Bøjden er bestemt også interessant. Jeg så gerne begge forbindelser realiseret.

Med Bogense-Barrit-løsningen vil området omkring Vejle og problemerne på Vestfyn blive afhjulpet.

Femerforbindelsen bliver ved med at blive dyrere og dyrere, og den vil formentligt lide af samme problem som den ofte foreslåede kattegatsforbindelse – den kan ikke betales af brugerne af forbindelsen.I den perfekte verden kunne mange broer ønskes, men i den virkelige verden tror jeg mest på Bogense-Barrit og dernæst på Bøjden-Fynshav.Pengene der kunne spares ved at droppe Femerforbindelsen kunne finansierer flere andre løsninger.