Om Franz Rohde

Borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti på Nordfyn

Tak tak tak

Tak tak tak

Tak til hver og en der valgte at stemme personligt på mig.

Jeg fik 81 personlige stemmer i Otterup.
114 personlige stemmer fik jeg i alt. Det er faktisk ikke så ringe endda. Tusind tak for hver og en – jeg er taknemmelig og ydmyg over dem.Tak!

At jeg ikke er blandt de valgte til den kommende kommunalbestyrelse, det er jeg ærgerlig over – og lidt skuffet over – for jeg havde håbet, at jeg kunne få lov at bidrage til de politiske beslutninger – ikke mindst omkring udviklingen i bymidten i Otterup, men bestemt også på mange andre områder.
Sådan blev så ikke, og det kan jeg ikke ændre på.

Til gengæld er jeg glad for, at jeg har været medvirkende til, at vi på Nordfyn fortsat har en stærk borgmester og et stærkt borgerligt flertal.

Tak til alle jer, der satte jeres kryds ved mig, og kæmpe tak til alle jer der har støttet og hjulpet. Det betyder meget mere, end nogen ord kan beskrive.

Nu skal resultatet fordøjes, og tanker skal tænkes, men jeg er ikke bitter eller noget i den stil. Selvom jeg som sagt er ærgerlig.
Jeg kan se, at mange rigtig gode kandidater ikke opnår, hvad de egentligt havde fortjent. Sådan er politik – vi kan jo ikke alle få plads i kommunalbestyrelsen.
Et stort tillykke til de valgte – og rigtig god arbejdslyst.
Jeg ved, at det er spændende og givende at sidde med, hvor beslutningerne tages.
Glæd jer.

Talen der ikke blev holdt

Jeg skulle i dag have deltaget i kommunalvalgsfolkefesten med et indlæg på 5 min. Desværre skred tiden, og arrangørerne valgte, at mit indslag skulle sløjfes.Det er jeg naturligvis ærgerlig over.Men skulle du have lyst, så kan du læse det i ro og mag her.

Mit navn er Franz Rohde, og jeg er kandidat for Venstre til det kommende kommunalvalg.
Jeg har tidligere siddet i Kommunalbestyrelsen, og jeg har bl.a. siddet som formand for Teknik- og Miljøudvalget – og i Trafiksikkerhedsudvalget.

Og jeg vil tale om trafiksikkerhed
Trafiksikkerhed drejer sig i bund og grund om borgernes tryghed.
Derfor ser vi også konstant borgere gøre opmærksom på forskellige lokale udfordringer. Det kan være store tiltag man ønsker, men det er også fx i villakvarterer, hvor man ønsker sig en højere tryghed – fx hastighedsdæmpning ved en legeplads.

Når vi taler om trafiksikkerhed og Tryghed, så kommer vi ikke uden om at tale om cykelstier. Så lad mig starte der.

Vi er i nogle områder kommet et godt stykke – og i andre områder har man endnu ikke oplevet de store forbedringer.Hvert år prioriterer politikerne i kommunen, hvilke cykelstier, der skal laves før andre cykelstier.
Man kan ikke gøre alle tilfredse – men som borger kan man med sin stemme være med til at påvirke udviklingen. Det er ikke helt lige meget, hvem der skal sidde og tage de svære spørgsmål om prioritering.

Da jeg sad som formand for Teknik- og Miljøudvalget, da besluttede vi cykelstien mellem Søndersø og Morud, mellem Morud og Bredbjerg, mellem Skamby og Søndersø, mellem Kappendrup og Hjadstrup og ja et mindre stykke cykelsti ved Kongslundskolen. Vi fik i øvrigt lavet større vedligeholdelsesprojekter på cykelstier mellem Otterup og Hasmark og mellem Otterup og Hjadstrup.
Der var jo så en endnu længere liste af ønskede cykelstier, vi ikke fik besluttet.

Sikker skolevej er et godt kendt udgangspunkt – når vi taler om tryghed og trafiksikkerhed. Ikke alle er beriget med en sikker skolevej her i kommunen. Det skal vi altid have stor opmærksomhed på.

Behovet for cykelstier er kæmpestort – og det er stadig i voldsom vækst.
Vi har mange veje, der ikke er ret brede, og hvor det er ganske utrygt at møde lastbiler. Og man møder altså flere og biler og lastbiler på vejene.
Jeg cykler meget selv, og jeg har cyklet på alle de cykelstier, vi har her i kommunen – og jeg har cyklet rigtig mange kilometer på vejene uden cykelstier. Jeg kan sige med bestemthed, at cykelstier gør en forskel – en forskel for trygheden.

