Den konservative stemme arbejder

Pressen har dækket flere udfordringer i Nordfyns Kommune den sidste tid.
Ikke alle kommer med udsagn, der passer ind i de spændende historier, journalisterne gerne vil fortælle.
Derfor kommer her mine egne udtalelser til de to tophistorier, der har været bragt de sidste dage.

Desværre lider vi i kommunen af et faldende børnetal, og derfor er der desværre brug for færre dagplejepladser.
Det er i administrationen, der dagligt arbejdes med dette, og det er ikke politikerne i Børne- og Ungeudvalget, der hverken fyrer eller ansætter kommunens personale.
Når det er sagt, så er det et stort problem, hvis vi står med dårlige pasningsmuligheder i områder, hvor der rent faktisk er børn.
Derfor er den seneste tilpasning også sat på dagsordenen på det næste møde i udvalget.
Jeg tør godt påstå, at jeg er enig med et meget stort flertal i udvalget, når vi ønsker dette emne bearbejdet – og jeg vil i hvert fald gøre mit for, at der rettes op på situationen, hvis den er som beskrevet i pressen.
En stor tak skal lyde til de lokale ildsjæle, der har råbt højt i denne sag. I har virkeligt præsteret et flot fodarbejde.
Det her drejer sig nemlig ikke bare om jeres lokale muligheder for børnepasning, men for principperne i kommunens politik på området. Tak!

En anden sag er om formandsposten i Teknik- og Miljøudvalget.
Desværre er vi endt i en situation, hvor der skal findes en ny formand, så der kan skabes ro og gode arbejdsvilkår på udvalgets meget vigtige arbejde.
Som den konservative stemme i konstitueringsgruppen tager jeg ansvar, og derfor samarbejder jeg med de øvrige partier i gruppen om at finde en god løsning.
En løsning hvor vi helst skulle være de samme efter ændringerne, som vi er før disse ændringer.
Det er naturligvis en vanskelig øvelse, for når man åbner konstitueringsaftalen på ét område, så er hele aftalen jo i spil. Det kan ende med ganske få ændringer i personsammensætningen, men det kan også ende i en større rokade.
I mine øjne er det vigtigt, at vi finder den rigtige løsning, og at vi finder den meget hurtigt – og det arbejder vi på.
Denne sag påvirker lige nu alt det politiske arbejde i kommunen, og det kan vi ikke tillade fortsætter.
Jeg er derfor parat til at gå langt for at få det politiske arbejde tilbage på sporet.
Der venter store udfordringer i den kommende tid.

Afslutningsvis vil jeg gerne dele min glæde over resultatet ved EU-valget.
De tidlige prognoser i valgkampen tydede ikke på, at vi skulle få Bendt Bendtsen genvalgt.
Vi lå i starten på under 4%. Stille og roligt gik meningsmålingerne i vores retning, men ingen var så gode som valgresultatet på 9,2%
Et fantastisk arbejde af Bendt Bendtsen og de øvrige konservative kandidater!
De fortjener en stor tak, for de har på bedste vis fået alle os konservative rundt om i landet til at se meget mere optimistisk på de kommende valg – og der kommer jo et folketingsvalg inden for et år.
Det er mit store håb, at vi også her på Nordfyn vil være i stand til at udnytte det flotte resultat, så vi kan få flere medlemmer. Her kan vi alle hjælpe lidt til.

Lokalt har vi søsat flere initiativer for at fremme den gode oplevelse at medlemskabet af partiet. Vi har afholdt det første åbne gruppemøde, hvor alle medlemmer af partiet kunne komme og diskutere politik med såvel bestyrelsen som undertegnede.
Det var en succes, og vi gentager dette flere gange i løbet af året – ligesom andre arrangementer er under planlægning.

Jeg håber således også, vi ses til grundlovsmøde i Glavendruplunden den 5/6 kl. 15.
Det bliver med garanti hyggeligt.

Venlig hilsen Franz Rohde (C)

Pileurten 3 5450 Otterup 

Viceborgmester Nordfyns Kommune