Stem personligt på Franz Rohde

Stem personligt på Franz Rohde

Nr. 1 på liste C – Det Konservative Folkeparti

 

Det vil jeg

•Jeg vil udnytte den nye planlov fuldt ud, så vi kan få virksomheder og dermed arbejdspladser i både landzone og byzone. Vi har i Nordfyns Kommune ikke fokuseret nok på den vigtige pointe, at vi ikke er (og ikke bliver) en attraktiv bosætningskommune, hvis her ikke er mulighed for lokale job.

•Jeg vil have fokus på vores kommuneskat, på vores grundskyld og på vores brugerbetaling inden for fx børnepasning og ældreområdet. Vi kan hverken tiltrække eller fastholde borgere, hvis det er dyrere at bo og leve her end i nabokommunerne. Efter to skattestigninger inden for de sidste fire år, er det ekstra vigtigt at have fokus på at få sænket skatten på sigt.

•Fokus vil jeg også have på vores unge i kommunen. Uddannelsesniveauet i vores kommune er langt under landsgennemsnittet. Vores unge skal have bedre muligheder for at uddanne sig, og det kræver fokus på fagligheden i vores skoler og bedre og mere fleksible busforbindelser til uddannelsesinstitutionerne.

 

Den er jeg

Min erhvervserfaring spænder bredt. Fra det private erhvervsliv, hvor jeg har stået i mesterlærer, taget driftlederuddannelsen, arbejdet som gartner, været leder og været med i ledelsen af Gartneriet Dalskov i Lumby. Desuden har jeg haft en lille kørende forretning, hvor vi solgte grøntsager, frugt og planter. Til det offentlige, hvor jeg efter et karriererskift og en ny mellemlang uddannelse har været lærer de sidste ti år.

 

Jeg er 47 år og bor jeg sammen med min hustru Charlotte i Otterup. Vi har boet i Otterup i ca. 10 år.

Med fire børn har jeg god indsigt i udfordringerne med at få en dagligdag til at fungere – med børnehave, SFO, skolegang, videreuddannelse, lektier, fritidsinteresser osv. tæt inde på livet.

 

Derfor Det Konservative Folkeparti

I den konservative ideologi går personlig frihed hånd i hånd med ansvaret for andre.

Vi skal “rejse de svage, uden at knække de stærke”, og vi skal tro på, at andres dygtighed vil give os alle bedre muligheder. Vi skal dyrke vores forskelligheder som mennesker – ikke ved fx tvungne heldagsskoler forsøge at gøre alle ens.

 

Følg mig på www.franzrohde.dk eller Facebook på www.facebook.com/franz.rohde