Det er jo lidt tankevækkende, at vores unge mennesker ikke har sikre cykelveje til hverken 10.klassecenteret eller gymnasiet – fra ret meget andet end Morud altså.
Det skal vi have gjort noget ved.
Det skal vi også have med i de kommende prioriteringer. Man skal også kunne cykle sikkert fra fx Særslev og Otterup som ung bruger af disse tilbud.

Og vi skal have afsat midler nok til, at de cykelstier vi rent faktisk har, de er sikre at cykle på. Vi skal vedligeholde vores cykelstier bedre, end vi gør i dag.

Hvordan får vi så de kommende år skabt et økonomisk råderum for bedre vedligeholdelse og flere cykelstier?
Mit bud er, at vi tænker cykelstier ind i flere forskellige puljer – man kan sige, at mange bække små, gør en stor å.

Når vi taler om skoler og uddannelsespolitik, så skal vi tænke cykelstier ind i områderne.
Når vi taler om folkesundhed, så skal vi tænke cykelstier ind i det.
Når vi taler om turisme, så skal vi tænke cykelstier ind i det.
Når vi taler om miljø og klima, så skal vi tænke cykelstier ind i det.

Og så er trafiksikkerhed jo også meget andet end cykelstier.
Nu er vi i dag i Otterup, og her i Otterup er der en meget stor trafiksikkerhedsmæssig udfordring.
Det er nede ved Søndergade og Bryggerivej, hvor der også er tre butikker med to udkørsler.
Det har længe været et farligt sted for særligt de gående og cyklende. Det er en udfordring, der skal stå på listen over udfordringer der SKAL løses.
Det må åbenlyst være i alles interesse at få skabt ordentlige forhold. Både som kommune og også for de tre butikker. Butikkerne skal selvfølge medvirke til en god løsning – de må også have en stor interesse i, at deres kunder kan komme sikkert til og fra butikkerne.

Trafiksikkerhed er så meget mere.
Jeg kan ikke komme rundt om det hele på fem minutter.

På mange mindre veje oplever nogen det utrygt – der køres for stærkt.Det er sagt mange gange, at vi bliver nødt til at diskutere trafikkultur – og det er helt sikkert også rigtigt. Og med trafikkultur tænker jeg ikke mindst på hastighed.
Vi kan alle – eller i hvert fald mange af os – have en tendens til lige at trykke en lille smule for hårdt på speederen.
Vi sidder jo også ofte i bilen, fordi vi skal et sted hen. Vi skal nå noget.
Personligt tror jeg nu bare, at vi er mange, der har behov for pædagogisk hjælp, når vi skal have farten sænket.
Chikaner og bump er gode redskaber – selvom disse også har bivirkninger og koster penge.

Mit budskab her i dag er, at vi i de kommende fire år skal have særligt meget fokus på trafiksikkerheden rundt omkring i vores kommune.
Vi skal øge borgernes tryghed.
Vi skal øge borgernes sundhed.
Vi skal fremme det klimavenlige transportvalg.
Vi skal øge turisternes argumenter for at vælge Nordfyn som rejsemål.
Vi skal sikre, at børn og unge kan vælge cyklen til skole og uddannelse.

Tak for ordet

Stem personligt

De personlige stemmer er afgørende – stem personligt

Det er antallet af personlige stemmer, der afgør, hvilke kandidater der bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen for Venstre. Når stemmerne tælles op, er det lige meget, hvilken placering på listen, man har. Derfor vil jeg anbefale dig at stemme personligt – og gerne på mig.

Hvad vil jeg

Hvis jeg får personlige stemmer nok til at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen, vil jeg, som bosiddende i Otterup, naturligvis være optaget af udviklingen af denne by, men der er også, en række andre områder, jeg vil arbejde for at fremme.

Vores ældre

Det skal være godt og trygt at blive ældre på Nordfyn. Derfor skal vi løbende sikre, at vores ældre får tilbudt den bedst mulige hjælp – uanset om de bor hjemme eller på vores plejecentre.
Andelen af ældre vokser, og det skal vi tage med i vores planer for udviklingen af vores byer og vores landsbyer. Mange ønsker at blive boende i deres nærområde, og der er derfor behov for flere egnede boliger til disse.

