Jeg gør, hvad jeg siger

Da jeg gik til valg for fire år siden, da havde jeg nogle helt centrale punkter, jeg ville kæmpe for.

Et af disse var, at vi skulle udvikle hele kommunen. Et af midlerne til dette er at gøre det muligt for selvstændigt erhvervsdrivende at slå sig ned i kommunen – også uden for de større byer.

Det krævede, at man var villig til at udfordre Planloven.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25/9 2014 (efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget) en ny landzonepolitik, der tydeliggør netop dette punkt.

I landzonepolitikken står der bl.a.:

I Nordfyns Kommune vil vi;

– betragte udvikling i hele landdistriktet som en forudsætning for en bæredygtig kommune
Det betyder, at der sker en mere offensiv indsats for at gøre opmærksom på de mange muligheder landdistriktet rummer. Denne indsats sker gennem partnerskaber med fx erhvervsråd, ejendomsmæglere og andre, som har en aktiv rolle og interesse i at skabe vækst.

– se mulighederne i et større perspektiv
Det betyder, at vækst og bosætning i landdistriktet fremover indgår som et parameter, når sager og muligheder drøftes.

– ser ansøgerens behov og muligheder
Det betyder, at vi gennem dialog finder en løsning. Naturligvis ud fra en forventning om, at der er forståelse for at det gode naboskab og respekten for de enkelte områder og byers særpræg er en væsentlig del af et lokalsamfunds styrke og identitet.

Jeg har fortsat kampen for udvikling i hele kommunen, og det vil jeg fortsat gøre, hvis jeg opnår et fornyet mandat til dette vigtige arbejde den 21. november.

Vrøvl om kvoter og biogas

Det er altså ikke så indviklet. Det har intet med kvoter at gøre!

Facebook placerer sig i Danmark, fordi de kan købe grøn energi – strøm. Betyder det, at den strøm de bruger, så med sikkerhed er produceret via sol og vind? Nej! Men de sikrer via aftalen, at den mængde energi, de bruger, produceres CO2-neutralt. Fuldstændig samme situation som biogas i Nordfyns Kommune. Ingen kvoter og ingen hokuspokus – bare sund fornuft og miljøhensyn.

Se artiklen i Fyens Stiftstidende

Socialdemokratiet: Biogas i kommunale bygninger er varm luft

Læserbrev: Tak til Ældresagen

Tak til Ældresagen på Nordfyn for et rigtig godt borgermøde den 11/10 2017 i Søndersø.

Det er ret fantastisk at opleve den gejst og engagement, der er i Ældresagen på Nordfyn.

Der kom mange gode input til os politikere, og der er mange ting at tage sig med fra mødet.

Der blev uddelt en hel del ros til den nordfynske ældrepleje, men der blev også påpeget et behov for forbedringer og en stadig udvikling inden for området.

I mine øjne er et af de vigtige fokuspunkter, at de ansatte i ældreplejen skal være veluddannede.

Det kræver både en god grunduddannelse og en god og løbende efteruddannelse.

Det skal vi have fokus på i de kommende år, for opgaverne i ældreplejen bliver mere og mere komplicerede med et stigende antal ældre der lider af demens.

Jeg bed også mærke i, at det blev udtrykt, at vi skal huske at rose vores ansatte i ældreplejen – ikke mindst de unge – så de kan føle sig stolte over deres indsats.

Den ros giver jeg hermed videre, for den er bestemt fortjent.

En stor ros skal også gives de mange ældre, der yder en indsats som frivillige – i forskellige regi.

Det er meget mere passende at tale om vores ældrestyrke end om en ældrebyrde.

Tak for invitationen og tak de gode input.

Se læserbrevet i Fyens Stiftstidende 

Se med her

Franz Jul Rohde KV 2017

Franz Jul Rohde er Det Konservative Folkepartis borgmesterkandidat til kommunalvalget i Nordfyns Kommune den 21. november. Her kan du få et hurtigt overblik over nogle af grundene til at stemme på ham

Opslået af Franz Jul Rohde – Politiker i Nordfyns Kommune på 3. oktober 2017