En skidtspand ud over gartnerierhvervet

Den forhenværende A-kasseleder i 3F Kjeld L. Hansen hælder i sit læserbrev i Fyens Stiftstidende d.3/9 2011 en skidtspand ud over gartnerierhvervet og undertegnede.
Han fremkommer med flere postulater, der er åbenlyst fejlagtige. Det kan selvfølgeligt skyldes, at manden er fejlinformeret, men vigtigst er det dog, at han udviser en total mangel på forståelse over for, hvordan vores samfund fungerer.
Kort kan det i virkeligheden siges: Hvis gartnerierne lukke og slukker, så er det ikke kun de ansatte i gartnerierne, der mister deres job. Gartnerierhvervet skaber arbejdspladser i andre erhverv – en sammenhæng der faktisk altid gælder for produktionsvirksomheder. Måske skyldes nogen af erhvervslivets udfordringer, den manglende forståelse for disse sammenhænge i bl.a. 3F.
Gartnerierhvervet skaber arbejdspladser hos smeden, elektrikeren, revisoren, banken, reklamemanden, flere hundrede sælgere og kontorfolk på Fyn og flere kunne nævnes. Desuden er en stor del af arbejdspladserne i gartnerierhvervet besat af ufaglærte. En gruppe der har særligt vanskeligt ved at få arbejde, hvis gartnerierhvervet skulle lukke.

Kjeld L. Hansen fremfører ligeledes, at gartnerierhvervet ikke bidrager til det danske samfund. Åbenbart er fx selskabsskatter, pesticidafgifter, energiafgifter, a-skat fra lønninger osv. ikke at bidrage til det danske samfund. Gartnerierne havde i 2009 en produktion med en værdi på 4,3 milliard kroner, hvilket, Kjeld L. Hansen ikke mener, udgør en samfundsværdi. Ej heller er eksporten på 3,5 milliarder af betydning for det danske samfund, hvis vi skal tro den tidligere leder i 3F.

3F burde have sendt en mand i byen med et lidt større indblik i tingene.

Franz Rohde – folketingskandidat for Konservative