Kortere skoledage på Nordfyn stemt ned

På vegne af Det Konservative Folkeparti på Nordfyn stillede jeg et forslag på kommunalbestyrelsesmødet den 24/9 2015. Forslaget gik ud på, at kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune skulle ansøge Børne- og Undervisningsminister Ellen Trane Nørby om dispensation fra den understøttende undervisning og de tvungne lektiecaféer i folkeskolen.

Fik Nordfyns Kommune en sådan dispensation, ville de nordfynske folkeskoler kunne opnå en langt større frihed i deres planlægning af skoledagene. På den måde kunne vi opnå en højere kvalitet i timerne, og vi kunne opnå kortere skoledage for de nordfynske skoleelever.

Desværre blev forslaget stemt ned, men det skete ikke uden kamp. Kun LA og C stemte for forslaget i kommunalbestyrelsen.

Der har i den landsdækkende presse og blandt folketingspolitikerne været en heftig debat om de lange skoledage. Åbenbart er denne debat ikke nået til Nordfyn. Det mest gentagede argument imod forslaget var i kommunalbestyrelsen, at ingen på Nordfyn klagede over de lange skoledage på Nordfyn. Det kan jo selvfølgelig ændre sig, men om de andre så vil lytte, det er der naturligvis ingen garanti for.

I kommunalbestyrelsen lagde Venstre meget vægt på, at dette ”bare” var et konservativt stunt. Sandt er de jo, at det er en konservativ mærke- og hjertesag, og at lignende forslag derfor stilles i andre kommunalbestyrelser og byråd rundt om i landet, men uagtet dette faktum havde det klædt Venstre at fokusere mere på forslagets indhold. Det er trods alt ikke mindst Venstres bagland, der har nogle af de største udfordringer med lange skoledage og dertil lang transporttid, men desværre var angsten for at fornærme en venstreminister åbenbart større end lysten til at komme ens bagland til hjælp.

Nu kører vi videre med en skolemodel, hvor dagenes længde har været vigtigere end indholdet i timerne. Aktivitetstimer som begreb mødte i sin tid modstand, da det for tydeligt var fyldtimer, så man opfandt begrebet understøttende undervisning i stedet, og så kunne jublen bryde ud. Forskellen er dog den samme – som man siger.

Understøttende undervisning og tvungne lektiecaféer er ikke fagligt begrundede tiltag på de enkelte folkeskoler i Nordfyns Kommune. Der ligger ingen vurdering af behov bag tildelingen af disse timer på skolerne, og der ligger ingen vurdering af, om dette er nu er det bedste, skolen kan gøre for en klasse – kun en lov om at det skal der være. Det ønsker Det Konservative Folkeparti på Nordfyn at ændre.
Vi ville gerne nå frem til, at understøttende undervisning kunne erstattes af timer med to lærere eller omlægges til faglig undervisning, og at lektiehjælpen igen kunne gøres frivillig, men altså ud fra en konkret vurdering på den enkelte skole.

Og lad mig lige slå fast, at hverken jeg eller for den sags skyld Det Konservative Folkeparti på Christiansborg er modstandere af lektiecaféer eller lektiehjælp. Det er alene den tvungne del, der er modstand mod.

De nordfynske skoleelever må fortsat leve med de meget lange skoledage, og en del oven i dette med lange transporttider. En del af de elever med lang transporttid til skolen er ligeledes ramt af, at de har lang transporttid til andre aktiviteter efter skoletid.

Dette medfører, at vores unge har vanskeligt ved at dyrke fritidsinteresser og fx have et fritidsjob efter skoletid. Familielivet påvirkes ligeledes negativt af de meget lange skoledage.

Som allerede skrevet, så stemte kun LA og Konservative for forslaget.
Imod stemte S, V, DF, Ø, SF og Nordfynslisten

Men vi fik rejst debatten – den er vigtig – og nu ved de nordfynske vælgere, hvor de har de forskellige partier i denne sag.

Franz Rohde

Viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget
Det Konservative Folkeparti
Nordfyn

 

Kortere skoledage på Nordfyn

Nordfyn 10/9 2015

Pressemeddelelse fra Det Konservative Folkeparti i Nordfyns Kommune

 

Kortere skoledage på Nordfyn

Det er ikke længe siden, den konservative viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget i sin budgettale roste de nordfynske folkeskoler for at levere en rigtig god indsats. Den ros er absolut fortjent, og det viser et klart og tydeligt billede af, at personalet og ledelserne på de nordfynske folkeskoler vil og kan.

Desværre er friheden ude på de enkelte folkeskoler ikke så stor, som den burde.

Understøttende undervisning og tvungne lektiecaféer er ikke fagligt begrundede tiltag på de enkelte folkeskoler i Nordfyns Kommune. Det ønsker Det Konservative Folkeparti på Nordfyn at ændre.

Mange elever på de nordfynske folkeskoler har oven i en meget lang skoledag også en transporttid, der betyder, at fritiden bliver ganske begrænset for vores børn og unge.
En del af de elever med lang transporttid til skolen er ligeledes ramt af, at de har lang transporttid til andre aktiviteter efter skoletid.
Dette medfører, at vores unge har vanskeligt ved at dyrke fritidsinteresser og fx have et fritidsjob efter skoletid. Familielivet påvirkes ligeledes negativt af de meget lange skoledage.

Der er ingen grund til, at det skal være sådan.

Sammenligner man undervisningstiden i de europæiske skoler, så ligger de danske skoleelever helt i toppen, mens lande med endnu bedre undervisningsresultater har langt færre. Det er med andre ord ikke skoledagens længde, der er afgørende for elevernes læring, men indholdet i timerne.

Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti på Nordfyn, at kommunen ansøger Børne- og Undervisningsminister Ellen Trane Nørby om dispensation fra den understøttende undervisning og de tvungne lektiecaféer i folkeskolen.

En sådan dispensation vil medføre, at kommunen opnår rettigheden til at videregive dispensationen til kommunens folkeskoler. Gør kommunen dette, vil man lokalt på de enkelte skoler kunne tilrettelægge skoledagene ud fra en lokal faglig vurdering. Det kræver naturligvis kommunalbestyrelsens tiltræden dette. Ellers vil skolerne skulle bede om lov i hvert enkelt tilfælde ved kommunen.

Understøttende undervisning kan erstattes af timer med to lærere eller omlægges til faglig undervisning, og lektiehjælpen kan igen gøres frivillig, men altså ud fra en konkret vurdering på den enkelte skole.

”Vi ønsker at give vores folkeskoler frihed. Ikke at tvinge et andet timetal ned over dem. For vi tror altså, at man er bedre til at vurdere det konkrete behov på den enkelte skole – end i kommunalbestyrelsen og på Christiansborg.” Udtaler den konservative viceborgmester i Nordfyns Kommune Franz Rohde, der dog også understreger, at det i første omgang handler om at søge og få dispensationen til kommunen.

Franz Rohde oplyser i øvrigt, at der rundt omkring i flere af landets kommuner lige for tiden foreslås at indsendes sådanne ansøgninger.

”Det breder sig som ringe i vandet, og det er ikke underligt. Der er mange gode ting i den nye folkeskolereform, men det høje timetal, med timer uden reelt fagligt indhold, er ikke alle steder en af dem.”

 

For yderlige oplysninger kan Franz Rohde kontaktes på 24602773 eller franz@nordfynskommune.dk