Se her kan man i Nordfyns Kommune lære noget. | Franz Rohde

Se her kan man i Nordfyns Kommune lære noget.

Ikke nødvendigvis en ordning fuldstændig magen til, men tankegangen er rigtig.

På Nordfyn indførte man i sin tid TeleTaxa-ordningen, fordi man på Nordfyn ikke kan tilbyde en dækning af kollektiv transport, der dækker bare nogenlunde. Helt galt er det for de mange borgere, der ikke bor i de største byer, og som ikke skal mod eller fra Odense.

Heller ikke mellem vores største byer på Nordfyn er der kollektiv transport – bortset fra noget skolebus.

Nu har man vedtaget ændringer af ordningerne, der er totalt ødelæggende. Det er ikke mindst prisen, der er af afgørende betydning.

Det er sørgeligt, at der ikke ses på teletaxa-ordningerne som vores mulighed for kollektiv transport, men at der i stedet konstant sammenlignes med privat brug af taxa.

Der har i pressen været mest fokus på situationen for de ældre borgere i kommunen, og det er sådan set forståeligt, men fokus bør rettes på alle borgere her i kommunen. Hvis man ikke kan tilbyde en mulighed for at tage en bus, så må man tilbyde noget andet, hvis man vil holde på sine borgere. Det gælder borgere i alle aldre. Og vil man tiltrække børnefamilier – også uden for de største byer – så er kollektivtransport en nødvendighed.

Teletaxa-ordningen har været dyr for kommunen, men det skyldes ikke mindst, at prisen for et system administreret af FynBus, har været – og stadig er – alt for omkostningstungt.

Måske kan man lave en helt ny ordning, med et system, hvor de lokale vognmænd – til en langt mere rimelig pris – kan administrere bestillingerne og kørslerne.

Og så skal prisen sammenlignes med dækning af traditionel buskørsel – ikke i forhold til ingenting.

Det er meget ærgerligt, at man på Nordfyn har valgt den (for brugerne) dyreste ordning, mens man i andre fynske kommuner har valg en (for brugerne) billigere løsning. Man skal i det hele taget se sagen i en større sammenhæng.

https://www.mariager-avis.dk/mariageravis/Gratis-taxa-til-de-unge-Det-skal-vaere-federe-at-bo-paa-landet/artikel/438054