Vores børn og unge

Vores pasningstilbud skal være spredt ud i kommunen, så der er pasningsmuligheder i nærområderne. Det gør det både nemmere og mere trygt at være børnefamilie i Nordfyns Kommune.
Skolerne på Nordfyn er meget forskellige. Det gælder ikke mindst, når vi ser på antallet af elever på de forskellige skoler. Skolerne skal have ro, så de kan udvikle sig på den bedste måde for den enkelte skole.
Vi har heldigvis rigtig mange fritidstilbud til vores børn og unge her på Nordfyn. Vi har et veludviklet foreningsliv langt de fleste steder. Det er vigtigt at fastholde dette, hvilket gør det vigtigt at vi som kommune støtter bedst muligt op om de lokale foreninger – store som små.
Trods vores mange tilbud, så rammer vi ikke alle unge. Derfor er det vigtigt, at vi støtter op om nye tiltage – som fx knallertværkstedet i Otterup.

Udvikling på land og i by

Områder, hvor udviklingen går i stå, kan hurtigt blive kedelige og ikke attraktive områder at flytte til – eller at blive boende i. derfor skal vi satse meget på at udvikle både på land og i vores store byer.
Udviklingen skal bindes op på samarbejder med de lokale borgere – der skal inddrages, og der skal lyttes. Det er de lokale borgere, der ofte ved, hvad der giver bedst mening i et givent område. Derfor skal samarbejdet med lokalråd og borgerforeninger styrkes, så der i større omfang foregår en reel medindflydelse, når områder skal udvikles. Dette stiller krav til kommunen, men det stiller også krav til de lokale borgere.

Det skal være nemt at være borger

På Nordfyn skal det være nemt at være borger, og det skal være nemt at drive virksomhed. Vi kan altid forbedre endnu mere – og det skal vi – men vi er heldigvis gode til at skabe rammerne for vores virksomheder. Flere gode indsatser er allerede eksisterende.
Vi skal også have fokus på, at det skal være nemmere at være borger på Nordfyn. Det skal fx være nemmere for borgerne at få råd og vejledning fra kommunens side. Det skal fx være nemmere at få ansøgt om en byggetilladelse.  

Miljø

Miljø er mange ting, og der er derfor også mange mulige tiltag. Nedbringelsen af CO2 er et emne, og der er jeg glad for, at vi har mange boliger med fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. Her er planen nemlig, at der skal indfanges CO2, så denne varme ikke bare er CO2 neutral, men bliver direkte CO2 negativ. Dette er et vigtigt tiltag.
Kæmpe vindmøller og store solcelleanlæg er på den politiske dagsorden, og alle ønsker vedvarende energi, men ingen ønsker disse anlæg i deres egen baghave. Her er det også vigtigt at have respekt for den private ejendomsret.

Vedligeholdelse af cykelstier – og veje

Jeg vil gerne have flere cykelstier, og dem, vi allerede har, skal vi vedligeholde bedre. Flere steder er vejene i en bedre stand end cykelstierne ved siden af vejen, og det fremmer ikke brugen af cykelstierne. Cykelstierne fremmer sundheden og giver en tryg transportmulighed. Ligeledes fremmer det turismen, så der er ingen grund til ikke at sætte i gang.

Franz Rohde er 55 og bor i Otterup sammen med sin hustru Charlotte. Franz er formand for Otterup Lokalråd, sidder i Elitebestyrelsen i Otterup Håndboldklub og sidder i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn.
Han har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen, hvor han blandt andet har været viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget.


Indmeldt i Venstre | Franz Rohde

Efter et års tid at have været partiløs, har jeg taget en vigtig og for mig helt rigtig beslutning.

Jeg har meldt mig ind i Venstre.

Jeg har stadig lysten til indflydelse – til at være med til at gøre en forskel – og ud over lokalt bestyrelsesarbejde, så bliver det nu også mere direkte i forhold til den lokalpolitiske del.  

På nuværende tidspunkt sidder jeg som formand for Otterup Lokalråd, og jeg sidder med i elitebestyrelsen i Otterup Håndboldklub. Det er helt bestemt spændende – om end 2020 på grund af Corona har været et særligt udfordrende år på flere måder.
Særligt udfordrende var år 2020 også i forbindelse med min bestyrelsespost i Fjernvarme Fyn, men der var det nu, det mulige salg af selskabet der var det største omdrejningspunkt. Heldigvis er de planer nu – igen – lagt på frost.

Fra min tid som aktiv i det politiske arbejde – og i tiden som medlem af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune – har jeg et godt kendskab til den lokalpolitik, Venstre arbejder for her i kommunen, og det virker som det rigtige sted for mig at være med. Jeg håber selvfølgelig, jeg med mit medlemskab kan være med til at præge denne lokalpolitik, og være med til at gøre noget godt endnu bedre. Det er jo lysten til at påvirke, bidrage og forbedre, der driver en til at deltage i det politiske arbejde. Ligesom i bestyrelsesarbejde i øvrigt.
Jeg glæder mig rigtig meget til at være med.