Så er det tidspunktet, hvor der skal kigges tilbage på et år, der er gået

Nu er der jo mange steder at starte på sådan et tilbageblik, men lad mig starte på den landspolitiske scene, hvor der jo var et folketingsvalg midt på året.

Folketingsvalget blev afslutningen på den regering, der til sidst bestod af Radikale og Socialdemokraterne. Det vil jeg på ingen måde pakke ind, at jeg er yderst godt tilfreds med.

Folketingsvalgets vinder må siges at være DF. DF blev det største danske parti i den flok af partier, der ønskede en ny regering. Desværre viste DF sig ikke at være parat til at sidde med ved bordet, så de ville gerne have en ny regering, men trods fremgang og størrelse turde de ikke tage det endelige ansvar. Det kan man mene meget om, men ikke ret meget godt om.

Venstre fik klø af vælgerne, men Venstre viste sig trods denne modgang som et anstændigt og ansvarsfuldt parti, og de tog regeringsansvaret på sig. Det fortjener de stor ros for.

Det konservative Folkeparti oplevede nok en gang tilbagegang ved folketingsvalget. Man skulle næsten mene, det ikke var muligt, men det var det altså desværre. Mange gode begrundelser kan gives – og det er der blevet – men jeg tror på, at en stabil politisk indsats vil ændre modgang til medgang.

Folketingsvalget afslørede i øvrigt, at en stor del af befolkningen vist mest bare er trætte af politik, og at de derfor ikke gider sætte sig ind i, om det de forskellige partier lover, på nogen måde er realistisk. Se blot på Alternativet, der stormede ind i Folketinget. På spørgsmål om finansiering af deres forslag var svaret bare, at de regnede da slet ikke sådan på deres forslag. Tak for kaffe!

På den lokalepolitiske bane var 2015 et meget travlt år.

Den kollektive trafik på Nordfyn fik en kraftig saltvandsindsprøjning. Etablering af ny teletaxaordning og indførelsen af pendlerruter. Et rigtig godt politisk resultat.

Søbadet i Bogense blev endelig igangsat, og inden årets udgang er vi nået rigtig langt med projektet. Vi fik holdt indvielse af velfærdsbygningen her i december.

Der blev vedtaget og igangsat byggemodning af udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø. Et meget spændende område, hvor der allerede nu er solgt byggegrunde.

Vi fik et nyt tankanlæg til Bogense Havn og Marina, og en årelang krig om dette fik en lykkelig afslutning.

Det blev aftalt ved budgetforliget om budget 2015, at Vej og Park skulle konkurrenceudsættes, og det blev gennemført i 2015 – på en ordentlig og sober måde.

Det er aldrig nemt, og aldrig populært, at beslutte at fælde træer, men vejtræerne langs Hjadstrupvej blev besluttet fældet, og jeg har siden hørt om to færdselsulykker på den strækning, hvor træerne stod. I det lys er jeg meget glad for den beslutning.

Kommissorium for Det Maritime Råd blev ændret, så rådets arbejde i højere grad forankres om det Maritime Nordfyn og samtidig er netværksskabende på tværs at maritime aktiviteter på tværs af kommunen. Det nye råd er gået særdeles positivt ind i arbejdet, og det vil gavne det Maritime Nordfyn.

Det Grønne Råd blev i år 2015 udvidet, og det er godt med endnu flere interessenter samlet der.

Det viste sig, at 2015 var et godt år at få lavet asfaltarbejde i, og vi fremrykkede 5 mio. fra 2016 til 2015 på dette område – plus vi for det tildelte budget fik lavet mere end forventet. De nordfynske vejes tilstand er generelt blevet forbedret mærkbart i år 2015.

Vi fik også lagt ny asfalt på cykelstierne mellem Otterup og Hasmark, og Otterup og Hjadstrup, og vi er i fuld gang med planlægningen af cykelstien mellem Morud og Søndersø.

Vi har fået endeligt vedtaget risikostyringsplanen for oversvømmelse fra Odense Fjord – i samarbejde med Odense og Kerteminde Kommune. Til lige fik vi også i 2015 vedtaget Klimatilpasningsplanen. Der ligger nogle store udfordringer foran os på disse områder. Derfor er det også vigtigt, at vi har fået bedre styr på oprensningen af vores vandløb. Hvad vi kan gøre for at hindre oversvømmelser, det bør vi gøre.

Så var 2015 også året, hvor jeg for første gang til Folkemødet på Bornholm. Det var et stor oplevelse. Der var samlet så mange mennesker, der brændte for mange forskellige sager. Jeg kom helt sikkert hjem med større indsigt i og forståelse for flere emner.

2015 var også året, hvor Nordfyn Erhverv og Nordfyns Turistforening blev slået sammen i en ny og forhåbentlig slagkraftig organisation – med det mundrette navn NEET.

Den tidligere Skamby Friskole blev overdraget til lokale ildsjæle til etablering af et multihus.

Det blev vedtaget, at der arbejdes videre med at udpege nye attraktive boligområder langs kysten i følgende prioriterede rækkefølge: – Klintebjerg – Skåstrup – Bogense – Øvrige. Et af mange konservative fingeraftryk på årets gang.

Udvidelse af genbrugspladsen i Søndersø blev endeligt vedtaget, og vi havde i øvrigt et rigtig hyggeligt arrangement på genbrugspladsen, hvor vi talte med mange brugere og udvekslede ideer med dem.

Nye initiativer på affaldsområdet er nok, hvad jeg betragter som årets største politiske succes. Det er ikke noget nyt emne at fremme genanvendelsen, og vi er pålagt denne opgave fra regeringens side – og har vi været i flere år – men der er ikke tidligere taget et så stort skridt som dette. Husstandsindsamlingen af pap og papir er vedtaget. At der så var kritiske røster fra nogle om, at det ikke er omfattende nok, det tager jeg blot som et tegn på, at vi kan gennemføre endnu mere af denne type på sigt.

Ikke alt var succes i 2015. Mit forslag om at sende et brev til minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, hvori vi ansøgte om dispensation fra den understøttende undervisning og de tvungne lektiecaféer i folkeskolen – gældende for Nordfyns Kommune, blev desværre kun støttet af LA.

To gange i 2015 skulle vi tage politisk stilling til ændringsforslag af skoledistrikter. Først justering af Bogense Skole distriktet i forhold til Kystskolens skoledistrikt, så Justering af Kystskolens distrikt i Skamby området. I den første sag sagde et flertal ja, mens et flertal i den anden sag sagde nej. Det var kun mig, der sagde ja til begge forslag. Andre må forklare hvorfor.

Jeg kunne blive ved længe, for meget er sket, men lad mig afslutte med at nævne Fiona-grunden og det gamle sygehus i Bogense, hvor der i det forløbne år blev taget beslutninger om byudvikling på disse områder. Det er godt!

PS: Jeg vil ikke afvise, at jeg på et tidspunkt får en kop kaffe med 3F, for det er næsten altid godt at udveksle synspunkter ansigt til ansigt, men jeg vil gerne takke pænt nej tak til den times belæring, de har tilbudt mig. Og jeg har i øvrigt ikke ændret hverken holdning eller standpunkt.

Rigtig godt nytår til jer der nåede hele vej her til enden

Franz Rohde