Berlin-muren genopføres den 11. september

Den 11. september 1989 blev den helt store flugtdag, hvor tusinder af DDR-borgere rejste til Vesten over grænsen fra Ungarn til Vesttyskland via Østrig. Natten mellem den 10. og den 11. september besluttede Ungarn at trodse Sovjetstyret og DDR i særdeleshed, og at åbne grænsen for DDR-borgere, så disse kunne rejse ud af det socialistiske diktaturimperium.
I denne anledning opfører vi symbolsk en kopi af Berlin-muren den 11. september fra kl. 10 til 12 overfor Odense Banegårdscenter.
Her vil vi fejre, at friheden til sidst sejrede over det kommunistiske diktatur.
I modsætning til den rigtige Berlin-mur der faldt i 1989, lader vi enhver passere – uanset om de er enige med os eller ej.

Berlin-muren genopføres den 11. september
Skal den 11. september kun huskes for terroristers angreb på mange tusinder uskyldige? Eller skal dagen også huskes for, at det var på denne dato at det kommunistiske diktatur for alvor begyndte at falde sammen og tillod sine indbyggere at flygte til Vesttyskland og Østrig? Vi mener det sidste og hylder dem, der med livet som indsats bekæmpede kommunismen, med en genopførelse af Berlin-muren den 11. september. Også for at gøre opmærksom på, at venstrefløjen igen vil tvangsnationalisere store danske virksomheder – præcis som de ville under kommunismens storhedstid i 1970erne og 1980erne.

Diktaturet vi alle bliver bedt om at glemmeHver gang talen falder på kommunismen, dens forbrydelser, og de danskere som kæmpede for diktaturet i stedet for demokratiet, kræver venstrefløjen, at vi skal se fremad og ikke 20 år tilbage. Vi bliver bedt om at glemme, at der få kilometer syd for Danmark lå et diktatur, som i socialismens og kommunismens navn bekæmpede Danmark – og alle andre lande som ikke så Marx, Stalin, Lenin og Mao som verdenshistoriens største politiske tænkere.
Under ”Den Kolde Krig” var faren var ikke kun politisk, men i høj grad også militær. I årtier stod den polske flåde klar til at invadere Danmark, for med tvang at fjerne det danske demokrati og indsætte et kommunistisk diktatur – ledet af Sovjetunionens udvalgte. Det skete samtidig med, at nogle af venstrefløjens også aktuelt største navne Ole Sohn og Frank Aaen igen og igen fortalte den danske offentlighed, at de russiske kommunister (som fx var med til at finansiere Ole Sohns arbejdsplads avisen Land & Folk) ville freden og ikke krigen.
Det på trods af, at Sohn og Aaen efter deres mange besøg bag Jerntæppet, som diktaturets gæster, burde have været de første til at gøre danskerne opmærksom på, at vi her stod med en fjende, som havde angrebsplanerne klar.

Det nemmeste ville være at gøre som venstrefløjen kræver, og glemme uhyrlighederne i de sovjetkontrollerede diktaturer i Østeuropa. Men midt i den verserende valgkamp, har en del af den røde blok kaldet til angreb på den samfundsmodel, vi konservative på trods af Ole Sohn & Co. stod vagt om under Den Kolde Krig, og som vi også vil kæmpe for i fremtiden: Ejendomsretten og retten til at drive egen virksomhed.

Rød blok vil nationalisere Lego og MærskEnhedslistens spidskandidat Christian Juhl har fastslået, at hans parti stadig går ind for den kommunistiske revolution. Til BT sagde han den 7. september bl.a. : ”Det kan godt ske, at Mærsk ejer det, men hvis hans private ejendomsret blokerer for det fælles bedste og menneskers muligheder, så må vi gøre noget ved det. Så kan vi ekspropriere virksomheden”. En udtalelse der dog ikke burde komme bag på kendere af Enhedslistens partiprogram, som indeholder krav om en kommunistisk revolution – med eller uden tvang for dem, som skal aflevere deres værdier til de røde politikere.
Ud over Mærsk ved et regeringsskifte skal frygte at selskabets værdier skal tilfalde en rød regering, mente Christian Juhl også, at Lego skulle overtages af den danske stat på de vilkår, som rød regering fastsatte.
Umiddelbart skulle man tro, at Enhedslisten stod alene i rød blok med udtalelser og værdier, som lige så godt kunne have været fremsat før Berlin-murens fald. Dette er dog langt fra tilfældet, da SF i sit politiske program fremstiller sig som et marxistisk parti. Socialistisk Folkeparti tager med andre ord udgangspunkt i bøger skrevet for mere end 150 år siden af en mand, der gik ind for at det var ”folket” der skulle eje samfundets værdier og ikke dem, der havde skabt dem.
Marxismen var en stor inspirationskilde for verdenshistoriens måske største massemorder Stalin, og skal derfor behandles med størst mulige frygt.

Markering af dem der overlevede revolutionenNatten mellem den 10. og den 11. september 1989 åbnede Ungarn sine grænser for indbyggerne i DDR, og den 11. september strømmede DDR-borgere over grænsen, så de på den måde kunne flygte videre mod Østrig og Vesttyskland. Derved kunne de fx blive genforenet med familiemedlemmer, som havde undsluppet kommunismen og nået i sikkerhed på den rigtige side af Jerntæppet.
For at undgå at datoen kun huskes for terrorangrebet i USA, bruger vi lejligheden til at hylde dem, der på denne dag i 1989 flygtede fra DDR via Ungarn. Vi vil vise, at vi på trods af presset fra Ole Sohn og Frank Aaens nuværende partier ikke vil glemme, hvad deres partikammerater begik af uhyrligheder under Den Kolde Krig.
Det gør vi ved symbolsk at genopbygge en kopi af Berlin-muren den 11. september fra kl. 10 til 12 overfor Odense Banegårdscenter.
Her vil vi fejre, friheden til sidst sejrede over det kommunistiske diktatur.
I modsætning til den rigtige Berlin-mur der faldt i 1989, lader vi enhver passere – uanset om de er enige med os eller ej.

Spørgsmål kan rettes til folketingskandidat Franz Rohde

På vegne af den konservative frihedsgruppe

Folketingskandidat Flemming Hansen og folketingskandidat Franz Rohde