Min tale ved budgettes 1.behandling torsdag den 27/8 2015

Jeg vil gerne starte med at takke administrationen for deres arbejde med at udforme det administrative budgetoplæg.

Stor tak fortjener de mange mennesker også, der enten sidder nu og arbejder med dem – eller allerede har siddet og lavet høringssvar.

Høringssvarene vil naturligvis indgå i de kommende forhandlinger, og jeg ser frem til disse med stor interesse.

 

Det Konservative Folkeparti står som garant for en fornuftig og forsvarlig økonomisk politik. Det gør vi også i de kommende forhandlinger.

Det er stadig vores opfattelse, at den nordfynske befolkning ikke skal betale mere i skat end absolut nødvendigt.

Om vi igen kan skrue et budget sammen, hvor skatten på Nordfyn lettes, det vil de kommende forhandlinger vise.

 

Det administrative budget, som vi her i dag formentligt videresender til behandling og forhandling, det er i hvert fald et godt udgangspunkt.

Det er dog også et udgangspunkt der viser, at vi skal være særligt opmærksomme på driftsudgifterne i vores kommune. Ellers bliver der ikke mulighed for fortsat at udvikle vores kommune med nye tiltag og investeringer i fremtiden.

Noget tyder på, at vi har ramt rigtigt med vores udvikling og vores branding af Nordfyns Kommune.

Vi oplever en øget interesse for at bosætte på Nordfyn, og det står da i klar modsætning til de mange dommedagsprofetier for kommuner som vores, der ellers har været toneangivende i den offentlige debat.

Men vi kan godt her på Nordfyn, og vi skal fortsætte den kurs, vi har anlagt med mere udvikling såvel i byerne som uden for de større byer.

Vi er en pendlerkommune, og det vigtigt, vi ser dette som en udfordring på to ben.

Det skal være nemt at starte og drive virksomhed på Nordfyn. Det gælder både i byerne og uden for disse. Derfor skal vi fortsat udfordre Planloven på dette område. Det er vi heldigvis enige om i kommunalbestyrelsen.

Flere job på Nordfyn vil også give en øget interesse for at blive boende i kommunen – ligesom det naturligvis også medvirker til at tiltrække nye borgere.

Det andet ben er, at det skal være nemt at komme på arbejde og til sin uddannelse, når man bor på Nordfyn.

Vores ret massive investering i den kollektive trafik med den nye teletaxa- og den nye telependler-ordning skal vi her senere på et punkt tage stilling til om skal fortsætte. I mine øjne er det vigtigt, da netop den slags tiltag medvirker til at gøre det nemmere at komme rundt – og at komme til både uddannelse og arbejde, når man bor på Nordfyn.

På samme måde mener Det Konservative Folkeparti, at vi skal se på vores vejforbindelser til og fra vores kommune. Måske kan vi udbygge vejen mellem Otterup og Odense? Måske kan vi lette trafikken mod motorvejen – enten via en anden vejforbindelse end gennem Morud by eller måske i forbindelse med den nye Ring3, som Odense Kommune er i gang med at tegne.

Når vi så opholder os her i kommunen, så er det vigtigt, at vores børn og unge kan færdes så trygt som muligt.

Derfor er jeg også meget opmærksom på, at der i overslagsårene er afsat flere midler til vores SSP-arbejde. I mine øjne skal vi have udviklet dette område, så SSP bliver en selvstændig enhed, så det bliver med fuldtidsmedarbejdere, der ikke også skal passe baren i den lokale klub.

Jeg vil gerne lige også rose vores ansatte i kommunen. Vi politikere kan vedtage nok så visionære budgetter, men det er de ansatte i kommunen der i sidste ende skal praktisere tingene i hverdagen, hvis tingene skal lykkes.

Nu er det selvfølgelig farligt at nævne nogle grupper, for andre får man så ikke nævnt, men jeg tillader mig alligevel at fremhæve de resultater, vores skoler har opnået. Det er godt gået af lærerne og de andre ansatte på skolerne. Ligeledes møder jeg mange ældre, der roser vores personale i ældreplejen til skyerne. Ingen tvivl om at der knokles rundt omkring i kommunen for at gøre en god indsats.

Lad mig afslutningsvis gentage mig selv. Vi er på rette vej, og jeg ser frem mod nogle gode og konstruktive forhandlinger om det kommende budget.

Se hele kommunalbestyrelsesmødet he rhttp://www.kommune-tv.dk/ktv/nordfyn/index.php?id=0&idpag=281&lang=dk

Tiden er knap

Ja, desværre får jeg ikke lige for tiden fulgt godt nok op på min hjemmeside.

Jeg mangler tid til det, men det skal nok blive bedre i den nærmeste fremtid 🙂

Vi går nu for alvor ind i budgetforhandlingerne, og det vil jeg holde jer orienteret om her på siden.