Status

Torsdag den 26/6 blev jeg valgt til formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, da rokeringerne inden for konstitueringsgruppen blev vedtaget i kommunalbestyrelsen – og ved et efterfølgende valg i udvalget.

Jeg er klar over, at der hviler et stort ansvar på mine skuldre med denne post, og jeg vil gøre mit yderste for at få udvalget til at fungere. Samarbejde er hjørnestenen i dette. Samarbejde med hele udvalget vel at mærke. Vi kan næppe altid blive enige, men alle kan føle sig hørt og inddraget.
I forhold til forvaltningen skal der genoprettes et tillidsfuldt forhold, og med den iver og imødekommenhed jeg har oplevet derfra allerede nu, er der ingen tvivl om, at vi allerede er på rette vej. Jeg vil også i den forbindelse gøre mit allerbedste.

Det er naturligvis en speciel situation at blive formand for et så vigtigt udvalg på baggrund af ændringer i konstitueringsgruppen. Ændringer der foretages med baggrund i alt andet end tillid og tilfredshed. Det gør selvsagt ikke udfordringen mindre.
Omvendt er jeg beæret og ydmyg over, at andre har set mig som den, der kan løse opgaven, og jeg vil gøre alt det bedste, jeg ved, for at det lykkes.

Ferien startede egentligt i dag, men det bliver kun ferien fra mit lærerarbejde, der får lov at stå stille. Den næste uge er ved at være booket med møder og besøg i forbindelse med min nye post, og administrationen, der planmæssigt burde være ferieramt, står klar til at yde en kæmpe indsats den kommende uge. Jeg er både imponeret og glad.

De sidste par uger har i øvrigt budt på flere udfordringer. Det har været min opgave i min egenskab af 1. viceborgmester at være mødeleder i såvel Økonomiudvalget som i Kommunalbestyrelsen. Begge dele for første gang.
100 % perfekt skal jeg ikke påstå, det er gået, men fejlene har vist været i småtingsafdelingen, og  alt i alt er jeg tilfreds. Jeg har da heller ikke hørt, at nogen ikke var det.

Fredag var jeg ude at se en bid af filmen ”Lang historie kort” blive optaget. En del af filmen optages her i Nordfyns Kommune, og jeg var sammen med de andre i kommunalbestyrelsen inviteret til at overvære en del af dette. Vi mødte også flere af de medvirkende skuespillere, og jeg var så heldig, at jeg fik taget en selfie sammen med Trine Dyrholm.
Der er i øvrigt lige netop nu to film, der indspilles her i kommunen – og den tredje er planlagt til senere på sommeren. Det, synes jeg, er rigtig dejligt. Jeg må nok til at gå lidt oftere i biografen.

Fredag aften fik jeg i øvrigt lov at holde åbningstalen ved Harmonikatræffet i Hasmark på Hasmark Strand Camping. Det første harmonikatræf på dette sted, så måske har jeg holdt åbningstalen i en lang række af årlige harmonikatræf på dette sted – det håber jeg da.

Flere andre ting kunne fortælles om de sidste par uger, men lad os stoppe her.
Weekenden står for døren, og i den skal der være; mere familie, mindre politik og et spændende besøg af Lars Bo, der bor i Spanien.

Man kan jo næsten kun være glad 🙂

IMG_0946

 

IMG_0151

Jeg klapper ikke

Man er jo ikke forpligtiget til at klappe i hænderne over alt, hvad der kommer fra partitoppen. Så lad det være sagt med det samme – jeg klapper ikke! I hvert fald ikke som sagen fremstilles her.

For det første vil det være befriende, at vi konservative kom med forslag, der skaffede flere arbejdspladser, og fik gennemført disse, inden vi igen skulle diskutere forringelser for de i vores samfund, der har det mest vanskeligt. Selv i København og Nord der for, burde den rækkefølge være logisk.

For det andet er det altså vanskeligt at se samfundsfordelen i, at vi sender flere mennesker ud på en social rutsjetur ved at gøre det endnu vanskeligere at optjene ret til dagpenge og ydermere forkorte dagpengeperioden yderligere.

For det tredje er der ikke meget fornuft i, at lave systemet om, så de, der har tjent mest, og lettest har kunnet spare op til dårlige tider, skal have mest i dagpenge uden at have betalt mere. Skal man kunne opnå en højere dagpengesats, så må det naturligvis koste ved kasse ét, og så er det i øvrigt en glimrende ide – om end ikke en ny ide.

I mit univers vil et dagpengesystem, hvor ydelsen løbende faldt, og hvor det således blev mere og mere attraktivt at tage et midlertidigt eller lavtlønnet job, være en god løsning.

Så kan dagpengeperioden såmænd sagtens være længere end både to og tre år.

Skal der være lidt samfundsnyttigt i at diskutere dagpengesystem, så var det egentligt mere nærliggende at tage den omvendt. Var det ikke mere rimeligt, at man ikke fik dagpenge, hvis man kun var uden indtægt i fx en måned, men derefter igen havde en indtægt, end at man skulle have en højere dagpengesats i den måned, fordi man ikke havde været uden indtægt i årevis?

Fordelene ved at mennesker bliver i a-kassesystemet, i stedet at havne i bistandssystemet, er indlysende – såvel menneskeligt som samfundsmæssigt.

At det for nogle i vores i vores samfund er vanskeligere at få fodfæste på arbejdsmarkedet, end for andre, er lige så indlysende.

At man som konservativ ønsker et samfund, der tager hånd om de svageste i vores samfund er for mig indlysende.

At man som konservativ ser samfundet som et fællesskab, et fællesskab vi alle har et ansvar for, og et fællesskab hvor vi har ansvar for hinanden, er for mig en selvfølge.

Det er nemlig derfor, jeg er konservativ og ikke liberalist.

http://www.b.dk/politiko/barfoed-genaabner-dagpengedebatten

Ny konstitueringsaftale på Nordfyn

Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har lavet en ny konstitueringsaftale i Nordfyns Kommune.

 

Det er ret usædvanligt, at der så kort efter den første konstituering laves en ny, men det var desværre uundgåeligt.

Desværre kunne vi ikke fastholde den samme konstitueringsgruppe, som vi var fra starten, men jeg er trods alt tilfreds med løsningen.

 

Aftalen betyder, at jeg overtager posten som formand for Teknik- og Miljø.

Jeg ser frem til den nye opgave med ydmyghed og stor lyst til at komme i gang. Der er mange spændende opgaver at løse, og jeg vil gøre mit yderste for at leve op til den tillid, et flertal står bag at vise mig.

Det er mit mål, at vi i udvalget får et godt og bredt samarbejde – til gavn for borgerne i kommunen.

 

For mig selv betyder den nye konstituering desuden også, at jeg desværre må forlade Børne- og Ungeudvalget. Et udvalg jeg har været meget glad for at sidde i, og hvor der er blevet arbejdet godt sammen på tværs af mange partiskel. Jeg er ikke i tvivl om, at det gode samarbejde i det udvalg vil fortsætte.

 

Jeg vil efter den nye konstituering stadig varetage hvervet som 1. Viceborgmester, hvilket jeg er meget glad for.

 

De nye konstituering træder først i kraft, når den er vedtaget i kommunalbestyrelsen den 26. juni.