Konservativ stemme der arbejder

Nu er vi kommet 1,5 måned ind i den periode, hvor jeg er valgt ind i kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune. Det har været en periode med rigtig meget at se til.

Vi er i gang med flere store emner i Børne- og Ungeudvalget. Hvordan skal pengene fordeles mellem skolerne indbyrdes, skole og SFO og klubberne – hvilke kriterier skal gælde fra skoleåret 2014-2015?
Vi har sendt et forslag i høring, og jeg mener, det var den bedste af de tre muligheder, vi havde i udvalget.
Valgmulighederne havde vi ud fra de tre modeller, det tidligere ”Familieudvalget” havde bestilt.
Den endelige model kan tilpasses i forhold til de høringssvar, vi modtager fra de implicerede parter.

Fordelingsmodellen indeholder desuden også en fremtidig tydeliggjort tildeling af resurser til skolerne, hvis de inkluderer flere børn end tidligere. Dette er også meget positivt, for så kommer pengene i større omfang til at følge de børn og unge, der har behov for en ekstra indsats.

Der er ingen klynk eller ynk fra min side, for jeg sidder, hvor jeg gerne vil sidde. Jeg konstaterer bare, at der ligger mange timers arbejde bag en sådan beslutning som denne.

 

Den nye folkeskolereform er også en meget stor sag. Hvis det skal lykkes for os her på Nordfyn at få den nye skolereform til at fungere, så kræver det selvsagt, at vi har alle grupper af ansatte med i processen.
Vi skal også huske på, at den 1. august ikke er slutdatoen på denne proces, men blot er startdatoen på den nye skoleform. De kommende måneder og år venter store udfordringer på vores skoler, og som politiker er det min største prioritet at skabe rammer og forhold, der gør det muligt for alle de forskellige interessenter at skabe den bedst mulige skole for vores børn og unge.

Som politikere kan vi være med til at skabe rammerne, men skolereformen kan kun blive en succes ved en stor indsats fra ikke mindst de ansatte. Derfor vil jeg gerne være med til at skabe en oplevelse af ”at blive taget alvorligt” hos de ansatte. Det er ikke nok, at lederne føler ejerskab til deres skoler – og de mange forandringer.

 

Eleverne skal også føle sig taget alvorligt. Derfor skal vi også have fokus på, at eleverne kan blive transporteret til og fra skole på ordentlige vilkår.
Vi kan ikke forvente engagerede elever med lyst til læring, hvis de oven i meget lang skoledag skal bruge 3-4 timer på ventetid og transport.
Elever, der ikke deltager i den kommende frivillige lektiecafé, skal der også tages hensyn til. Det er en konservativ mærkesag.

Derfor er jeg meget tilfreds med, at det forslag omkring visitering til befordring nu får en ny omgang. Jeg kan lægge stemme til effektiviseringer, hvor vi gør tingene smartere end i dag, og hvor der fx kan sidde flere i en taxa, men jeg kan ikke lægge stemme til et dårligere transporttilbud af vores skoleelever.

Jeg vil fortsætte med at arbejde for, at vores kommune er det sted, vi alle er glade for at bo i.

 

Franz Rohde

Det Konservative Folkeparti

Viceborgmester, næstformand Økonomiudvalget, Børne- og Ungeudvalget.

 

Pileurten 3

5450 Otterup