Redegørelse om drikkevandet fra Veflinge Vandværk

Jeg har den 23/3 2017 fået en redegørelse af administrationen omkring forløbet og status på situationen omhandlende Veflinge Vandværk.

Redegørelsen er fyldestgørende, og jeg håber, den vil medvirke positivt til at de berørte borgere kan føle sig velinformeret, og trygheden i området kan genetableres.

Konklusionen er i forhold til vandkvalitet: Der er ingen grund til at være bekymret for at drikke vand fra vandværker på Nordfyn. Heller ikke fra Veflinge Vandværk.

Der har ganske rigtigt i vandet fra Veflinge Vandværk været overskridelser af grænseværdierne for Bentazon.
Håndteringen af disse overskridelser redegøres der for i det udsendte i dag, og embedslægen har ikke haft bemærkninger til kommunens håndtering af forløbet.

Personligt finder jeg det særdeles vigtigt, at informationsniveauet til borgerne er så højt som muligt. Derfor er jeg også meget tilfreds med administrationens beskrevne tiltag fremadrettet, hvor oplysningspligten for vandværkerne skærpes i hele Nordfyns Kommune.

Ligeledes har jeg opfordret til, at Veflinge Vandværk afholder et ”borgermøde”, hvor alle informationer lægges åbent frem. Dette er planlagt, og det finder jeg selvsagt positivt.
Nordfyns Kommune deltager naturligvis i dette møde.

Jeg forstår godt den bekymring, de berørte borgere har følt. Det er som sagt mit håb, at denne redegørelse – og ”borgermødet” – skaber grobund for mere tillid og mindre utryghed.
Man skal som borger på Nordfyn naturligvis kunne drikke sit vand i sikker forvisning om, at vandet er, som det skal være.

https://www.nordfynskommune.dk/…/Veflinge_vandvaerk_redegoe…