Et nyt år er startet

Året er startet med valgrygter, og det bliver nok sådan, at det vil summe af valgrygter fra start til, valget kommer.

Der tales meget om et forårsvalg, men mon ikke regeringen ønsker at fremlægge 2020-planen inden et valg. Samtidigt skal der nok nogle forhandlinger til med venstrefløjen – med et følgende sammenbrud i disse forhandlinger – inden valget udskrives.

Det vil være underligt at skulle diskutere planens indhold, uden der først har været sammenbrudte forhandlinger.

På den anden side giver den analyse måske venstrefløjen for stor indflydelse på tidspunktet for valget. Derfor kan det faktisk meget vel blive et efterårsvalg – efter en lang periode hvor venstrefløjen har brugt både penge og energi.

Uanset hvornår valget kommer, så er politikken for, hvordan vi fremtidssikre landet, vigtig.

Jeg venter med længsel på 2020-planen, for jeg tror ikke, politikerne selv vil turde komme frem med de nødvendige tiltag.

En efterlønsreform eller afskaffelse er nok nødvendig, men det er ikke nok. Det vil medvirke til at øge arbejdsudbuddet, men det vil ikke i sig selv skabe vækst – og vi har brug for tiltag, der skaber vækst.

Vækst kan vi kun skabe ved at øge konkurrenceevnen, og det kan vi kun gøre ved at sænke virksomhedernes udgifter.

Indkomstskat er et af de parametre, vi der skal skrue på.

Ligeledes skal der ses på andre områder som selskabsskat. Selskabsskatten så jeg gerne sænket, men en sænkelse af selskabsskatten kan ikke alene klare opgaven. Slet ikke hvis en sænkelse finansieres ved at afskaffe andre støtteordninger.

Bureaukratiet skal bekæmpes, og det gælder både i det offentlige og i det private.

Den kommende tid vil jeg her på siden komme med flere og meget konkrete udmeldinger om, hvordan jeg ser fremtiden sikret for vores land, så vores børn og unge går en god og sikker fremtid i møde.

Vi skal ikke feste for penge, vi ikke har – for så at smide regningen til den næste generation. Vi må også spænde livremmen ind, når den økonomiske virkelig påkræver det.

Det er nye tider, der kommer, og det kunne være langt sjovere med automatisk stigende rigdom og velfærd, men vi kan ikke drømme os væk fra nutidens realiteter og fremtidens udfordringer.

Franz Rohde