Budgettet kom på plads

Ikke alle kan li´ det, sådan må det nu være, når ikke alle kan blive enige om det, men jeg er meget tilfreds med det budget.

Nedsættelse af skatten og nedsættelse af grundskylden = vi er på rette vej.

Se omtale fra Fyens Stiftstidende

Min egen pressemeddelelse kan ses her

Pressemeddelelse
Det Konservative Folkepartis kommunalbestyrelsesmedlem på Nordfyn er tilfreds
Det er et meget visionært budget, vi har lavet. Skal vi tiltrække flere borgere, så er der flere parametre, der skal skrues på, og jeg synes, det er lykkedes for os.
Det skal være billigere at borger i Nordfyns Kommune, og det skal være billigere at blive borger i Nordfyns Kommune. Derfor er Det Konservative Folkeparti meget tilfreds med at SFO-taksten nedsættes, at prisen for SFO-klubberne nedsættes, at byggetilladelsesgebyrerne forsvinder, at prisnedsættelsen på byggegrunde fastholdes, at grundskylden sænkes og at kommuneskatten nedsættes.
På børne- og ungeområdet må jeg også udtrykke store tilfredshed med, at investeringsplanerne for vores skoler og daginstitutioner ikke bare fastholdes, men udvides. Ligeledes er jeg meget tilfreds med, at en harmonisering af klubtilbuddene betyder, at klubberne i de største byer bibeholdes.
Samtidigt øges fokus på sammenhængen mellem land og by i vores kommune. Dels ved pænt store beløb afsat til byfornyelser, og dels ved at styrke puljen til udvikling uden for byerne.
Samtidigt er der i vores budget afsat 1,7 million kroner om året til bedre offentlig transport. Det løft er der brug for, og nu er det skrevet ind i budgettet.
Budgettet er ikke bare visionært, det er gennemsyret af ansvarlighed. Det betyder, at der over de kommende fire år er indarbejdet et økonomisk råderum på 31 millioner kroner. Det giver plads til nye ideer og muligheder de kommende fire år.
Som konservativ er jeg ligeledes tilfreds med, at der nu sættes fokus på konkurrenceudsættelse. Som formand for Teknik- og Miljøudvalget tager jeg gerne førertrøjen på i denne sammenhæng. Andre områder vil også kunne indgå, men der er næppe tvivl om, at vi i Teknik og Miljø har gode muligheder for at bidrage her.
Erhverv, turisme og event bliver tilført 2 millioner kroner om året. Det er vigtigt at understøtte såvel forskellige event som det samarbejde mellem turisme- og erhvervsorganisationerne i vores kommune.
Derudover får Rosenfestivallen sin egen post på budgettet, så den kan udvikles og styrkes de kommende år, og der afsættes en pulje til yderligere events på 500.000 kroner årligt.
Toiletforholdene i Bogense bymidte og ved Glavendruplunden bliver ført up-to-date.
Der afsættes 5 millioner kroner til renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina.
I 2018 afsættes 7,5 mio. kr. til at skabe et nyt Idræts, Konference og Kulturcenter i Otterup i og omkring Otteruphallerne. Otterups nærhed til Odense med de nye infrastrukturprojekter, vil sammen med et nyt eliteidrætsmiljø, gøre stedet endnu mere attraktivt i forhold til såvel nye borgere, men også i forhold til afholdelse af konferencer. Centeret tænkes også som et attraktivt tilbud til de mange turister i og omkring Hasmark.
Flere ting kunne fremhæves.
Jeg er som konservativ særdeles tilfreds med det budget, vi har lavet sammen med Venstre, Liberal Alliance og Danske Folkeparti.

Franz Rohde – Det Konservative Folkeparti

Viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget