Ordentlighed Kim Johansen

Dette opslag er nu redigeret – se under opslaget.

Man kan mene, hvad man vil om, at avisen kan se en historie i, at en Leo Madsen er forarget over fordelingen af bestyrelsesposter i den konstitueringsaftale, der blev indgået på Nordfyn efter sidste kommunalvalg, hvor Venstre opnåede absolut flertal alene.

Man burde dog kunne forvente en vis ordentlighed fra Kim Johansen, der selv har opnået en ikke ubetydelig gevinst i netop denne aftale. En aftale han og resten af Socialdemokratiet altså også stemte for i kommunalbestyrelsen – hvilket i øvrigt alle 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen gjorde.

Denne ordentlighed formår Kim Johansen desværre ikke at leve op til. I stedet skal man opleve ham udbrede sig på Facebook om, at han er nervøs for, om de tre omtalte personer nu formår at leve op til den tillid og det ansvar, der følger med disse bestyrelsesposter.

Det kan ikke opfattes som andet end et angreb på de personers evne og vilje til at opfylde det medfølgende ansvar og arbejde, der følger med disse poster.

Det havde klædt Kim Johansen at fremsætte denne kritik ved kommunalbestyrelsesmødet – og dermed naturligvis have stemt imod konstitueringsaftalen. Man kan fristes til at tro, at når han og resten af Socialdemokratiet ikke gjorde dette, så hænger det nøje sammen med, at netop Kim Johansen så også havde sagt nej tak til en formandspost – og dermed et vederlag på ca. 200.000kr. om året.

Uanset begrundelsen for ikke at stemme imod konstitueringsaftalen, så er det i hvert fald ikke ordentlighed efterfølgende at kritisere fordelingen af de øvrige poster.

Det er ikke første gang Kim Johansen ikke formår at holde en ordentlig standard. Vi så det også, da han først stemte for at forlænge kommunaldirektørens åremålskontrakt, for bagefter at gå ud i pressen med, at han var modstander af sådanne ansættelsesaftaler.

Vi så det også i forbindelsen med den sidste budgetvedtagelse, hvor Kim Johansen sad med i forhandlingerne, og hvor hele Socialdemokratiet stemte for budgetaftalen, men hvor Kim Johansen få dage efter at have rost budgetaftalen i kommunalbestyrelsen gik ud og sagde, at der blev satset alt for meget på prestigeprojekter, og nu skulle der ændringer til. Uden i øvrigt at være i stand til at fortælle, hvilke prestigeprojekter denne kritik handlede om.

Nej, ordentlighed skal man nok ikke forvente fra Kim Johansen.

Det kan naturligvis i en vis udstrækning skyldes uvidenhed. Kim Johansen skriver i en kommentar til sit eget opslag på Facebook: ”det er nu mere problemet omkring den linje man skal vælge jeg anser som problematisk og at man ikke har instruktionsbeføjelse over bestyrelsesmedlemmerne..” En sådan instruktionsbeføjelse ville være direkte ulovlig. Bestyrelsesmedlemmerne i et selskab skal varetage selskabets interesser. Morten Andersen kan fx ikke sidde i bestyrelsen for FynBus, og lave beslutninger ud fra hvad der alene vil tjene Nordfyn bedst. Han SKAL tage udtagepunkt i det bedste for selskabet. Derfor skal store ændringer – fx salget af Nature Energy – vedtages i kommunalbestyrelserne for ejerkommunerne – og kan altså ikke alene besluttes i bestyrelsen. Det samme gælder også taksterne på fx fjernvarme og vand. Det bør Kim Johansen egentligt vide.

Lad mig så lige kommentere denne såkaldte ekspert, som avisen indhenter kommentarer fra, og som Brian Lebæk febrilsk forsøger at bruge i Kim Johansens facebooktråd, som et argument for, at der er flere, der undrer sig.

Roger Buch udtaler som ekspert, at det er usædvanligt, at en konstitueringsaftale indeholder en fordeling af bestyrelsesposter til ikke-medlemmer af byråd eller kommunalbestyrelse. Gad godt vide hvor han har den information fra. For fire år siden kom jeg i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn. Odense havde formandsposten, og den udpegede formand var ikke medlem af byrådet i Odense. Han var socialdemokrat, men om de i Odense vil betragte det som en vennetjeneste, det tvivler jeg på. Jeg hørte i øvrigt ikke noget om, at Kim Johansen anså det for at være et problem.

Nu kommer jeg med i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn igen, og minsandten om ikke Odense har tildelt formandsposten i bestyrelsen til et ikke-byrådsmedlem – nemlig Anker Boye. Socialdemokrat, som mange vil vide. Heller ikke denne tildeling har jeg hørt, Kim Johansen kalde hverken problematisk eller en vennetjeneste.

De, der gider, bør gå ind og kigge på bestyrelserne i alle tre omtalte selskaber, og de vil finde, at det på ingen måde er usædvanligt, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer, der ikke har sæde i det pågældende byråd/kommunalbestyrelse. For Nature Energy gælder det endda, at bestyrelsen næsten er identisk med den afgåede bestyrelse, uanset om disse medlemmer har opnået genvalg i de respektive kommunalbestyrelser eller ej, og bestyrelsen skal endvidere kun sidde der, indtil det i ejerkommunerne besluttede salg er effektiveret.

Jeg ved ikke, hvad der kræves for at blive brugt som ekspert i den lokale avis, men ekspert på det område, han her udtaler sig om, det er Roger Buch i hvert fald ikke.

Om mit tilhørsforhold til kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune skal jeg da i øvrigt understrege, at jeg er 1.suppleant på den konservative liste. Jeg var i øvrigt til årets første kommunalbestyrelsesmøde som tilhører, men Kim Johansen var der ikke. Han var på skiferie, kunne jeg se på Facebook. Men derfor kan han altså godt bruge tid på at mistænkeliggøre andres vilje og evner.

Jeg glæder mig til arbejdet i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn, og jeg kan garantere, at min indsats bliver engageret. Det er et område, der interesserer mig, og som jeg opfatter som meget vigtigt.

Jeg er sikker på, at de øvrige to bestyrelsesmedlemmer, der også trækkes gennem sølet af Kim Johansen, ligeledes vil håndtere deres bestyrelsesposter på bedste vis.

Venligst

Franz Rohde

Redigeret: Jeg har efter kontakt med lokalredaktøren på den lokale avis valgt at redigere en sætning i dette opslag. Jeg havde skrevet: ”Jeg ved ikke, hvad det kræver for at blive kaldt ekspert i vores lokale avis”, og jeg er blevet gjort opmærksom på, at man i avisen ikke kalder Roger Buch ekspert, men alene betegner ham ved titlen ”forsker”. Det ændrer ikke på, at han bruges som ekspert i forhold til de spørgsmål, der rejses i artiklen, hvilket lokalredaktøren også medgiver. Alligevel har jeg valgt at ændre denne sætning, så der i stedet står: Jeg ved ikke, hvad der kræves for at blive brugt som ekspert i den lokale avis”.

Godt nytår

Så er endnu et år gået, og det går jo altid meget hurtigt, når man kigger bagud. Men 2017 var et år, hvor der skete meget – rigtig meget.

Ikke mindst var der kommunalvalg her i november, og det gik ikke helt, som jeg havde håbet – og troet. Jeg havde regnet med, at konservative ville få fremgang og få to valgt ind i kommunalbestyrelsen, men sådan gik det som bekendt ikke. At jeg ikke opnåede genvalg, det skal jeg gerne indrømme, at det står på min liste over overraskelser i år 2017, men fra mig skal der lyde en stor tak til de 256, der valgte at sætte deres kryds ud for mit navn. Og en liste over overraskelser skal der jo være, hvis det ikke skal have været et kedeligt år, og det har det så sandelig ikke været.

Når jeg kigger tilbage på år 2017, så står der en hel række af gode oplevelser. Ikke mindst en fantastisk sommerferie, hvor familien igen havde en masse gode og fælles oplevelser – og så var fruen og jeg lige et smut i Berlin, da vi skulle hjemad. En helt igennem fantastisk dejlig sommerferie – selvom det danske sommervejr ikke var prangende.

Rigtigt mange oplevelser fra år 2017 kunne nævnes, men for at gøre det kort, så kan jeg trække det sammen til, at det igen var et år, hvor det blev tydeliggjort, at det er minder, hvor familien er med, der fylder allermest.

År 2018 bliver fra start et noget andet år end 2017. Kalenderen er så godt som tom, og jeg skal igen undervise på fuld tid. Det med kalenderen bekymrer åbenbart fruen, for hun har forsøgt at tilmelde mig et aftenhold i porcelænsmaling, og endnu værre har hun forsøgt at lave aftaler om rideundervisning til mig. Det bliver nu næppe en af de to ting, jeg skal bruge min fritid på i 2018. Det ene virker lidt kedeligt, og det andet tør jeg slet ikke.

Minder fra år 2018 skal jo skabes, og derfor er vi allerede i fuld gang med at kigge på sommerferien. Der er lidt arbejde i at blive helt enige, men uanset hvor vi havner, så ved jeg, at det igen bliver en helt fantastisk oplevelse. Jeg glæder mig allerede.

I det hele taget er jeg sikker på, at 2018 bliver et rigtig godt år, hvor der kommer til at ske en masse ting, og jeg glæder mig over, at vi går ind i det nye år i rigtig dejligt selskab.

Livet er dejligt

Rigtig godt nytår ønsker jeg alle jer derude. Må alt det bedste ramme jer i 2018.

Skål!

I dag den 21/12 2017 – præcist 1 måned efter valget – er det min sidste politikerdag i denne omgang

I dag den 21/12 2017 – præcist 1 måned efter valget – er det min sidste politikerdag i denne omgang. Der er næsten noget symbolsk over datoen. Årets korteste dag og præcist 1 måned efter valget.

I dag holder jeg for sidste gang møde med direktør og chefer i Teknik- og Miljø, og jeg får lov at sige pænt og ordentligt farvel til medarbejderne i afdelingerne – og afslutter så med det sidste kommunalbestyrelsesmøde, hvor vi efterfølgende får hilst af med hinanden til en lille sammenkomst.

Så den sidste politikerdag bliver en dag med noget på programmet.

Det bliver selvfølgelig også på sin egen måde en vemodig dag, for jeg ville da gerne have fortsat arbejdet. Både i kommunalbestyrelsen og i Teknik- og Miljø.

Men sådan er det nu en gang i politik – mandatet er altid på lånt tid – og selvom jeg havde fremgang i antallet af personlige stemmer, så var det ikke denne gang nok til at blive nr. 1 på liste C.

Tillykke og held og lykke til Anders Thingholm, som nu tager pladsen, og jeg er sikker på, at han vil gøre det godt.

For mit vedkommende kan man sige, at hverdagen vender tilbage. Jeg er tilbage på fuld tid på mit arbejde, og jeg er desuden af den kommende kommunalbestyrelse blevet valgt til at sidde i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn, hvilket jeg glæder mig meget til. Den bestyrelse blev jeg også valgt til at sidde i for 4 år siden, men da der efter 0,5 år skulle omrokeres, og jeg blev formand for Teknik- og Miljøudvalget, så overgik bestyrelsesposten til en anden. Nu kommer jeg altså så tilbage, og det er jeg meget glad for.

Som jeg har sagt og skrevet før, så kigger jeg tilbage på 4 fantastiske år. 4 år hvor min hobby blev alvor, og hvor jeg fik lov til at sidde med, der, hvor det det rent faktisk, er afgørende at sidde med.

De politiske resultater er mange, og jeg er glad og stolt over disse. Skal jeg trække et enkelt resultat frem, så må det være det, at jeg, allerede da jeg sagde ja til at blive partiets spidskandidat, havde det mål, at jeg ville medvirke til at samle den borgerlige fløj i kommunen, så et borgerligt flertal betød en borgerlig borgmester og et borgerligt samarbejde.
Det mål blev opfyldt, og jeg håber, de nye folk på pladserne vil arbejde for at fortsætte dette.
Tidligere tiders intern kævl og ævl mellem de borgerlige har aldrig fremmet noget som helst godt.

