Mediedækning af anlægsgartnersagen

Onsdag den 27/4 2011 var jeg i P4-Fyn om den kedelige sag, hvor Nordfyns Kommune ikke vil give byggetilladdelse til anlægsgartner Brian Kristensen, men i stedet har pålagt ham at ophøre med erhverv på adressen. Du kan læse mere her: Klik
Det vil i en periode være muligt at høre en af nyhedsudsendelserne her:

Plant smil og ikke gråvejr

“Når jeg ser på skønne blomster, dukker svundne minder frem, om den gamle milde gartner, i mit fjerne barndomshjem”. Sådan starter klassikeren ”Den gamle gartners sang”, der gik sin sejrsgang i midten af 50erne.
Uanset at tiderne og hitlistemusikken har ændret sig, er det pointen i sangen, anlægsgartneren Brian Kristensen ville synge med på. Han vil skabe en virksomhed, han vil bygge noget op og han vil tage en økonomisk chance for at forfølge drømmen. Så det er oplagt at bruge symbolikken fra ”Den gamle gartners sang”; ”plante smil og plante solskin”.
Det var Brian Kristensens sag, jeg skrev om i avisen. At jeg mener, det burde være på sin plads at give anlægsgartneren en byggetilladelse til en hal, hvor han i stedet blev mødt med et krav fra kommunen om at lukke sin virksomhed, fordi den er placeret i landzone. At jeg mener, at det vil skabe liv og udvikling på landet, at driftige mennesker må drive deres virksomhed i forbindelse med deres bopæl.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) deler bestemt ikke mit syn på sagen, og foreningens lokale formand Kurt G. Holm har i avisens spalter brugt kræfter på at forklare hvorfor.
Lokalforeningsformandens opfattelse er, at det er godt for udviklingen i landdistrikterne, hvis der ikke drives industri på landet. Ifølge Kurt G. Holm er netop den manglende tilstedeværelse af erhverv årsagen til, at mange flytter på landet. Åbenbart ser Kurt G. Holm områderne udenfor storbyen som en form for museum, hvor Morten Korch ville være et naturligt valg som erhvervs- og udviklingsminister.

At mange skulle vælge at bo på landet, fordi der ikke må drives anden virksomhed end landbrug, gartneri og fiskeri, det tror jeg ikke, DN-formanden har ret i. Jeg er af den opfattelse, at langt de fleste, der bor på landet og/eller i de mindre landsbysamfund, ønsker liv, aktivitet og arbejdspladser i deres nærmiljø. Det er nemlig vejen frem, hvis der på landet skal bevares et miljø, hvor også mennesker trives.
Desværre ser det ikke ud til, at DN personificeret ved Kurt G. Holm har forstået, at det kan lade sig gøre.
Problemet er, at denne holdning ikke kun går ud over nærområderne, som fastlåses i en fremtidsløs Morten Korch-idyl, men også erhvervsdrivende som Brian Kristensen.
Valget er faktisk meget simpelt: Ønsker man Morten Korch eller Brian Kristensen? For mig er svaret simpelt: Jeg ønsker Brian Kristensen og hans virksomhed, uanset at en interesseorganisation måtte ønske noget andet.

Franz Rohde
Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

Danmarks Naturfredningsforening

To dage i træk bliver jeg irettesat af Danmarks Naturfredningsforening.
I dag med et vredt læserbrev fra Nordfyns lokale formand for denne forening.
Desværre kan der ikke linkes til disse indlæg, men de kan læses i Fyens Stiftstidende under “Nordfyn”.
For en god ordens skyld skal jeg her gøre det helt klart, at jeg står ved hvert et ord, jeg har skrevet – også om Danmarks Naturfredningsforening, hvilken, jeg mener, har fået alt for stor magt tildelt, og som jeg mener, er en forening der fremmer landsbydød og øde landområder.
Mit svar til den lokale formand vil naturligvis blive offentliggjort her på siden. Så følg godt med.

HELLERE VALG END DÅRLIGT KOMPROMIS!

Opråb til regeringen fra Konservative på tværs af Fyn:
HELLERE VALG END DÅRLIGT KOMPROMIS!

Konservative på tværs af Fyn ønsker at råbe de folkevalgte op ved indgangen til forhandlingerne om 2020-forhandlingerne.

Vi håber, at den borgerligere regering ikke skeler til meningsmålinger og ikke bukker sig for dybt i et politisk kompromis. Hellere udskrive valg end at undlade at tilpasse velfærden på åbenlyse punkter.

Det åbenlyse og afgørende spørgsmål er, om vi ønsker et velfærdssamfund, der tager sig af de svage og udsatte, eller vi, som rød blok, ønsker et velfærdssamfund, hvor det højeste mål i virkeligheden er omfordeling – uden særligt hensyn til de svageste. Vi er ikke i tvivl!

