Ødelæg ikke Kertinge med radioaktivt affald

I Nyborg ligger en verdenskendt virksomhed. Den modtager og bearbejder affald fra hele verden – og vi taler om farligt affald af forskelligt slags.
Man kan ikke forvente, at alle lande skal være eksperter i alle typer affald. Derfor er der i mine øjne ingen problemer i at eksportere det radioaktive affald fra Risø til lande, der allerede besidder en løsning på denne type affald.
Skulle dette ikke være en forsvarlig løsning, bør en virksomhed som Kommunekemi slet ikke kunne eksistere.
Det er således en forkert beslutning Indenrigsminister Bertel Haarder har truffet, når han afviser at sende affald fra Risø til et udenlandsk depot – som foreslået af eksperter.
At oprette et sådan depot i Danmark, hvor vi ikke løbende skal løse lignende problemer, men hvor vi blot taler om at rydde op efter en forsøgsstation, vil være en fejl.
Lokalt er Kertinge naturligvis interessant i denne sammenhæng, men det vil faktisk heller ikke være rimeligt at oprette et sådan depot, med følgende usikkerhed og nervøsitet i lokalbefolkningen, andre steder i landet.
Lad dem, der har forstand på det, tage sig af affaldet fra dette engangseventyr.

Franz Rohde – Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti for Nyborg/Kerteminde Kredsen
Pileurten 3
5450 Otterup