Udtalelse

Otterup d. 25/4 2013

Udtalelse

Som konservativ (spids-/borgmester-kandidat til kommunalvalget i Nordfyns Kommune), folkeskolelærer og forældre har jeg ikke manglet input og gode argumenter i skolekonflikten. Desværre har der ikke været mange informationer om forhandlingerne, hvilket må skyldes de manglende forhandlinger.

I lyset af de manglende forhandlinger må jeg konkludere, at regeringsindgrebet er den rigtige og eneste løsning. Selve indholdet i forhold til overenskomsten vil helt sikkert blive diskuteret nu og i fremtiden. Nu går der et helt år, inden disse træder i kraft, og det må være mere end rigeligt med tid til at få disse indfaset på en ordentlig måde.

Konflikten må give interne debatter i såvel regering, KL og i DLF. Regeringen har forhåbentligt lært, at det ikke er hensigtsmæssigt at planlægge dyre skolereformer finansieret via kommende overenskomstforhandlinger. KL har ikke ligefrem virket forhandlingsvillige i dette forløb, og de lærer forhåbentligt, at ultimative krav ikke fremmer muligheden for at indgå gensidige aftaler med de ansatte i kommunerne. DLF står i mine øjne med store udfordringer, da DLF må omdefinere sig fra at være en interesseorganisation inden for skoleudvikling til at være en fagforening – der kæmper for sine medlemmers interesser, men ikke skal stå som eksperten på skoleudviklingsområdet. Lærerne bør naturligvis inddrages og høres i forbindelse med skoleudvikling, men det må foregå i en anden form end via fagforeningen.

På mandag vender hverdagen tilbage for skoleeleverne, og om ikke andet, så er det særdeles glædeligt.

Franz Rohde
Spids-/borgmester-kandidat for Det Konservative Folkeparti i Nordfyns Kommune

5450 Otterup

Det er ved at være dyrt det her. Fjerde uge uden løn – og det er ikke slut endnu!

Det er ikke bare mig som person, det rammer. Det rammer hele min familie her, hvor vi skal overveje sommerferien, vi skulle have sammen, men som er det første, der springer i øjnene, når der skal findes store besparelser.

Mens jobannoncerne i dagens avis og på nettet studeres mere og mere og nysgerrigt, så hører jeg lyden fra Tv’et, hvor de to, der burde sidde ved forhandlingsbordet, konstant udtaler sig – uden at komme en løsning nærmere. Troen på, at den her konflikt kan ende snart, og på en ordentlig måde, siver stille og roligt ud af mig, mens jeg må overveje, hvor store afsavn det er rimeligt at udsætte mine nærmeste for. Hvor mange sommerferier skal vi ikke på? Hvor mange gange må svaret blive nej, når børnene har ønsker om noget?

Mindre og mindre forstår jeg diskussionen i Tv’et. Der tales konstant om en bedre skole, og hvem vil ikke gerne gøre skolen bedre? Men er det konfliktens omdrejningspunkt? Er min privatøkonomi sat på katastrofekurs for at sikre en bedre folkeskole?

Jeg er godt nok måske i en særlig situation. Jeg er lærer, og det er det, jeg lever af. Jeg er professionel i min tilgang til mit arbejde, jeg er rigtig glad for mit arbejde, og jeg tillader mig at give mig selv den bedømmelse, at jeg er rigtig god til mit arbejde.
Naturligvis indebærer det at være lærer mange flere aspekter end selve undervisningen, men jeg er ikke lærer, fordi det er et kald for mig. Det er godt, at min fagforening kæmper for mine rettigheder som lærer, men det fylder ikke meget i denne konflikt, må jeg undrende erkende. Min familie skal da ikke undvære sommerferie, tøj og fornøjelser, fordi jeg skal redde folkeskolen. Kom med en løsning på denne konflikt, og jeg vil agere professionelt i mit arbejde under de givne forhold.

Skal forholdende efterfølgende ændres for at redde folkeskolen, så må befolkningen stemme på politikere, der vil ændre disse.

Og jeg er i en særlig situation, for jeg er også politiker. Det må være i den rolle, jeg skal kæmpe for den bedst mulige folkeskole. Ikke ved at min løn for mit arbejde deponeres hos kommunen, hvor gribbene allerede er i gang med at fordele de sparede lønkroner til asfaltprojekter. Som politiker vil jeg nok forvente en ekstraregning, når den manglende undervisning skal indhentes, og som forældre vil jeg stå hårdt på, at mine børn får de manglende undervisningstimer.

