Kommentarer til uklart interview

Det er nok lige på sin plads, at jeg lige tydeliggør her, hvad jeg mener. Interviewet kan måske virke lidt uklart.

Jeg tager ikke stilling til, om den ønskede cykelsti i Hårslev burde have været lavet før nogle andre, der er lavet.

Jeg bærer et ønske om flere midler til cykelstier ind i budgetforhandlingerne nu her i disse dage, og det er min vurdering, at der er en bred politisk forståelse for, at vi bør opprioritere dette område.

I min tid som udvalgsformand har vi ikke alene arbejdet med stiplanen. Der er også blevet etableret cykelstier.

At udarbejde en stiplan er kompleks øvelse, hvor der skal tages rigtigt mange hensyn. Vi arbejder videre med cykelstier på vores næste udvalgsmøde, men vi skal ikke nødvendigvis blive helt enige (færdige) med prioriteringerne på dette møde. Desuden er det planen, at sende udkastet til prioriteringspunkterne i høring, så vi kan modtage yderligere input. Det her skal laves ordentligt, og det gør vi.

Jeg forstår godt, at der hvor man oplever et problem med manglende cykelsti, der kan man føle sig forbigået, når der andre steder etableres cykelstier. Det gælder også for forældrene i Hårslev – ligesom det gælder for mange andre, der har lignende oplevelse andre steder i kommunen.

Vi har ikke været hurtige nok til at få etableret i Nordfyns Kommune, og uden for byerne gælder det nok også for tiden før kommunesammenlægningerne. Det er ikke særligt gældende for tiden før kommunesammenlægningen, men både før og efter denne.

Vi står ikke pludseligt i en situation, hvor der er opstået et behov for flere cykelstier, men det er et behov, der er vokset over tid, hvor trafikmængden er øget, og hvor mængden af tung transport ligeledes er øget. Den udvikling er med til at øge utrygheden for cykelister.

Jeg beklager, hvis interviewet har givet nogen indtryk af andre holdninger, end de her opridsede.

http://www.fyens.dk/nordfyn/Udvalgsformand-Mange-oensker-til-nye-cykelstier/artikel/3181899