Vi ønsker at reducere i det universelle udbud af sociale ydelser i form af gradvis afskaffelse af efterlønnen. Det er asocialt, at vi beder arbejdsstyrken om at yde ekstra for at sikre fremtidig velfærd, når vi samtidig betaler seniorer for at lade være.

Alle er enige om, at der er et hul i kassen på 47 milliarder kr. mod 2020. Vi mener, at folketingets partier skal prioritere områder, hvor det giver mening. – mening i forhold til den incitamentstruktur der skabes hos den enkelte. Derfor er vi ikke umiddelbart tilhænger af at fjerne uddannelsesstøtten på ungdomsuddannelserne.

Vores opråb til regeringen:
o Fjern asociale universelle ydelser
o Tænk på incitamentstrukturen
o Forring ikke fremtidens velfærdgrundlag –> Uddannelse
o Hellere et folketingsvalg end bøje sig for dybt til et utilstrækkeligt kompromis

Franz Rohde, Konservativ Folketingskandidat Nyborgkredsen
Pileurten 3. 5450 Otterup

Simon Birch, Konservativ Folketingskandidat Middelfartkredsen
Kragsbjergvej 38 st. tv. 5000 Odense C

Nordfyns Kommune bryder måske selv loven

Anlægsgartner Brian Kristensen søgte om en byggetilladelse på en hal, men han endte med at få besked på, at han skal lukke sin virksomhed på den nuværende adresse. Årsagen er ifølge Nordfyns Kommune, at virksomheden er placeret i landzone.

Sagen har været rigt omtalt i pressen, og som ligeledes omtalt i pressen har jeg sendt sagen til den konservative folketingsgruppe, hvor Jørgen Lundsgaard har stået for den videre behandling.
Sagen har vi sendt videre til belysning i indenrigsministeriet, og Bertel Haarder, hvor et centralt spørgsmål fra os er, om Nordfyns Kommune bryder loven, da de vil tvinge virksomheden til at ophøre på adressen, hvor den har været placeret i 8 år med kommunens vidende.
Nordfyns Kommune kan ikke i denne sag siges at handle i god tro, da de i årevis har kendt alle oplysninger om denne virksomhed.

Det Konservative Folkeparti melder klart ud, at hvis det mod vores opfattelse skulle forholde sig som Nordfyns Kommune påstår, så skal loven naturligvis ændres. Der skal helt bestemt være mulighed for at drive virksomhed i landzone.
Det er dog vores opfattelse, at planloven i tilstrækkelig udstrækning giver rigeligt mulighed for, at der fortsat kan drives virksomhed som anlægsgartner på adressen, samt at kommunen ville kunne give byggetilladelse uden, at planloven strider mod dette.

Lad mig præcisere, at vi konservative er af den opfattelse, at anlægsgartner Brian Kristensen er blevet et offer i en sag, der slet ikke burde være blevet drevet til dette punkt.

Uanset om Nordfyns Kommune handler lovligt eller ej, så handler kommunen med sikkerhed ikke erhvervsvenligt.
I mine øjne er det, at kommunen ikke giver dispensation til anlægsgartner Brian Kristensen, ved den mindste tvivl, en brøler af rang. Her havde kommunen chancen for at vise, at den bakker op om de mange små erhvervsdrivende, der driver virksomhed på landet.
I stedet skader kommunen nu sagen.
Kommunen vil sende sagen ind til miljøministeren, hvilket Venstres Lars Chr. Lilleholt ligeledes gør. Signalet til miljøministeren ville have været stærkere, hvis kommunen havde valgt at give dispensation til anlægsgartneren.

Planloven er for nyligt lempet, så den ikke på nuværende tidspunkt burde udgøre stopklods i den aktuelle sag.
Er der tvivl om en tilladelse, kan denne ankes, hvilket kunne få sagen afgjort ved Natur- og Miljøklagenævnet. Dette gør Danmarks Naturfredningsforening i større stil.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) anker gladelig ethvert tiltag på landet.
DN har høringsret i Natur- og Miljøklagenævnet, og i det hele taget virker det som om, DN har vundet langt mere magt og indflydelse, end en interesseorganisation bør kunne opnå. Det er dog ikke DN, der skal have skylden for den aktuelle sags forløb frem til nu. En anke fra DN er dog en naturlig forventning at have.

Vi ønsker liv på landet, og private iværksættere er vigtige for dette. Ligeledes må en kommune forventes at bakke op om det lokale erhvervsliv.

Franz Rohde – Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti
Pileurten 3
5450 Otterup

Tlf. 29255085