Mange mange tak

Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har stemt på mig personligt til kommunalvalget. Det har betydet, at jeg er valg ind i kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune fra og 1/1 2014 og fire år frem.

Jeg glæder mig rigtigt meget til at komme i gang med de opgaver, der venter mig. Konstitueringsaftalen giver mig posten som 1. viceborgmester, en plads i økonomiudvalget og en plads i familieudvalget. Dertil skal lægges en bestyrellsespost i FjernvarmeFyn. Lutter spændende opgaver.

 

For at være nået hertil har det været helt nødvendigt med støtte og opbakning fra ikke mindst min nærmeste familie. Der er ingen tvivl om, at jeg skylder min kone Charlotte og vores børn, Søs, Daniel, Thomas og Sofie en kæmpe tak. Jeg var aldrig nået så langt uden deres kæmpe indsats over lang tid.

 

Mange flere har hjulpet mig. Fx var huset fyldt med mennesker, inden vi skulle ud midt om natten og sætte valgplakater op. Den hjælpsomhed, jeg er blevet mødt med, har været helt utrolig dejlig, og ikke mindst imponerende, at opleve.

Der er mange om at dele denne tak, men den er stor nok til at dele – det er en ægte og kæmpestor tak, jeg sender af sted her.

 

En tak skal mine medkandidater også have. De har været med til at gøre turen sjov, givende og underholdende. Ingen nævnt, ingen glemt, siger man jo, men jeg vil alligevel rette en særlig tak til Jytte Madsen. Hun er en ener, og hun er flittig langt ud over det, man kan forvente af nogen.

 

Sidst men ikke mindst skal alle de vælgere, der har stemt på mine medkandidater eller partiet, haven stor tak. Uden deres stemmer havde det hele været lige meget.

 

Summen af alle disse og endnu flere ting har betydet, at jeg nu kan få opfyldt en drøm. Jeg glæder mig meget til at komme i gang.

Og jeg kan ikke sige andet end – TAK

 

Brug din demokratiske ret – fornuftigt

Kære venner

I dag skal krydset sættes, og jeg håber, I alle vil bruge denne demokratiske ret.

De af jer, der bor i Nordfyns Kommune har jo nok bemærket min egen valgkamp, og jeg håber naturligvis, I vil sætte jeres kryds ved nr. 1 på Liste C i morgen.

 

Alle fynboer og alle vennerne i den øvrige del af Region Syddanmark vil jeg gerne lige give et godt råd angående regionsvalget i morgen.

På den liste finder I Kim Jensby, og ham kan jeg varmt anbefale jer at sætte krydset ved.

Der findes også andre gode kandidater til det valg – de findes dog alle på den konservative liste.

 

Brug jeres stemmeret – det er faktisk stort at være medlem af et demokrati – og brug den efter jeres bedste overbevisning.

 

Rigtig godt valg til jer alle

 

Venlig hilsen

Franz Rohde

Nr. 1 på liste C i Nordfyns Kommune

IMG_0730

Mit læserbrev fra Fyens Stiftstidende den 18/11

Bureaukrati dræber vækst

Jeg fik et godt spørgsmål den anden dag. En iværksætter spurgte mig, hvad de konservative ville gøre for sådan nogen som hende. Hun uddybede, at hun oplevede at drukne i regler og papirer. Meget tid skulle hun bruge på den slags i stedet for på at drive virksomheden.

En del af svaret fra mig er, at vi konservative vil arbejde for at forenkle tingene, så det bliver nemmere for erhvervsdrivende at gøre det, de rent faktisk forsøger at få lov til at gøre. Nemlig at drive deres virksomhed.

Vi har brug for mere iværksætteri, og derfor er det skadeligt, at man oplever et så voldsomt bureaukrati, at væksten i virksomhederne bremses – flere opgiver at drive virksomhed – og vi mister arbejdspladser.

Vi konservative har derfor også foreslået, at der skabes en ny indgang til det kommunale system, så man kun skal have kontakt med en ”sagsbehandler” der så får papirer osv. sendt det rigtige sted hen. Det vil lette en del for ikke mindst iværksættere.

På landsplan tager Det Konservative Folkeparti også fat i problemet og arbejder for at forenkle de forskellige regler. På den måde ønsker vi at fremme vækst og derved øge antallet af arbejdspladser. Det er der behov for.

 

Franz Rohde

Borgmesterkandidat for De Konservative Nordfyn

Pileurten 3

5450 Otterup

Arne Overgård

Med tilladelse fra Arne Overgård viderebringer jeg her et indlæg, han har skrevet til www.nordfynstema.dk

Indlægget kan man naturligvis være mere eller mindre enig, men det sætter i mine øjne fokus på et af det vigtigste emner her på Nordfyn – nemlig troværdighed i lokalpolitik.

Læs det og lad tankerne rulle

 

Godt valg på tirsdag !

På tirsdag kl. 20.00 er det for sent, hvis du som borger i Nordfyns kommune vil have indflydelse på den 25 mand store besætning på ”Den Nordfynske Skude”.

