Der er ikke efterlønsmulighed for alle.

Helle Waagner (HW) fra SF havde et indlæg i Ugeavisen Nordfyn den 18/1. Her gør hun sig til talsmand for, at efterlønsmulighed for alle skal bevares.

HW må jo med det standpunkt gå ind for, at efterlønsordningen skal reformeres – hvilket ellers ikke er SF-politik. Der er nemlig ikke i dag efterlønsmulighed for alle. Der er flere krav, der skal opfyldes for at få efterløn.

Man skal vælge 30 år i forvejen at være tilmeldt og betale til ordningen, hvilket en pæn del har fravalgt. Der er ikke mulighed for at blive eftertilmeldt, hvis man skulle få den lyst senere i livet.

Man skal også være medlem af en fagforening, da det er disse, der administrerer ordningen i forhold til tilmelding og betaling til denne.

Desuden kræver det at kunne gå på efterløn, at man har en bestemt alder. Man kan ikke vælge at gå på efterløn som 55 årig – heller ikke hvis man skulle være nedslidt.

Så når HW (og de røde fagforeninger i en en annonce lige under HW´s læserbrev) gør sig til talsmand for de nedslidte i samfundet – og med den baggrund er imod en reform af efterlønsordningen – så er deres solidaritet altså alene at finde i forhold til mennesker, der i mindst 30 er medlemmer af en fagforening, og i 30 år har ment, at det var fornuftigt at indbetale til ordningen.

Nedslidte er altså indsnævret til at dække over, dem der opfylder kravene til efterløn.

MEN efterløn er ikke en ordning, der skal tage sig af samfundets svage. Det skal samfundets andre ordninger som fx førtidspension.

Man skal da kunne trække sig ud af arbejdsmarkedet, hvis man er nedslidt, uanset om man for 30 år siden mente, at efterlønsordningen var værd at tilmelde sig.

Man skal da kunne trække sig ud af arbejdsmarkedet, hvis man er nedslidt, uanset om man har været medlem af en fagforening i over 30 år.

Man skal da kunne trække sig ud af arbejdsmarkedet, hvis man er nedslidt, uanset om man har opnået en alder, der gør det muligt at gå på efterløn.

SF og fagforeningerne gør fælles sag, og de har også i sagen fælles interesser.

Desværre må vi konstatere, at den fælles sag og de fælles interesser ikke har en døjt at gøre med de nedslidte.

Franz Rohde

Folketingskandidat for C

Pileurten 3

5450 Otterup