Heldagsskole på Nordfyn?

Skal skoleeleverne på Nordfyn tvinges i lektiecafe timevis hver dag?

Folketingspolitikerne fra regeringspartierne samt Dansk Folkeparti og Venstre har åbent fremlagt planer for en kommende heldagsskole – tvunget på alle landets folkeskoler.

Kommunerne har fået den besked, at de skal begynde at forberede deres folkeskoler sådan, at man er klar til at indføre heldagsskole senest straks efter næste folketingsvalg. Helst ser regeringen samt Dansk Folkeparti og Venstre, at kommunerne – også Nordfyns Kommune – allerede nu går i gang med at indføre heldagsskolen.

Børn og unge skal befinde sig på skolen i, hvad der svarer til fuldtidsarbejde på nær to timer om ugen.

Med tanke på skolernes bygninger, kan man ret nemt gennemskue, at når alle elever til tvungen lektielæsning samtidigt nærmere vil betyde flere timer i klasselokalet end noget cafeagtigt.

Jeg håber, at man som borger og vælger i Nordfyns Kommune vil overveje: Vil man give sin stemme til politikere, der partimæssigt er bundet op på, og som ønsker heldagsskolen – eller vil man en anden udvikling?

Vil man en anden udvikling, hvor heldagsskole og tvungen lektiecafe i skolernes klasselokaler ikke vil blive indført uden modstand, så bør man stemme på en konservativ kandidat.

En lektiecafe – et tilbud om lektiehjælp på skolen af lærere – er en god ide, men at tvinge alle kommunens elever til at være på skolen, og at fratage børn, unge og deres forældre muligheden for selv at tilrettelægge sin tid, det er ikke konservativ politik.

Husk det til valget.