På det tidspunkt kan vi med Birthe Wilke og Gustav Winckler synge ”Skibet skal sejle i nat”!

Hvem skal stå på broen med ”kors og bånd og stjerner på ” ? Hvem skal sammen med kaptajnen lægge kursen ? Hvem skal være i maskinrummet? Og hvem skal have de mindre attraktive job?

Det bestemmer du bl.a. – deltager du ikke, kan du heller ikke forvente indflydelse.

De fleste kender nok mit tilhørsforhold i Venstre – det er det 13. kommunalvalg, jeg følger tæt, siden 1966, hvor de tre nordfynske storkommuner blev dannet – og siden blev til Nordfyns Kommune fra 2007. Man skal ikke være overtroisk – men det er altså det 13. valg!

Som jeg i valgdebatten har fremført, har den nu afsluttede periode nok været den mest frustrerende- og har da ellers prøvet en del i den tidl. Søndersø kommune – startende med den kaotiske konstituering 14. dec. 2009, borgmesterkuppet !

Fra dag 1 har jeg advaret mine partifæller – men forgæves. Det gav som forudset ”mytteri i besætningen”. Men det styrker osse politikerlede og opgivenhed hos vælgerne. Kan det overhovedet betale sig at stemme ?

At løbe fra sin egen underskrift er simpelthen utilgiveligt.

De deltagende kupmagere fra Socialdemokratiet er i høj grad medskyldige. Men de stiller dog ikke op nu.

Den kuppede Jørgen Simonsen forlod kommunalbestyrelsen, inden han kom i arbejde – trods sine næsten 1200 pers. Stemmer. Det skulle han ikke have haft lov til.

Siden er kommunen kendt som rekordindehaver af afhoppere – 5 personer med 9 skift mener jeg, det blev til. 3 af dem genopstiller for nye partier. Det har de naturligvis lov til – vælgerne bestemmer jo !

Men de får ikke min stemme – ligesom de 6 V-medlemmer med borgmesteren i spidsen, der undlod at holde ord/underskrift heller ikke får det.

Kig dig derfor grundigt for inden du stemmer – men gør det nu alligevel !

I den forgangne periode har man osse oplevet adskillige fyringer/fratrædelser blandt ledende ansatte med store omkostninger til følge.

Og sidst det ”gengældende kup” – budgetkuppet uden om borgmesteren – og man har osse oplevet ”økonomiudvalgsmøde ” mellem de 6 menige medlemmer uden borgmesteren.

Så sejladsen har ikke været som en hyggetur på Kattegats bølger rundt om Æbelø – mere som en sejlads langs Somalias kyst, hvor alt kan ske.

Nogle har bebrejdet mig, at jeg har været for negativ – og kigget for meget bagud.

Men jeg har svært ved at forestille mig den fremtidige kurs for ”Den nordfynske skude” og ignorere den hidtidige sejlads.

Mediestuntet med ”musketér-eden” som V-kandidaterne har indgået ,og som TV Fyn viderebefordrede til de øvrige deltagende ved valgudsendelsen fra Lufthavnen, er efter min opfattelse ”politisk pop”. Grundloven, der ikke omtaler partier, foreskriver , at man ene er bundet af sin overbevisning. Og den kommunale valglovs paragraf 103 beskriver mulighederne for at forlade sin valgte post : Fraflytning, helbredstilstand m. lægeerklæring, andet offentligt hverv forretninger el. lign, der med rimelig grund giver anledning. Ikke politisk uenighed.

Derfor var Jørgens Simonsens udtræden ikke korrekt !

Og når borgmesteren ved et vælgertræf i sidste uge foran Søndersø brugs i vidners nærværelse påstår, at der også forelå en lægeerklæring, konstaterer jeg, det passer ikke.

Det må være en erindringsforskydelse – andre vil nok kalde det andet!

Så jeg forventer, den jeg stemmer på er en ordholdende kandidat, der passer sit job og samarbejder for kommunens bedste.

Det håber jeg ALLE valgte gør på skudens videre færd.

Som på et skib er samarbejdet væsentligt – ja helt nødvendigt. Tænk hvis kaptajnen melder ”FREMAD” og maskinrummets personale sætter maskinen i ”BAK”.

Lidt mindre ”dårlig omtale” af kommunen, vil være ønskeligt – vel osse befordrende for lysten til at bosætte sig og deltage i beslutningerne i en ellers dejlig kommune. Det er ikke altid væsentligt at komme i rampelyset. Ingen nævnt- ingen glemt.

Med ønsket om en bedre oplevelse på ”de lange knives nat”, vil jeg slutte med citat fra en anden Gustav Winkler- sang – du kan google den som ”Gæstebogen”:

Lidt mere “ja” – lidt mindre “nej”.

Lidt mere “vi” – lidt mindre “jeg”.

Godt valg til alle – men husk taleboblen ! Kig din kandidat i øjnene INDEN på tirsdag!

Skrevet af Arne Overgaard, d. 16-11-2013

(Arne Overgård er tidligere borgmester i Søndersø Kommune)