Udemokratisk og makværk

Historien

Historien bag dette års budgetforhandlingerne er, at alle partier var indbudt til, og deltog i, forhandlingerne om næste års budget – hvor der ligeledes laves budgetter for de efterfølgende tre år.

Samtidigt med disse forhandlinger sad en gruppe politikere bag nedrullede gardiner og forhandlede et helt andet budgetforlig.

Ideen bag de hemmelige forhandlinger var tilsyneladende at holde borgmesteren og hans parti uden for indflydelse på budgettet.

De sidste tre år er kommunens budgetter vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse, så det er unægtelig en afgørende ændring i det politiske arbejde på Nordfyn, at der nu skal holdes nogen udenfor.

Det Konservative Folkeparti blev kort inden offentliggørelsen af den hemmelige budgetaftale tilbudt at være medunderskriver af dette budget.

Uanset indholdet i det hemmelige budget vil vi ikke deltage i den slags politisk arbejde. Det er udemokratisk og ødelæggende for den tillid, politikerne må og skal have i den befolkning, de repræsenterer.

 

Blandt flere debattører har den hemmelige budgetaftale været beskrevet som hævn. Hævn fordi der ved sidste konstituering blev brudt aftaler. Jeg skal gerne medgive, at forløbet omkring den sidste konstituering ikke var noget kønt syn. Hævnmotivet synes dog noget uldent, da der i ”det alternative flertal”, som de kalder sig, er flere gengangere af medvirkende fra lige præcist forløbet omkring konstitueringen. Desuden må de mange partiskift i perioden vel også anses som et problem i forhold til i hvert fald borgernes tillid, og også på den front tæller ”det alternative flertal” flere eksempler.

 

Nu kan borgerne så selvfølgelig vælge at være ligeglade med begreber som; ordentlighed, hæderlighed, ærlighed og tillid. Det er jo politik, som man siger.

Jeg og resten af de konservative kandidater ser bare ikke sådan på det. Vi er nervøse for, hvordan manglende lokalt engagement i det politiske system vil være til skade for demokratiet og udviklingen i vores lokalsamfund.

 

Indholdet

Når man kigger på indholdet af det budgetforlig, der blev lavet i hemmelighed, så må man som borger i Nordfyns Kommune tage en beslutning. Vil man støtte op om partier og lister, der vil slå vores kommune tilbage til start rent økonomisk?

Hvis svaret er ja, så skal man stemme på LA, SF, DF, S eller Nordfynslisten ved det kommende kommunalvalg.

Hvis man ønsker vækst og udvikling, og samtidigt ønsker en økonomisk bæredygtig kommune, så er Det Konservative Folkeparti stedet at sætte krydset.

 

Mens ”det alternative flertal” vil tømme kommunekassen for 130 millioner over de næste fire år, så har Det Konservative Folkeparti sammen med Venstre og Det Radikale Venstre efterfølgende udarbejdet et budgetforslag, hvor der investeres i udvikling såvel indenfor som udenfor bygrænserne, hvor der skabes forbedringer i den offentlige transport, hvor der investeres i vores skoler, hvor betalingen for børnepasning nedsættes og mange andre tiltag, men hvor økonomien fastholdes på en sund kurs.

 

Det kan godt være, at det er smart at love guld og grønne skove – og det gør det alternative flertal – men det er nu en gang sådan, at de penge der ligger i kommunekassen, de kommer fra kommunens borgere. Hvis der hives 130 millioner op af kassen, som de foreslår, så vil vi igen komme til at stå i den situation, at kommunen risikerer at komme under indenrigsministeriets administration, og det vil blive nødvendigt med nye skattestigninger, højere betaling for børnepasning osv.

Så det er sikkert dejligt for ”det alternative flertal” at kunne iklæde sig julemandskostumer i valgkampen, men det er ikke sjovt for borgerne ret længe.

 

At se venstrefløjen med i ”det alternative flertal” kan næppe forbavse ret mange, men at se partier, der ellers kalder sig selv for borgerlige, det er en overraskelse.

Jeg håber virkeligt, at vælgerne i Nordfyns Kommune vil huske dette, når de skal stemme i november.

Det har måske aldrig været vigtigere at få sat det kryds rigtigt!

 

 

Franz Rohde

Otterup

Nr 1 på liste C

Denne tekst er oprindeligt skrevet til http://www.5450-otterup.dk/index.html

Stem personligt på Franz Rohde

Stem personligt på Franz Rohde

Nr. 1 på liste C – Det Konservative Folkeparti

 

Det vil jeg

•Jeg vil udnytte den nye planlov fuldt ud, så vi kan få virksomheder og dermed arbejdspladser i både landzone og byzone. Vi har i Nordfyns Kommune ikke fokuseret nok på den vigtige pointe, at vi ikke er (og ikke bliver) en attraktiv bosætningskommune, hvis her ikke er mulighed for lokale job.

•Jeg vil have fokus på vores kommuneskat, på vores grundskyld og på vores brugerbetaling inden for fx børnepasning og ældreområdet. Vi kan hverken tiltrække eller fastholde borgere, hvis det er dyrere at bo og leve her end i nabokommunerne. Efter to skattestigninger inden for de sidste fire år, er det ekstra vigtigt at have fokus på at få sænket skatten på sigt.

•Fokus vil jeg også have på vores unge i kommunen. Uddannelsesniveauet i vores kommune er langt under landsgennemsnittet. Vores unge skal have bedre muligheder for at uddanne sig, og det kræver fokus på fagligheden i vores skoler og bedre og mere fleksible busforbindelser til uddannelsesinstitutionerne.

 

Den er jeg

Min erhvervserfaring spænder bredt. Fra det private erhvervsliv, hvor jeg har stået i mesterlærer, taget driftlederuddannelsen, arbejdet som gartner, været leder og været med i ledelsen af Gartneriet Dalskov i Lumby. Desuden har jeg haft en lille kørende forretning, hvor vi solgte grøntsager, frugt og planter. Til det offentlige, hvor jeg efter et karriererskift og en ny mellemlang uddannelse har været lærer de sidste ti år.

 

Jeg er 47 år og bor jeg sammen med min hustru Charlotte i Otterup. Vi har boet i Otterup i ca. 10 år.

Med fire børn har jeg god indsigt i udfordringerne med at få en dagligdag til at fungere – med børnehave, SFO, skolegang, videreuddannelse, lektier, fritidsinteresser osv. tæt inde på livet.

 

Derfor Det Konservative Folkeparti

I den konservative ideologi går personlig frihed hånd i hånd med ansvaret for andre.

Vi skal “rejse de svage, uden at knække de stærke”, og vi skal tro på, at andres dygtighed vil give os alle bedre muligheder. Vi skal dyrke vores forskelligheder som mennesker – ikke ved fx tvungne heldagsskoler forsøge at gøre alle ens.

 

Følg mig på www.franzrohde.dk eller Facebook på www.facebook.com/franz.rohde