Spids-/Borgmester-kandidat

Jeg takker for valget som borgmester-/spids-kandidat for Det Konservative Folkeparti på Nordfyn til kommunalvalget i 2017.
Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til den tillid, jeg er blevet vist.

I mine øjne er det eneste rigtige, at vi fortsætter det gode borgerlige samarbejde i kommunen.

Jeg vil også gerne takke for en god generalforsamling, hvor der var rigtig gode politiske drøftelser, og hvor dirigenten Jørgen Hansen holdt godt sammen på aftenens forløb.

Der blev omrokeret en del i bestyrelsen, og “det nye hold” ser jeg frem til et godt samarbejde med.
Der er behov for et stærkt konservativt parti på Nordfyn.

Går du rundt og har overvejelser om at kunne tænke dig at stille op for Det Konservative Folkeparti på Nordfyn til det kommende kommunalvalg, så giv enten mig eller en af bestyrelsesmedlemmerne et vink om dette. Så lad os få en snak om dette.

Bestyrelser ser nu ud som følgende:
Formand – Carsten Nas’cou Jäger
Næstformand – Bo Guldager
Kasserer – Morten Dhalvad Mejnholt
Hjemmeside mm – Bo Hasselbalch Larsen
Bestyrelsesmedlem – Charlotte Rohde
Bestyrelsesmedlem – Tina Nas’cou Jäger
Bestyrelsesmedlem – Kim Jørgen Jensby Jørgensen
Suppleant – Jesper Hansen
Suppleant – Brian Dan Kristensen

Generalforsamling 2016

Nordfyns Konservative Vælgerforening afholder den årlige generalforsamling i kantinen på Bogense rådhus onsdag den 20. januar 2016 kl. 19.00 (der er mulighed for spisning fra kl. 18).

Der er flere spændende punkter på dagsordenen.
Valg af ny formand og ny næsteformand – for at nævne nogle.
Valg af spidskandidat til kommunalvalg i 2017 – det synes jeg også, er et spændende punkt.

Så er det tidspunktet, hvor der skal kigges tilbage på et år, der er gået

Nu er der jo mange steder at starte på sådan et tilbageblik, men lad mig starte på den landspolitiske scene, hvor der jo var et folketingsvalg midt på året.

Folketingsvalget blev afslutningen på den regering, der til sidst bestod af Radikale og Socialdemokraterne. Det vil jeg på ingen måde pakke ind, at jeg er yderst godt tilfreds med.

Folketingsvalgets vinder må siges at være DF. DF blev det største danske parti i den flok af partier, der ønskede en ny regering. Desværre viste DF sig ikke at være parat til at sidde med ved bordet, så de ville gerne have en ny regering, men trods fremgang og størrelse turde de ikke tage det endelige ansvar. Det kan man mene meget om, men ikke ret meget godt om.

Venstre fik klø af vælgerne, men Venstre viste sig trods denne modgang som et anstændigt og ansvarsfuldt parti, og de tog regeringsansvaret på sig. Det fortjener de stor ros for.

Det konservative Folkeparti oplevede nok en gang tilbagegang ved folketingsvalget. Man skulle næsten mene, det ikke var muligt, men det var det altså desværre. Mange gode begrundelser kan gives – og det er der blevet – men jeg tror på, at en stabil politisk indsats vil ændre modgang til medgang.

Folketingsvalget afslørede i øvrigt, at en stor del af befolkningen vist mest bare er trætte af politik, og at de derfor ikke gider sætte sig ind i, om det de forskellige partier lover, på nogen måde er realistisk. Se blot på Alternativet, der stormede ind i Folketinget. På spørgsmål om finansiering af deres forslag var svaret bare, at de regnede da slet ikke sådan på deres forslag. Tak for kaffe!

På den lokalepolitiske bane var 2015 et meget travlt år.

Den kollektive trafik på Nordfyn fik en kraftig saltvandsindsprøjning. Etablering af ny teletaxaordning og indførelsen af pendlerruter. Et rigtig godt politisk resultat.

Søbadet i Bogense blev endelig igangsat, og inden årets udgang er vi nået rigtig langt med projektet. Vi fik holdt indvielse af velfærdsbygningen her i december.

Der blev vedtaget og igangsat byggemodning af udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø. Et meget spændende område, hvor der allerede nu er solgt byggegrunde.

Vi fik et nyt tankanlæg til Bogense Havn og Marina, og en årelang krig om dette fik en lykkelig afslutning.

Det blev aftalt ved budgetforliget om budget 2015, at Vej og Park skulle konkurrenceudsættes, og det blev gennemført i 2015 – på en ordentlig og sober måde.

Det er aldrig nemt, og aldrig populært, at beslutte at fælde træer, men vejtræerne langs Hjadstrupvej blev besluttet fældet, og jeg har siden hørt om to færdselsulykker på den strækning, hvor træerne stod. I det lys er jeg meget glad for den beslutning.

Kommissorium for Det Maritime Råd blev ændret, så rådets arbejde i højere grad forankres om det Maritime Nordfyn og samtidig er netværksskabende på tværs at maritime aktiviteter på tværs af kommunen. Det nye råd er gået særdeles positivt ind i arbejdet, og det vil gavne det Maritime Nordfyn.

Det Grønne Råd blev i år 2015 udvidet, og det er godt med endnu flere interessenter samlet der.

Det viste sig, at 2015 var et godt år at få lavet asfaltarbejde i, og vi fremrykkede 5 mio. fra 2016 til 2015 på dette område – plus vi for det tildelte budget fik lavet mere end forventet. De nordfynske vejes tilstand er generelt blevet forbedret mærkbart i år 2015.

Vi fik også lagt ny asfalt på cykelstierne mellem Otterup og Hasmark, og Otterup og Hjadstrup, og vi er i fuld gang med planlægningen af cykelstien mellem Morud og Søndersø.

Vi har fået endeligt vedtaget risikostyringsplanen for oversvømmelse fra Odense Fjord – i samarbejde med Odense og Kerteminde Kommune. Til lige fik vi også i 2015 vedtaget Klimatilpasningsplanen. Der ligger nogle store udfordringer foran os på disse områder. Derfor er det også vigtigt, at vi har fået bedre styr på oprensningen af vores vandløb. Hvad vi kan gøre for at hindre oversvømmelser, det bør vi gøre.

Så var 2015 også året, hvor jeg for første gang til Folkemødet på Bornholm. Det var et stor oplevelse. Der var samlet så mange mennesker, der brændte for mange forskellige sager. Jeg kom helt sikkert hjem med større indsigt i og forståelse for flere emner.

2015 var også året, hvor Nordfyn Erhverv og Nordfyns Turistforening blev slået sammen i en ny og forhåbentlig slagkraftig organisation – med det mundrette navn NEET.

Den tidligere Skamby Friskole blev overdraget til lokale ildsjæle til etablering af et multihus.

Det blev vedtaget, at der arbejdes videre med at udpege nye attraktive boligområder langs kysten i følgende prioriterede rækkefølge: – Klintebjerg – Skåstrup – Bogense – Øvrige. Et af mange konservative fingeraftryk på årets gang.

Udvidelse af genbrugspladsen i Søndersø blev endeligt vedtaget, og vi havde i øvrigt et rigtig hyggeligt arrangement på genbrugspladsen, hvor vi talte med mange brugere og udvekslede ideer med dem.

Nye initiativer på affaldsområdet er nok, hvad jeg betragter som årets største politiske succes. Det er ikke noget nyt emne at fremme genanvendelsen, og vi er pålagt denne opgave fra regeringens side – og har vi været i flere år – men der er ikke tidligere taget et så stort skridt som dette. Husstandsindsamlingen af pap og papir er vedtaget. At der så var kritiske røster fra nogle om, at det ikke er omfattende nok, det tager jeg blot som et tegn på, at vi kan gennemføre endnu mere af denne type på sigt.

Ikke alt var succes i 2015. Mit forslag om at sende et brev til minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, hvori vi ansøgte om dispensation fra den understøttende undervisning og de tvungne lektiecaféer i folkeskolen – gældende for Nordfyns Kommune, blev desværre kun støttet af LA.

To gange i 2015 skulle vi tage politisk stilling til ændringsforslag af skoledistrikter. Først justering af Bogense Skole distriktet i forhold til Kystskolens skoledistrikt, så Justering af Kystskolens distrikt i Skamby området. I den første sag sagde et flertal ja, mens et flertal i den anden sag sagde nej. Det var kun mig, der sagde ja til begge forslag. Andre må forklare hvorfor.

