Kommentarer til uklart interview

Det er nok lige på sin plads, at jeg lige tydeliggør her, hvad jeg mener. Interviewet kan måske virke lidt uklart.

Jeg tager ikke stilling til, om den ønskede cykelsti i Hårslev burde have været lavet før nogle andre, der er lavet.

Jeg bærer et ønske om flere midler til cykelstier ind i budgetforhandlingerne nu her i disse dage, og det er min vurdering, at der er en bred politisk forståelse for, at vi bør opprioritere dette område.

I min tid som udvalgsformand har vi ikke alene arbejdet med stiplanen. Der er også blevet etableret cykelstier.

At udarbejde en stiplan er kompleks øvelse, hvor der skal tages rigtigt mange hensyn. Vi arbejder videre med cykelstier på vores næste udvalgsmøde, men vi skal ikke nødvendigvis blive helt enige (færdige) med prioriteringerne på dette møde. Desuden er det planen, at sende udkastet til prioriteringspunkterne i høring, så vi kan modtage yderligere input. Det her skal laves ordentligt, og det gør vi.

Jeg forstår godt, at der hvor man oplever et problem med manglende cykelsti, der kan man føle sig forbigået, når der andre steder etableres cykelstier. Det gælder også for forældrene i Hårslev – ligesom det gælder for mange andre, der har lignende oplevelse andre steder i kommunen.

Vi har ikke været hurtige nok til at få etableret i Nordfyns Kommune, og uden for byerne gælder det nok også for tiden før kommunesammenlægningerne. Det er ikke særligt gældende for tiden før kommunesammenlægningen, men både før og efter denne.

Vi står ikke pludseligt i en situation, hvor der er opstået et behov for flere cykelstier, men det er et behov, der er vokset over tid, hvor trafikmængden er øget, og hvor mængden af tung transport ligeledes er øget. Den udvikling er med til at øge utrygheden for cykelister.

Jeg beklager, hvis interviewet har givet nogen indtryk af andre holdninger, end de her opridsede.

http://www.fyens.dk/nordfyn/Udvalgsformand-Mange-oensker-til-nye-cykelstier/artikel/3181899

 

Opdatering

Efterhånden bruger jeg kun Facebook til opdateringer i forbindelse med mit politiske virke, men jeg vil bruge denne side igen her i valgkampen.

Så bliv ved at følge med her 🙂

Redegørelse om drikkevandet fra Veflinge Vandværk

Jeg har den 23/3 2017 fået en redegørelse af administrationen omkring forløbet og status på situationen omhandlende Veflinge Vandværk.

Redegørelsen er fyldestgørende, og jeg håber, den vil medvirke positivt til at de berørte borgere kan føle sig velinformeret, og trygheden i området kan genetableres.

Konklusionen er i forhold til vandkvalitet: Der er ingen grund til at være bekymret for at drikke vand fra vandværker på Nordfyn. Heller ikke fra Veflinge Vandværk.

Der har ganske rigtigt i vandet fra Veflinge Vandværk været overskridelser af grænseværdierne for Bentazon.
Håndteringen af disse overskridelser redegøres der for i det udsendte i dag, og embedslægen har ikke haft bemærkninger til kommunens håndtering af forløbet.

Personligt finder jeg det særdeles vigtigt, at informationsniveauet til borgerne er så højt som muligt. Derfor er jeg også meget tilfreds med administrationens beskrevne tiltag fremadrettet, hvor oplysningspligten for vandværkerne skærpes i hele Nordfyns Kommune.

Ligeledes har jeg opfordret til, at Veflinge Vandværk afholder et ”borgermøde”, hvor alle informationer lægges åbent frem. Dette er planlagt, og det finder jeg selvsagt positivt.
Nordfyns Kommune deltager naturligvis i dette møde.

Jeg forstår godt den bekymring, de berørte borgere har følt. Det er som sagt mit håb, at denne redegørelse – og ”borgermødet” – skaber grobund for mere tillid og mindre utryghed.
Man skal som borger på Nordfyn naturligvis kunne drikke sit vand i sikker forvisning om, at vandet er, som det skal være.

https://www.nordfynskommune.dk/…/Veflinge_vandvaerk_redegoe…

Spids-/Borgmester-kandidat

Jeg takker for valget som borgmester-/spids-kandidat for Det Konservative Folkeparti på Nordfyn til kommunalvalget i 2017.
Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til den tillid, jeg er blevet vist.

I mine øjne er det eneste rigtige, at vi fortsætter det gode borgerlige samarbejde i kommunen.

Jeg vil også gerne takke for en god generalforsamling, hvor der var rigtig gode politiske drøftelser, og hvor dirigenten Jørgen Hansen holdt godt sammen på aftenens forløb.

Der blev omrokeret en del i bestyrelsen, og “det nye hold” ser jeg frem til et godt samarbejde med.
Der er behov for et stærkt konservativt parti på Nordfyn.

Går du rundt og har overvejelser om at kunne tænke dig at stille op for Det Konservative Folkeparti på Nordfyn til det kommende kommunalvalg, så giv enten mig eller en af bestyrelsesmedlemmerne et vink om dette. Så lad os få en snak om dette.

Bestyrelser ser nu ud som følgende:
Formand – Carsten Nas’cou Jäger
Næstformand – Bo Guldager
Kasserer – Morten Dhalvad Mejnholt
Hjemmeside mm – Bo Hasselbalch Larsen
Bestyrelsesmedlem – Charlotte Rohde
Bestyrelsesmedlem – Tina Nas’cou Jäger
Bestyrelsesmedlem – Kim Jørgen Jensby Jørgensen
Suppleant – Jesper Hansen
Suppleant – Brian Dan Kristensen