Jeg er nemlig også forældre til børn i skolealderen, og som forældre kan jeg slet ikke forstå, at man nu er i gang med at vise børn og unge, at skolen slet ikke er så vigtig, som vi her i hjemmet ellers har gået og bildt dem ind i årevis. Hver eneste skoledag er vigtig, har vi indprentet dem igen og igen.

Nå, jeg må tilbage til aviserne og nettet. Man ved jo aldrig, om der skulle dukke en annonce op, hvor nogen søger en med en tilgang til arbejdet som min.

Nordfyns Konservative vælgerforening har til aften holdt opstillingsmøde

Nordfyn d. 16/4 2013

Pressemeddelelse

Nordfyns Konservative vælgerforening har til aften holdt opstillingsmøde.

På opstillingsmødet er undertegnede valgt som spids-/borgmester-kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget.

Jeg er glad for denne tillid, og jeg vil gøre mit yderste for at leve op til denne. Heldigvis er det en rigtig god liste, der er blevet sat op, så vi bliver et godt hold.

Politisk opfatter jeg mig selv som: Social, men ikke socialist; national, men ikke nationalist og liberal, men ikke liberalist. Kort sagt konservativ!

Listen kom til at se sådan her ud:
1. Franz Rohde
2. Carsten Nas’Cou Jäger
3. Morten Mejnholt
4. Brian Dan Kristensen
5. Jytte Madsen
6. Poul Christoffersen
7. Bo Guldager
8. Nana Rask Guldfeldt
9. Bo Larsen

Stiller mig til rådighed

Hermed kan jeg bekræfte avisens oplysninger om, at jeg (efter opfordringer fra vælgerforeningens bestyrelse og andre kandidater) stiller mig til rådighed som spidskandidat for Det Konservative Folkeparti på Nordfyn.

Opstillingsmødet er i næste uge.

Jeg havde ellers besluttet mig for at holde fri fra politik i et par år, men har altså nu taget en ny beslutning. Pausen blev således ganske kort, men da Kim måtte melde pas på grund af arbejdspres, så sagde jeg efter grundig overvejelse ja til denne udfordring.

Der er behov for et stærkt konservativt parti – ikke mindst på Nordfyn.

Opstillingsmøde på Nordfyn

Nordfyns Konservative Vælgerforening afholder:

Opstillingsmøde tirsdag den 16. april 2013 kl. 19.00
på Søndersø Rådhus.

Hermed indkaldes til opstillingsmøde.

Som det måske er en del af jer bekendt, så er Kim Jørgen Jensby Jørgensen, som bestyrelsen i efteråret indstillede til at være spidskandidat, ikke til rådighed ved dette valg. Kim har brug for en pause og træder lidt tilbage i en periode, hvilket vi naturligvis beklager meget men også er nødt til at respektere.

Det bringer jo vælgerforeningen i en ny situation og bestyrelsen har brugt mange kræfter på at finde kandidater. Vi har nu en række navne til rådighed, men der er fortsat plads til flere, så meld jer gerne! Vi har dog også haft den glæde, at nogle har henvendt sig selv, fordi de gerne vil være med.

I en tid som denne, hvor partiet har det svært, er det vigtigt vi står sammen lokalt og at alle gode kræfter samles om det. Det er vigtigt, at vi får så bred en liste som muligt og at vi stiller os til rådighed med et hold, der kendetegnes ved troværdighed og ordholdenhed. Der ER brug for Konservative i kommunalbestyrelsen.

Vi håber vore medlemmer vil møde talrigt op for at støtte vore kandidater.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Orientering fra bestyrelsen
3. Valg af spidskandidat
4. Valg af øvrige kandidater
5. Bestyrelsen beder om følgende bemyndigelser:
• Evt supplering af kandidatliste,
• Bemyndigelse til eventuelt at indgå valgforbund
6. Eventuelt, herunder politisk drøftelse

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

For evt. yderligere info venligst kontakt
Formand Næstformand
Carl Martin Christensen Jytte Madsen
Tlf. 6485 1174/4296 8923 Tlf. 2757 2260
carlmartin@kaaregaard.dk jytte@jo-madsen.dk