Om Franz Rohde

Borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti på Nordfyn

Stem personligt

De personlige stemmer er afgørende – stem personligt

Det er antallet af personlige stemmer, der afgør, hvilke kandidater der bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen for Venstre. Når stemmerne tælles op, er det lige meget, hvilken placering på listen, man har. Derfor vil jeg anbefale dig at stemme personligt – og gerne på mig.

Hvad vil jeg

Hvis jeg får personlige stemmer nok til at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen, vil jeg, som bosiddende i Otterup, naturligvis være optaget af udviklingen af denne by, men der er også, en række andre områder, jeg vil arbejde for at fremme.

Vores ældre

Det skal være godt og trygt at blive ældre på Nordfyn. Derfor skal vi løbende sikre, at vores ældre får tilbudt den bedst mulige hjælp – uanset om de bor hjemme eller på vores plejecentre.
Andelen af ældre vokser, og det skal vi tage med i vores planer for udviklingen af vores byer og vores landsbyer. Mange ønsker at blive boende i deres nærområde, og der er derfor behov for flere egnede boliger til disse.

Vores børn og unge

Vores pasningstilbud skal være spredt ud i kommunen, så der er pasningsmuligheder i nærområderne. Det gør det både nemmere og mere trygt at være børnefamilie i Nordfyns Kommune.
Skolerne på Nordfyn er meget forskellige. Det gælder ikke mindst, når vi ser på antallet af elever på de forskellige skoler. Skolerne skal have ro, så de kan udvikle sig på den bedste måde for den enkelte skole.
Vi har heldigvis rigtig mange fritidstilbud til vores børn og unge her på Nordfyn. Vi har et veludviklet foreningsliv langt de fleste steder. Det er vigtigt at fastholde dette, hvilket gør det vigtigt at vi som kommune støtter bedst muligt op om de lokale foreninger – store som små.
Trods vores mange tilbud, så rammer vi ikke alle unge. Derfor er det vigtigt, at vi støtter op om nye tiltage – som fx knallertværkstedet i Otterup.

Udvikling på land og i by

Områder, hvor udviklingen går i stå, kan hurtigt blive kedelige og ikke attraktive områder at flytte til – eller at blive boende i. derfor skal vi satse meget på at udvikle både på land og i vores store byer.
Udviklingen skal bindes op på samarbejder med de lokale borgere – der skal inddrages, og der skal lyttes. Det er de lokale borgere, der ofte ved, hvad der giver bedst mening i et givent område. Derfor skal samarbejdet med lokalråd og borgerforeninger styrkes, så der i større omfang foregår en reel medindflydelse, når områder skal udvikles. Dette stiller krav til kommunen, men det stiller også krav til de lokale borgere.

Det skal være nemt at være borger

På Nordfyn skal det være nemt at være borger, og det skal være nemt at drive virksomhed. Vi kan altid forbedre endnu mere – og det skal vi – men vi er heldigvis gode til at skabe rammerne for vores virksomheder. Flere gode indsatser er allerede eksisterende.
Vi skal også have fokus på, at det skal være nemmere at være borger på Nordfyn. Det skal fx være nemmere for borgerne at få råd og vejledning fra kommunens side. Det skal fx være nemmere at få ansøgt om en byggetilladelse.  

Miljø

Miljø er mange ting, og der er derfor også mange mulige tiltag. Nedbringelsen af CO2 er et emne, og der er jeg glad for, at vi har mange boliger med fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. Her er planen nemlig, at der skal indfanges CO2, så denne varme ikke bare er CO2 neutral, men bliver direkte CO2 negativ. Dette er et vigtigt tiltag.
Kæmpe vindmøller og store solcelleanlæg er på den politiske dagsorden, og alle ønsker vedvarende energi, men ingen ønsker disse anlæg i deres egen baghave. Her er det også vigtigt at have respekt for den private ejendomsret.

Vedligeholdelse af cykelstier – og veje

Jeg vil gerne have flere cykelstier, og dem, vi allerede har, skal vi vedligeholde bedre. Flere steder er vejene i en bedre stand end cykelstierne ved siden af vejen, og det fremmer ikke brugen af cykelstierne. Cykelstierne fremmer sundheden og giver en tryg transportmulighed. Ligeledes fremmer det turismen, så der er ingen grund til ikke at sætte i gang.

Franz Rohde er 55 og bor i Otterup sammen med sin hustru Charlotte. Franz er formand for Otterup Lokalråd, sidder i Elitebestyrelsen i Otterup Håndboldklub og sidder i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn.
Han har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen, hvor han blandt andet har været viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget.


Indmeldt i Venstre | Franz Rohde

Efter et års tid at have været partiløs, har jeg taget en vigtig og for mig helt rigtig beslutning.

Jeg har meldt mig ind i Venstre.

Jeg har stadig lysten til indflydelse – til at være med til at gøre en forskel – og ud over lokalt bestyrelsesarbejde, så bliver det nu også mere direkte i forhold til den lokalpolitiske del.  

På nuværende tidspunkt sidder jeg som formand for Otterup Lokalråd, og jeg sidder med i elitebestyrelsen i Otterup Håndboldklub. Det er helt bestemt spændende – om end 2020 på grund af Corona har været et særligt udfordrende år på flere måder.
Særligt udfordrende var år 2020 også i forbindelse med min bestyrelsespost i Fjernvarme Fyn, men der var det nu, det mulige salg af selskabet der var det største omdrejningspunkt. Heldigvis er de planer nu – igen – lagt på frost.

Fra min tid som aktiv i det politiske arbejde – og i tiden som medlem af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune – har jeg et godt kendskab til den lokalpolitik, Venstre arbejder for her i kommunen, og det virker som det rigtige sted for mig at være med. Jeg håber selvfølgelig, jeg med mit medlemskab kan være med til at præge denne lokalpolitik, og være med til at gøre noget godt endnu bedre. Det er jo lysten til at påvirke, bidrage og forbedre, der driver en til at deltage i det politiske arbejde. Ligesom i bestyrelsesarbejde i øvrigt.
Jeg glæder mig rigtig meget til at være med.