SF-formand på vildspor

Det er godt nok skrap kost SF-formanden for Syddanmark Allan Vingaard Hansen (AVH) kommer med i debatindlægget i ugeavisen den 24/5 2011.
Ifølge AVH skyldes skolelukningerne i Nyborg Kommune, at borgerne har stemt på en borgerlig regering ved de sidste valg. Underforstået får borgerne bare som fortjent ifølge AVH. De skulle i stedet have stemt på SF, må være hans hensigt at forklare borgerne.
Det er næppe et udslag af større uvidenhed, der får AVH til at drage disse konklusioner, så man undre sig over, hvordan han kommer frem til den konklusion.

Mig bekendt var SF en del af det flertal, der stod bag forliget om den nye skolestruktur i Nyborg Kommune. AVH må derfor formodes at have et meget anstrengt forhold til de lokale politikere fra hans eget parti.
Når der blev vedtaget en ny skolestruktur, var der, som jeg har forstået det, to formål. Det ene var at tilpasse skolestrukturen i forhold til antallet af elever nu og i fremtiden. Det andet var at fremtidssikre kvaliteten i de lokale folkeskoler, ved at bruge pengene på undervisning i stedet for på mursten – om man så må sige.
AVH ville muligvis have ønsket et andet resultat, end det byrådet kom frem til. En anden mulighed er, at han bare fisker i rørte vande. En ændring af skolestruktur med dertil hørende lukninger af skoler foregår vist aldrig uden, at nogle føler sig dårligt behandlet – og at der bliver truffet forkerte beslutninger. De fleste vil naturligt nok kæmpe for deres lokale skole – af mange grunde.
Men at give borgerne skylden og dernæst den borgerlige regering skylden, for noget SF selv har været med til at beslutte, det er da ansvarsforflygtigelse, så det driver!

Franz Rohde
Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Nyborgkredsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.