Anlægsgartner Brian Kristensen – En mand i systemets klemme

Brian Kristensen og familien købte et hus på landet. Huset var lige til skrot, men sammen fik de bygget huset om, så det i dag fremstår som et dejligt hjem for familien.
På landet er der god plads, og Brian Kristensen startede for 8 år op som selvstændig anlægsgartner og med planteservice for forskellige virksomheder.
Med årene og ikke mindst med hårdt arbejde og mange arbejdstimer kom virksomheden til at køre fornuftigt. En garage blev bygget om, men der er nu brug for mere plads. Virksomheden har et mindre antal maskiner og tilbehør som sneskovle, og naturligt nok, vil Brian Kristensen gerne have disse sager i tørvejr.

Brian Kristensen ansøger derfor Nordfyns Kommune om en byggetilladelse til en hal på ca. 500m2. Det skulle han aldrig have gjort!
Nu opdager Nordfyns Kommune nemlig, at den virksomhed, de ganske vist har kunnet finde, når der skulle opkræves alverdens skatter og afgifter, eksisterer.
Brian Kristensen får ikke bare et afslag på byggetilladelsen, han får samtidigt besked på, at han slet ikke må drive en sådan type virksomhed på adressen, da han bor i landzone.
Ifølge kommunens afslag er sagen den, at planloven ikke levner mulighed for at give tilladelse til den type erhverv i landzone. Ganske vist er der muligheder for, at kommunen kan give dispensationer, men den giver altså et afslag i stedet.

Sagen omtales i pressen på Nordfyn, og Brian Kristensen ansøger igen om samme byggetilladelse. De fleste forventer, at kommunen nu giver dispensation, hvilket Danmarks Naturfredningsforening efterfølgende formentligt vil anke til Natur- og Miljøklagenævnet, men igen giver Nordfyns Kommune afslag.
Nordfyns Kommune udtaler i forbindelse med det gentagne afslag, at det er ærgerligt, og at de nu vil sende sagen over til Miljøministeren. Ifølge kommunen har de ikke mulighed for at give dispensation i denne sag.

Allerede inden det nye afslag vedtages i Nordfyns Kommune har flere politikere været på banen. Undertegnede har udtalt besøgt Brian Kristensen, og efterfølgende udtalt sig til pressen om sagen, og sendt sagens akter videre til folketingsgruppen på Christiansborg – herfra videregives sagen til miljøministeriet. Lars Chr. Lilleholt (V) har ligeledes allerede udtalt, at han sender sagen ind på miljøministerens bord. Carsten Abild (formand for ”Landsbyerne i Danmark”) er også gået aktivt ind i sagen, og også han har udtalt, at sagen vil tilgå miljøministeren.

Mens miljøministeren altså kan afvente en del henvendelser om sagen fra Nordfyn, går Brian Kristensen rundt og er i vildrede. Sagen sendes videre, men skal han så lukke virksomheden til den 1., eller skal han lige afvente en afgørelse fra ministeren.
Lysten til at fortsætte som selvstændig er formentligt ikke øget i forbindelse med forløbet. Skal virksomheden placeres i et industrikvarter, vil det ikke længere være muligt for ham både at levere så mange arbejdstimer i firmaet og samtidig være familiefar. Udgifterne vil ikke være små ved at skulle leje sig ind et andet sted, og at købe en hal overstiger langt, hvad virksomheden kan forrente.
Kan man nu forstå, hvis Brian Kristensen vælger at give op, og han i stedet stiller sig op i køen af arbejdsledige(?) – som køen i forvejen er rigelig lang af på Nordfyn.

Jeg kan godt!
Jeg kan også godt forstå, at en masse små erhvervsdrivende på Nordfyn lige nu holder vejret – i dyb tavshed. Man skal ikke ligefrem gøre opmærksom på sig selv – så meget kan man da lære af denne sag. I sær hvis man befinder sig i landzone.