Oplysninger om det nye søbad

Først vil jeg gerne understrege: Det søbad, vi nu er i gang med at få lavet, bliver i mine øjne et rigtigt dejligt søbad med meget gode faciliteter. Det vil være med til at løfte Bogense Havn, og jeg er sikker på, at det vil tiltrække langt flere brugere, end der tidligere har været. Det gælder både borgere og turister.

Det er et enigt Teknik- og Miljøudvalg, der har indstillet den store model (Løsning 2) med legeplads, kajaktrappe mod gl. havn mv. Indstillingen fremgår af referatet fra udvalgsmødet. Det skal nu godkendes i Økonomiudvalget, da den såkaldte Løsning 2 kræver en frigivelse af de penge, der er afsat til søbadet i 2016 frigives i år i stedet.
Teknik- og Miljøudvalget har således vedtaget Løsning 1, og indstellet til Økonomiudvalget at få lov til at lave Løsning 2.
Forvirret? Det blev journalisterne på Fyens Stiftstidende åbenbart, så du er i givet fald ikke alene 🙂
Se billederne længere nede på siden for øget forståelse.

Desværre er det sådan, at det nye anlæg ude i vandet med bl.a. krabbebassin næppe kan etableres i foråret 2015. Det skyldes, at der fra rådgiverens side er ansøgt for sent ved Kystdirektoratet.
Det er beklageligt og ærgerligt, men der arbejdes med flere løsninger, så der vil være en badebro til sommerens besøgende. Efter badesæsonen kan anlægsarbejdet ude i vandet så gå i gang.

Jeg vil som udvalgsformand gerne lige understrege, at jeg ikke mener, at forløbet kunne have været anderledes i min tid som formand. Processen med udbud osv. blev trods alt besluttet inden, jeg blev valgt som formand for udvalget. Se referaterne 12/3 2014 og 11/6 2014 på kommunens hjemmeside.

Som formand overtog jeg altså et projekt, hvor det tidligere udvalg, med den tidligere formand ved bordenden, havde besluttet proceduren for det videre forløb – at der skulle laves en arkitektkonkurrence i stedet for at holde fast i det skitseforslag, der lå klar allerede sidste forår.

Nu blev der i stedet indhentet tre tilbud fra tre forskellige arkitektfirmaer, og et enigt udvalg valgte det projekt, der nu har vist sig ikke at kunne bære økonomisk. Når man vælger en totalrådgiver, så er det netop for at undgå en situation, som den vi nu står i.

Det er som at skulle bygge et nyt hus, og hvor man så spørger tre arkitekter om, hvad man via dem kan få for den byggesum, man har til rådighed. Man holder møder undervejs, og man spørger arkitekten løbende til prisen – der tilrettes endda undervejs efter råd fra arkitekten. Lige når man når til at skulle grave ud til grunden, så meddeler arkitekten, at dit nye hus bliver dobbelt så dyrt.
Det er altså vanskeligt at gardere sig imod som bygherre i mine øjne.

Lad os nu glæde os over, at der kommer et rigtig dejligt søbad!

Som det er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget

Som det er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget – Løsning 1

Som udvalget har indstillet til Økonomiudvalget at gennemføre. Det kræver, at pengene fra fase 3 må bruges i år i stedet for i år 2016.

Som udvalget har indstillet til Økonomiudvalget at gennemføre. Det kræver, at pengene fra fase 3 må bruges i år i stedet for i år 2016. Løsning 2