Pas på, dansker!

Vi trænger til en folkelig debat om vores rettigheder som borgere i Danmark.
Skoleelever fik af politiet forbud mod at vise et banner ved statsministerens tale til de unge, en journalist anholdes fordi han vil opsætte en Kinakritisk plakat, demonstranter for et frit Tibet gemmes bag store politibusser, så den kinesiske præsident ikke generes af disse, Folketinget vedtager, at Skat har fri adgang til folks private ejendom, EU bevæger sig mod en stærk centralmagt, hvor borgernes indflydelse indskrænkes – tag nu bare tankerne om fælles finanspolitisk union.
Lad os få en folkelig debat – nedefra – så politikerne forstår deres opgave: At repræsentere folket!

Samtidigt forventer vi, at det offentlige skal tage sig af mere. Eksemplerne er mange, men lad mig her nævne: Flere og flere kommuner stiller løsninger til rådighed for familier, der har vanskeligt ved at få børnene op og sendt i skole, forventninger om kommunale poser til hundes efterladenskaber, eller holdningen at kommunen svigter, hvis de unge keder sig.

Samtidigt med vores stigende forventninger til det offentlige, stiger vores respekt for det offentlige ikke. Der smides ufattelige mængder affald alle offentlige steder, vi ser vedvarende hærværk på offentlige bygninger, og i det hele taget opfører mange af os helt anderledes i det offentlige rum, end vi ville gøre derhjemme.

Det offentlige tager samtidigt mere og mere over i vores samfund. Naturligvis for fællesskabets bedste hedder det. Vi lader det offentlige blande sig i, hvordan vi hver især vælger at leve – hvad vi bør drikke, ryge eller spise. Og vi er ikke kede af at beskylde andre, der har valgt anderledes end os selv, for at være mindre kloge og ude af stand til selv at kunne vælge. Vi skal nok som samfund vælge for dem. Derfor kan man som den oplyste argumentere for, at der fx burde være forbud mod salg pølser og pomfritter i sportshallerne, eller at der på spiserestauranter ikke bør sælges sodavand i flasker, der indeholder mere end en halv liter.

Men er det sådan et samfund vi ønsker os? Eller kan vi lade andre leve deres eget liv, som de nu vil? Kan vi i det mindste starte med at forsøge at løse opgaver, inden vi kalder på det offentlige?
Hvilket samfund ønsker vi os? Er det offentlige, staten, eller hvad vi nu vil kalde det, ikke netop os alle sammen – og ikke blot alle de andre?

Spørgsmålene er mange, og der er helt sikkert også mange svar. Uanset politisk tilhørsforhold bør denne debat tages, og vi bør som danskere forstå, at ikke alt automatisk forbliver, som det er. Samfundet ændrer sig hele tiden. Vi borgere skal gøre vores indflydelse gældende – også uden for de perioder, hvor der føres valgkamp.

Venlig hilsen
Franz Rohde
Pileurten 3
5450 Otterup
Folketingskandidat for konservative