Ordentlighed Kim Johansen

Dette opslag er nu redigeret – se under opslaget.

Man kan mene, hvad man vil om, at avisen kan se en historie i, at en Leo Madsen er forarget over fordelingen af bestyrelsesposter i den konstitueringsaftale, der blev indgået på Nordfyn efter sidste kommunalvalg, hvor Venstre opnåede absolut flertal alene.

Man burde dog kunne forvente en vis ordentlighed fra Kim Johansen, der selv har opnået en ikke ubetydelig gevinst i netop denne aftale. En aftale han og resten af Socialdemokratiet altså også stemte for i kommunalbestyrelsen – hvilket i øvrigt alle 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen gjorde.

Denne ordentlighed formår Kim Johansen desværre ikke at leve op til. I stedet skal man opleve ham udbrede sig på Facebook om, at han er nervøs for, om de tre omtalte personer nu formår at leve op til den tillid og det ansvar, der følger med disse bestyrelsesposter.

Det kan ikke opfattes som andet end et angreb på de personers evne og vilje til at opfylde det medfølgende ansvar og arbejde, der følger med disse poster.

Det havde klædt Kim Johansen at fremsætte denne kritik ved kommunalbestyrelsesmødet – og dermed naturligvis have stemt imod konstitueringsaftalen. Man kan fristes til at tro, at når han og resten af Socialdemokratiet ikke gjorde dette, så hænger det nøje sammen med, at netop Kim Johansen så også havde sagt nej tak til en formandspost – og dermed et vederlag på ca. 200.000kr. om året.

Uanset begrundelsen for ikke at stemme imod konstitueringsaftalen, så er det i hvert fald ikke ordentlighed efterfølgende at kritisere fordelingen af de øvrige poster.

Det er ikke første gang Kim Johansen ikke formår at holde en ordentlig standard. Vi så det også, da han først stemte for at forlænge kommunaldirektørens åremålskontrakt, for bagefter at gå ud i pressen med, at han var modstander af sådanne ansættelsesaftaler.

Vi så det også i forbindelsen med den sidste budgetvedtagelse, hvor Kim Johansen sad med i forhandlingerne, og hvor hele Socialdemokratiet stemte for budgetaftalen, men hvor Kim Johansen få dage efter at have rost budgetaftalen i kommunalbestyrelsen gik ud og sagde, at der blev satset alt for meget på prestigeprojekter, og nu skulle der ændringer til. Uden i øvrigt at være i stand til at fortælle, hvilke prestigeprojekter denne kritik handlede om.

Nej, ordentlighed skal man nok ikke forvente fra Kim Johansen.

Det kan naturligvis i en vis udstrækning skyldes uvidenhed. Kim Johansen skriver i en kommentar til sit eget opslag på Facebook: ”det er nu mere problemet omkring den linje man skal vælge jeg anser som problematisk og at man ikke har instruktionsbeføjelse over bestyrelsesmedlemmerne..” En sådan instruktionsbeføjelse ville være direkte ulovlig. Bestyrelsesmedlemmerne i et selskab skal varetage selskabets interesser. Morten Andersen kan fx ikke sidde i bestyrelsen for FynBus, og lave beslutninger ud fra hvad der alene vil tjene Nordfyn bedst. Han SKAL tage udtagepunkt i det bedste for selskabet. Derfor skal store ændringer – fx salget af Nature Energy – vedtages i kommunalbestyrelserne for ejerkommunerne – og kan altså ikke alene besluttes i bestyrelsen. Det samme gælder også taksterne på fx fjernvarme og vand. Det bør Kim Johansen egentligt vide.

Lad mig så lige kommentere denne såkaldte ekspert, som avisen indhenter kommentarer fra, og som Brian Lebæk febrilsk forsøger at bruge i Kim Johansens facebooktråd, som et argument for, at der er flere, der undrer sig.

Roger Buch udtaler som ekspert, at det er usædvanligt, at en konstitueringsaftale indeholder en fordeling af bestyrelsesposter til ikke-medlemmer af byråd eller kommunalbestyrelse. Gad godt vide hvor han har den information fra. For fire år siden kom jeg i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn. Odense havde formandsposten, og den udpegede formand var ikke medlem af byrådet i Odense. Han var socialdemokrat, men om de i Odense vil betragte det som en vennetjeneste, det tvivler jeg på. Jeg hørte i øvrigt ikke noget om, at Kim Johansen anså det for at være et problem.

Nu kommer jeg med i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn igen, og minsandten om ikke Odense har tildelt formandsposten i bestyrelsen til et ikke-byrådsmedlem – nemlig Anker Boye. Socialdemokrat, som mange vil vide. Heller ikke denne tildeling har jeg hørt, Kim Johansen kalde hverken problematisk eller en vennetjeneste.

De, der gider, bør gå ind og kigge på bestyrelserne i alle tre omtalte selskaber, og de vil finde, at det på ingen måde er usædvanligt, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer, der ikke har sæde i det pågældende byråd/kommunalbestyrelse. For Nature Energy gælder det endda, at bestyrelsen næsten er identisk med den afgåede bestyrelse, uanset om disse medlemmer har opnået genvalg i de respektive kommunalbestyrelser eller ej, og bestyrelsen skal endvidere kun sidde der, indtil det i ejerkommunerne besluttede salg er effektiveret.

Jeg ved ikke, hvad der kræves for at blive brugt som ekspert i den lokale avis, men ekspert på det område, han her udtaler sig om, det er Roger Buch i hvert fald ikke.

Om mit tilhørsforhold til kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune skal jeg da i øvrigt understrege, at jeg er 1.suppleant på den konservative liste. Jeg var i øvrigt til årets første kommunalbestyrelsesmøde som tilhører, men Kim Johansen var der ikke. Han var på skiferie, kunne jeg se på Facebook. Men derfor kan han altså godt bruge tid på at mistænkeliggøre andres vilje og evner.

Jeg glæder mig til arbejdet i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn, og jeg kan garantere, at min indsats bliver engageret. Det er et område, der interesserer mig, og som jeg opfatter som meget vigtigt.

Jeg er sikker på, at de øvrige to bestyrelsesmedlemmer, der også trækkes gennem sølet af Kim Johansen, ligeledes vil håndtere deres bestyrelsesposter på bedste vis.

Venligst

Franz Rohde

Redigeret: Jeg har efter kontakt med lokalredaktøren på den lokale avis valgt at redigere en sætning i dette opslag. Jeg havde skrevet: ”Jeg ved ikke, hvad det kræver for at blive kaldt ekspert i vores lokale avis”, og jeg er blevet gjort opmærksom på, at man i avisen ikke kalder Roger Buch ekspert, men alene betegner ham ved titlen ”forsker”. Det ændrer ikke på, at han bruges som ekspert i forhold til de spørgsmål, der rejses i artiklen, hvilket lokalredaktøren også medgiver. Alligevel har jeg valgt at ændre denne sætning, så der i stedet står: Jeg ved ikke, hvad der kræves for at blive brugt som ekspert i den lokale avis”.