10.000 fynske arbejdspladser i fare

Gartnerierhvervet fylder ikke så meget på landsplan, som det gør på Fyn. Det er derfor ekstremt vigtigt, at de fynske politikere har fokus på dette erhverv.
Der er over 10.000 gartnerirelaterede arbejdspladser på Fyn. Skulle disse blive truet, taler vi om en katastrofe af en størrelse, hvor nedlæggelsen af Lindøværftet overgås med en faktor 3.
En ret stor del af de mange arbejdspladser på Fyn i gartnerierhvervet er besat af ufaglærte, der vil have vanskelige vilkår på arbejdsmarkedet, hvis vi spiller hasard med gartnerierhvervet. Og det er vi måske på vej til at gøre.
Dansk gartnerierhverv er som alle andre produktionsvirksomheder i vores land hårdt presset af et meget højt omkostningsniveau i forhold til de lande, vi er i konkurrence med. Det er vigtigt, vi får disse omkostninger bragt ned over en årrække.
Oven i dette er der muligvis nye energiomkostninger på vej – i en størrelsesorden, der sandsynligvis vil betyde, at størstedelen af de 10.000 arbejdspladser på Fyn går tabt. Dette skyldes, at der er opsat en målsætning om, at kraftvarmeværkerne i de største byer skal overgå til 100% biobrændsel. Et mål der i sig selv kan være sympatisk nok, men som vil betyde, at gartnerierne på Fyn kommer til at stå med ekstra varmeregning på 50-60 millioner kroner, hvilket svarer til mere end en fordobling.
Skal målsætningen om 100% biomasse realiseres, kræver det derfor en tilskudsordning, hvor virksomhederne får tilskud til den vedvarende energi, der bruges i produktionen.
Gennemfører man forslaget om biobrændsel uden en sådan tilskudsordning, vil vi miste tusindvis af arbejdspladser på Fyn, og Fynsværket kommer til at mangle afsætning af 28% af den overskudsvarme, der i dag nyttiggøres af gartnerierne.

Franz Rohde – Folketingskandidat for Konservative på Fyn