Spændende

Det er dejligt at være kommet i gang med mine nye opgaver i Nordfyns Kommunalbestyrelse.

Kommunalpolitisk Forum fra onsdag til fredag i sidste uge. I dag var vi i Børne- og Ungeudvalget ude at besøge nogle skoler, hvor vi hørte om renoveringsplaner, og om hvordan de gør klar til den nye skolereform.

Efterfølgende havde vi møde i udvalget.

Næste uge har jeg møde i Økonomiudvalget, og så skal jeg på Kattegatkursus, som foregår over tre dage.

Ugen efter har jeg en kalender med nytårskur, generalforsamling i den konservative vælgerforening, møde i kommunalbestyrelsen og et todages Børnetopmøde.

Der er nok at se til, og det er sandeligt spændende.

Det er nok meget godt, at februar er knap så hårdt besat med politiske opgaver, som januar.

Jeg vil arbejde hårdt for at fremme konservative resultater, og jeg er fuld af positiv energi – også i forhold til mit job som lærer. Fremtiden er spændende  🙂