Lad os gøre det bedre

I Danmark har vi i mange år vænnet os til en skat så stor, at vi har verdensrekorden i skat.
Til gengæld har vi også så mange forskellige ydelser, at vi alle sammen er modtagere af en eller flere af disse. Det gør mange danskere bange for at ændre på tingene – de ser kun frygten for at miste ydelser, og ser ikke fordelene ved at lade os selv bestemme over vores egen indtægt.
Vi er blevet et land bestående af klienter, og det gælder alle samfundslag. Selv de rigeste modtager velfærdsydelser som fx børnecheck.
Men det koster altså med denne kæmpe omfordeling!

Lad os få den personlige frihed tilbage på banen og lad os ændre vores velfærdssystem til at være et velfærdssystem, så det bliver til det, det burde være: et system der tager sig af dem, der har brug for hjælpen – ikke en ordning som nu, hvor middelklassen i virkeligheden er de store nydere, og hvor de svage og udsatte ikke altid prioriteres i vores velfærdsDanmark.

Lad os gøre det bedre!

Hvis den næste generation også skal opleve et land med et velfærdssystem, så skal vi gå i gang nu!

Stem på mig – så vil jeg arbejde på sagen!