Læserbrev: De nordfynske veje har det godt

Det er da en trist oplevelse, Erik Beck Jensen har, når han færdes på de nordfynske veje. Den oplevelse og opfattelse kan jeg naturligvis ikke tage fra ham, men jeg er omvendt dybt uenig med ham.

De seneste år har der på Nordfyn været meget fokus på vores veje, og jeg synes, vi kan være rigtig godt tilfreds med vejenes tilstand her på Nordfyn.

Faktisk mener jeg, at de nordfynske vejes tilstand generelt er helt i toppen på Fyn. Man kan altid finde et hul eller en vej, hvor man kunne ønske udbedring, men vejvedligeholdelse er en løbende proces, hvor der dels repareres akutte forhold, og hvor der planlægges mere langsigtet med nye belægninger på mange strækninger hvert eneste år.

Samtidigt er der flere muligheder for at melde ind til kommunen, hvis man oplever veje, hvor en indsats er påkrævet. Nogen afholder sig muligvis fra at benytte disse muligheder – der er en app, der er mail og der er telefon – fordi man er bange for, at det vil blive opfattet som en klage. Men kommunens folk er rent faktisk meget interesseret i disse meldinger, så man skal ikke holde sig tilbage. Og kommunens folk gør en stor og god indsats for at vi alle kan færdes på gode veje.

Franz Rohde
Tidligere formand for Teknik- og Miljøudvalget