Set fra sidelinjen

En skolestruktursdebat mindre end et år efter en valgkamp, hvor alle var enige om ikke at ville ændre på skolestrukturen, det havde jeg ikke lige set komme.

Nå jo, måske om en enkelt skole, hvis en enkelt skole var i krise, og grundlaget for skolens videre virke smuldrede. Men ikke en skolestruktursdebat omhandlende så massive ændringer, som der nu er sendt i høring.

Jeg har – også i valgkampen, men også før den – stået fast på den holdning, at den skolestruktur, der for ikke så mange år siden blev besluttet, skulle have lov til at virke, så skolerne ikke konstant var under et afviklingspres. Jeg mener nemlig, at det er ødelæggende for de mindre skolers udvikling, hvis de konstant opleves som lukningstruede.

Nu bliver det spændende at følge den kommende debat – for nu er den jo altså igangsat.

Selvfølgelig kan der spares penge ved at samle eleverne på færre skoler, men jeg har det nu omvendt også sådan, at kommunens struktur med flere mindre samfund, at et lidt dyrere skolevæsen måske nærmest må betragtes som et vilkår.

Men det er også det, der gør en skolestruktursdebat så pokkers vanskelig. Det er en sammenblanding af politik for at fastholde og udvikle det gode liv uden for de største byer, og dels en uddannelsesmæssig politik, hvor skolernes kvalitet jo ikke må være dårligere, fordi der er mange mindre/små skoler, og endelig en økonomisk politik, hvor de sparsomme midler til at fremme udviklingen i kommunen må og skal prioriteres.

Nu er debatten som sagt igangsat, og så er der kun at håbe, at der kan træffes en politisk beslutning, der betyder, at skolerne efterfølgende får den ro, der kræves for, at skolerne kan udvikle sig. I sikker forvisning om, at den besluttede struktur består. Det kræver en bred politisk beslutning, hvor ingen partier sidder og lurepasser.

God debat derude – og husk, at når man vælge noget til, så vælge man noget andet fra – og omvendt.

https://www.fyens.dk/nordfyn/Mulige-besparelser-paa-nordfynske-skoler-De-stoerre-boern-samles-paa-faerre-skoler/artikel/3276550