Godt nytår

Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår!

For mig selv er det et helt specielt nytår. Fra den 1/1 2014 træder den nye kommunalbestyrelse i funktion, og jeg er meget beæret over at være en del af denne.

Så jeg ser frem til det nye år med spænding, men også med ydmyghed. Jeg vil gøre mit bedste for ikke at skuffe de, der valgte at sætte deres kryds ved mig eller andre gode konservative kræfter på Nordfyn.

Naturligvis fylder valget en del, når jeg ser tilbage på året, der gik. Jeg er dybt taknemmelig for den store hjælp og opbakning, jeg fik i valgkampen. Mange hjalp, og mange takker jeg, og ikke mindst tog min nærmeste familie et kæmpe slæb for mig – både i valgkampen og på hjemmefronten.

Familien fylder i det hele taget meget, når jeg ser tilbage på året, der er ved at være gået. Vi havde en rigtig dejlig sommerferie, og fruen og jeg var på en smuttur til England. Mange gode og hyggelige sammenkomster ved fødselsdage og så meget andet, har der også været. Mest af alt tæller det dog nok, at vi har det rigtig godt i hverdagen – både i den nærmeste familie, men bestemt også længere ud i familien.

Dejlig familie og gode venner kan man aldrig få for meget af.

Arbejdsmæssigt var 2013 præget af omskiftelighed – som de sidste ret mange foregangende år også har været. Det er godt med forandringer og fornyelser, men der skal altså også være mulighed for at gennemføre forandringer, inden de næste kommer – og det har der ikke rigtigt været. Der er ikke håb om, at 2014 bliver året, hvor man ikke kun fornyer, men også ser på det bestående. Spændende bliver det helt afgjort. Lad det også gerne blive året, hvor der kommer lidt ro på, og hvor målene bliver afklaret.

Jeg håber, at I alle får et godt 2014. Lad os sammen skabe glæde og optimisme på vores vej.

Konstituering forløb godt

Jeg er glad og også ydmyg over at være valgt til 1.Viceborgmester, valgt som næstformand i Økonomiudvalget og valgt ind i Børn- og Ungeudvalget. Dertil skal tilføjes flere opgaver.
Tak til alle de vælgere, der hjalp mig frem hertil – og tak for tilliden fra de andre valgte i kommunalbestyrelsen. Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til al den tillid, jeg er blevet vist.