I de 4 år har jeg lært en masse gode mennesker at kende. Der er mange, som jeg holder virkeligt meget af, og det bliver selvfølgeligt underligt ikke at skulle fortsætte samarbejdet med disse. Men jeg håber da, at jeg render ind i dem en gang imellem stadig væk.

Medlemmerne fra S og V i Teknik og Miljøudvalget vil jeg gerne give en særlig stor tak for samarbejdet. Vi har virkeligt flyttet noget de sidste 3,5 år – sammen. Det er ikke alle sager i det udvalg, der er nemme, men vi har fundet fælles forståelse og fælles løsninger på langt langt de fleste, og det har givet borgere og virksomheder de bedste vilkår.
For man skal aldrig glemme, at uanset om der står asfalt eller affald på dagsordenspunktet, så handler det i sidste ende om mennesker.
Det synes jeg, vi i udvalget har formået at holde fokus på.

Administrationen i Teknik og Miljø skal også have en kæmpe tak med på vejen. De har knoklet, og de har virkeligt været fantastiske. Professionelle og ordentlige, og jeg har i sandhed været glad for samarbejdet.
Også her er det mennesker, som jeg kommer til at savne samarbejdet og omgangen med.

Når jeg er kommet op på Rådhuset i Otterup har det altid været en positiv oplevelse – lige fra det store smil i receptionen til de positive ansatte, der egentligt en gang imellem må tænke, at de politikere ikke altid træffer de bedste afgørelser, men som yder en kæmpe indsats for at gennemføre disse. Tak!

Lad mig så lige nævne personalet på rådhuset i Bogense, hvor det altid har været en fornøjelse at komme. Stor hjælpsomhed med alle udfordringer, og et godt humør, har altid præget det rådhus.

Lad mig her også sige en stor tak til Morten Andersen for et fantastisk samarbejde. Som han udtalte til avisen efter valget, så er der ikke mange dage, hvor vi ikke har været i kontakt med hinanden – mail, sms, telefonopkald og møder.
Det har ganske enkelt været enestående og fantastisk, og selvom det bliver på et andet niveau, så er jeg sikker på, at det fortsætter på en ny måde.

Ingen nævnt, ingen glemt, siger man. Det er sikkert lige så rigtigt at sige: Mange nævnt, mange glemt. For det har været en fantastisk rejse, de sidste 4 år, og den har været fyldt med gode samarbejdspartnere i utroligt mange sammenhænge. Lokalråd og mange andre har været fantastiske at samarbejde med om at udvikle kommunen.

Men nu slutter det – i hvert fald for denne gang. Hvad fremtiden bringer, det ved ingen. Det kigger vi på hen ad vejen.

Tak for de helt vildt mange beskeder om, at det er ærgerligt, at jeg ikke blev genvalgt. Det har varmet. I går modtog jeg en julehilsen fra Mai Mercado, og jeg blev helt rørt over den håndskrevne del af julehilsenen – tak.

Jeg er ikke bitter eller andet. Jeg er taknemmelig for alle de personer, der har bidraget til at give mig de 4 år, og jeg glæder mig til fremtiden.

Og så slutter det jo trods alt ikke sådan 100%, for jeg er jo stadig mig, og jeg er stadig 1.suppleant, bestyrelsesmedlem i Fjernvarme Fyn og politisk aktiv.

Lad mig sige her til slut, at det har været 4 fantastisk år. Det har også været 4 meget travle år, og det lader sig kun gøre, hvis ens familie bakker 100% op om det.
Det har min familie gjort, og af alle de tak der skal uddeles, så skal familien have den største af dem alle. Børnene har hjulpet og fulgt med i forløbet, og min kone Charlotte har været den største støtte og hjælper af alle.
Min familie er sgu helt ærligt ret så heldig med, og nu vil jeg bruge mere tid sammen med dem i den kommende tid.

Så håber jeg ikke, at konen ikke gør alvor af truslen om at tilmelde mig porcelænsmaling, hvis det trods alt bliver for meget, jeg er hjemme.