Forstår ikke Nordfyns Kommune

Sagen om anlægsgartner Brian Kristensen omtales i dagens Fyens Stiftstidende.
Sagen beskrives meget godt, men sagen er stadig dårlig reklame for Nordfyns Kommune.
Kim Johansen (socialdemokratisk formand Teknik- og Miljøudvalget) udtaler ifølge avisen, at alle de forskellige politikere, der udtaler sig om sagen, og som mener, at planloven giver mulighed for at drive anlægsgartneri i landzone, er på dybt, dybt vand. I stedet skal man ifølge Kim Johansen lægge pres på dem, der tager beslutningerne i ankenævnet. Kim Johansen udtaler også: ”Det kan godt være, at loven giver mulighed for det ene eller det andet, men det hjælper ikke noget, hvis praksis i Naturklagenævnet siger noget andet.”
Jeg forstår ikke Kim Johansen. Hvis han ikke kan afvise, at planloven giver mulighed for, at en anlægsgartner kan drive sit erhverv fra sin landejendom i landzone, og hvis Kim Johansen samtidigt mener, der skal lægges pres på Naturankenævnet, hvorfor har han så været med til at træffe en afgørelse, der peger i den stik modsatte retning?
Hvis Kim Johansen og andre politikere i Teknik- og Miljøudvalget mener, hvad der siges, så er der kun en rigtig løsning, og det er at skifte side i sagen – og støtte op om den lokale erhvervsdrivende og dermed om det lokale erhvervsliv. Man lægger da ikke politisk pres på hverken ankenævn eller lovgiverne ved at sidde på Nordfyn med korslagte arme og sige nej!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.