Bedre og billigere teletaxi på Nordfyn

PRESSEMEDDELELSE

Bedre og billigere teletaxi på Nordfyn

 

Fra 1. februar bliver det nemmere og mere fleksibelt at bruge teletaxi i Nordfyns Kommune. Samtidig sættes prisen ned.

Nordfyns Kommune har lyttet til ønskerne fra borgere, foreninger og lokalråd, og forbedrer nu servicen for teletaxi-brugerne.

Det betyder, at man nu kan bruge teletaxi mellem kl. 9 og 23 på alle ugens dage, også i weekenden. Samtidig kan man selv ønske et tidspunkt for kørslen, når man bestiller en tur, og ikke som tidligere være låst til en række faste afgange.

– Det er meget vigtigt for vores borgere, at de oplever fleksibilitet i den kollektive trafik. Det fremmer mobiliteten og bidrager til at binde land og by bedre sammen. Til syvende og sidst er det med til at fastholde vores borgere og styrke os som bosætningskommune, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Franz Rohde.

Teletaxa-ordningen er stadig zoneopdelt i tre geografiske områder i kommunen, centreret om Bogense, Søndersø og Otterup. Priserne for teletaxi bliver sat ned, så man fremover kan køre inden for et enkelt område for 25 kroner i stedet for 30, eller mellem to områder for 40 kroner i stedet for 60. Har man et gyldigt periodekort til den strækning, man vil køre, er teletaxi gratis.

Bliv telependler, hvis du har fast behov for teletaxi

Nordfyns Kommune vil fremover også tilbyde ’Telependler-ordningen’, hvor man kan blive kørt med teletaxi til en adresse eller et knudepunkt, hvorfra man kan tage en bus. Ordningen kan f.eks. bruges, hvis man på faste ugedage skal fra sit hjem til et stoppested, hvor man kan tage en regionalrute eller uddannelsesrute videre til Odense.

Det kræver, at man har et behov i et fast transportmønster over en længere periode, men så behøver man ikke at bestille turene hver gang. For at blive Telependler skal man have gyldigt Ungdomskort eller periodekort, men så koster det ikke ekstra. Til gengæld kan man ikke længere køre gratis på sit Ungdomskort ved almindelige teletaxi-ture.

Læs mere om teletaxi og Telependler i Nordfyns Kommune på FynBus.dk.

bus