Talen der ikke blev holdt

Jeg skulle i dag have deltaget i kommunalvalgsfolkefesten med et indlæg på 5 min. Desværre skred tiden, og arrangørerne valgte, at mit indslag skulle sløjfes.Det er jeg naturligvis ærgerlig over.Men skulle du have lyst, så kan du læse det i ro og mag her.

Mit navn er Franz Rohde, og jeg er kandidat for Venstre til det kommende kommunalvalg.
Jeg har tidligere siddet i Kommunalbestyrelsen, og jeg har bl.a. siddet som formand for Teknik- og Miljøudvalget – og i Trafiksikkerhedsudvalget.

Og jeg vil tale om trafiksikkerhed
Trafiksikkerhed drejer sig i bund og grund om borgernes tryghed.
Derfor ser vi også konstant borgere gøre opmærksom på forskellige lokale udfordringer. Det kan være store tiltag man ønsker, men det er også fx i villakvarterer, hvor man ønsker sig en højere tryghed – fx hastighedsdæmpning ved en legeplads.

Når vi taler om trafiksikkerhed og Tryghed, så kommer vi ikke uden om at tale om cykelstier. Så lad mig starte der.

Vi er i nogle områder kommet et godt stykke – og i andre områder har man endnu ikke oplevet de store forbedringer.Hvert år prioriterer politikerne i kommunen, hvilke cykelstier, der skal laves før andre cykelstier.
Man kan ikke gøre alle tilfredse – men som borger kan man med sin stemme være med til at påvirke udviklingen. Det er ikke helt lige meget, hvem der skal sidde og tage de svære spørgsmål om prioritering.

Da jeg sad som formand for Teknik- og Miljøudvalget, da besluttede vi cykelstien mellem Søndersø og Morud, mellem Morud og Bredbjerg, mellem Skamby og Søndersø, mellem Kappendrup og Hjadstrup og ja et mindre stykke cykelsti ved Kongslundskolen. Vi fik i øvrigt lavet større vedligeholdelsesprojekter på cykelstier mellem Otterup og Hasmark og mellem Otterup og Hjadstrup.
Der var jo så en endnu længere liste af ønskede cykelstier, vi ikke fik besluttet.

Sikker skolevej er et godt kendt udgangspunkt – når vi taler om tryghed og trafiksikkerhed. Ikke alle er beriget med en sikker skolevej her i kommunen. Det skal vi altid have stor opmærksomhed på.

Behovet for cykelstier er kæmpestort – og det er stadig i voldsom vækst.
Vi har mange veje, der ikke er ret brede, og hvor det er ganske utrygt at møde lastbiler. Og man møder altså flere og biler og lastbiler på vejene.
Jeg cykler meget selv, og jeg har cyklet på alle de cykelstier, vi har her i kommunen – og jeg har cyklet rigtig mange kilometer på vejene uden cykelstier. Jeg kan sige med bestemthed, at cykelstier gør en forskel – en forskel for trygheden.

Det er jo lidt tankevækkende, at vores unge mennesker ikke har sikre cykelveje til hverken 10.klassecenteret eller gymnasiet – fra ret meget andet end Morud altså.
Det skal vi have gjort noget ved.
Det skal vi også have med i de kommende prioriteringer. Man skal også kunne cykle sikkert fra fx Særslev og Otterup som ung bruger af disse tilbud.

Og vi skal have afsat midler nok til, at de cykelstier vi rent faktisk har, de er sikre at cykle på. Vi skal vedligeholde vores cykelstier bedre, end vi gør i dag.

Hvordan får vi så de kommende år skabt et økonomisk råderum for bedre vedligeholdelse og flere cykelstier?
Mit bud er, at vi tænker cykelstier ind i flere forskellige puljer – man kan sige, at mange bække små, gør en stor å.

Når vi taler om skoler og uddannelsespolitik, så skal vi tænke cykelstier ind i områderne.
Når vi taler om folkesundhed, så skal vi tænke cykelstier ind i det.
Når vi taler om turisme, så skal vi tænke cykelstier ind i det.
Når vi taler om miljø og klima, så skal vi tænke cykelstier ind i det.

Og så er trafiksikkerhed jo også meget andet end cykelstier.
Nu er vi i dag i Otterup, og her i Otterup er der en meget stor trafiksikkerhedsmæssig udfordring.
Det er nede ved Søndergade og Bryggerivej, hvor der også er tre butikker med to udkørsler.
Det har længe været et farligt sted for særligt de gående og cyklende. Det er en udfordring, der skal stå på listen over udfordringer der SKAL løses.
Det må åbenlyst være i alles interesse at få skabt ordentlige forhold. Både som kommune og også for de tre butikker. Butikkerne skal selvfølge medvirke til en god løsning – de må også have en stor interesse i, at deres kunder kan komme sikkert til og fra butikkerne.

Trafiksikkerhed er så meget mere.
Jeg kan ikke komme rundt om det hele på fem minutter.

På mange mindre veje oplever nogen det utrygt – der køres for stærkt.Det er sagt mange gange, at vi bliver nødt til at diskutere trafikkultur – og det er helt sikkert også rigtigt. Og med trafikkultur tænker jeg ikke mindst på hastighed.
Vi kan alle – eller i hvert fald mange af os – have en tendens til lige at trykke en lille smule for hårdt på speederen.
Vi sidder jo også ofte i bilen, fordi vi skal et sted hen. Vi skal nå noget.
Personligt tror jeg nu bare, at vi er mange, der har behov for pædagogisk hjælp, når vi skal have farten sænket.
Chikaner og bump er gode redskaber – selvom disse også har bivirkninger og koster penge.

Mit budskab her i dag er, at vi i de kommende fire år skal have særligt meget fokus på trafiksikkerheden rundt omkring i vores kommune.
Vi skal øge borgernes tryghed.
Vi skal øge borgernes sundhed.
Vi skal fremme det klimavenlige transportvalg.
Vi skal øge turisternes argumenter for at vælge Nordfyn som rejsemål.
Vi skal sikre, at børn og unge kan vælge cyklen til skole og uddannelse.

Tak for ordet