Jeg kunne blive ved længe, for meget er sket, men lad mig afslutte med at nævne Fiona-grunden og det gamle sygehus i Bogense, hvor der i det forløbne år blev taget beslutninger om byudvikling på disse områder. Det er godt!

PS: Jeg vil ikke afvise, at jeg på et tidspunkt får en kop kaffe med 3F, for det er næsten altid godt at udveksle synspunkter ansigt til ansigt, men jeg vil gerne takke pænt nej tak til den times belæring, de har tilbudt mig. Og jeg har i øvrigt ikke ændret hverken holdning eller standpunkt.

Rigtig godt nytår til jer der nåede hele vej her til enden

Franz Rohde

Sandheden

Der har været mange udlægninger af, hvad jeg har sagt, så her er den pressemeddelelse, jeg udsendte.
Jeg har ikke på nogen måde truet 3F med hverken bål eller brand, som Fyens Stiftstidende skrev. Jeg har blot fremlagt den logiske konsekvens af en foresat ageren, som de har gjort, nemlig at så må vi afskaffe arbejdsklausulerne i Nordfyns Kommune.
Misbrug af den slags hverken kan eller skal vi lægge navn til.
Nordfyn 10/12 2015
Nordfyns Kommune misbruges af 3F
3F misbruger Nordfyn Kommunes navn til at kræve, at lokale virksomheder skal indgå overenskomst med fagforeningen. En fremgangsmåde, som De Konservative kræver stoppet – omgående”
Det Konservative Folkepartis repræsentant i kommunalbestyrelsen, Viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget Franz Rohde, stemte i sin tid for arbejdsklausulerne, men efter den seneste kampagne fra 3F, hvor 3F direkte går efter virksomheder, der skal udføre arbejde for kommunen, er tonen helt klar.
Hvis ikke 3F stopper deres ageren i forhold til de berørte virksomheder, så vil jeg arbejde for, at vi drager konsekvensen og dropper arbejdsklausulerne i Nordfyns Kommune”, udtaler Franz Rohde.
I min verden giver det absolut ingen mening noget af det her. Hvordan kan den lokale afdeling af 3F se en ide i at genere og chikanere lokale virksomheder – der intet forkert har gjort? Og hvis 3F mener, de gældende arbejdsklausuler ikke overholdes, hvorfor henvender de sig så ikke til kommunen?
Vi må som politikere stå på mål for kommunens politik, men ikke for 3F´s misbrug af den.”
Det er super ærgerligt at 3F´s kampagne kan få de konsekvenser, at de lokale virksomheder ikke vil byde på kommunens opgaver, fordi de ikke vil i konflikt med 3F, og at vi ikke kan bevare arbejdsklausuler, der egentligt skulle sikre, at virksomhederne bød på opgaverne ud fra samme standard. Men der er ikke noget at sige til, hvis virksomheder frygter den slags bølle- og mafiametoder, 3F bruger i disse sager. Vi politikere kan ikke se bort fra dette misbrug, der finder sted fra 3F´s side, og vi er tvunget til at reagere på det.” Slutter Franz Rohde af.
Sagen er, at 3F skriver rundt til virksomheder, der skal udføre arbejde for Nordfyns Kommune, og i disse breve henviser 3F til, at Nordfyns Kommune har vedtaget arbejdsklausuler. 3F henviser derfor virksomhederne til sig selv for at få tegnet en overenskomst.
Ca. ti dage senere modtager virksomhederne et konfliktvarsel fra 3F, hvor der trues med landsdækkende blokade mm., hvis der ikke indgås en overenskomst med dem.
Der er dog intet i de vedtagede arbejdsklausuler, der på nogen måde påtvinger virksomheder, der udfører arbejde for Nordfyns Kommune, at tegne overenskomst med hverken 3F eller for den sags skyld andre.
For at fjerne al tvivl om, hvorvidt Nordfyns Kommune skulle stille krav om overenskomst mellem virksomheder, der udfører arbejde for kommunen, og fx 3F, så foreslår Det Konservative Folkeparti altså, at arbejdsklausulerne afskaffes i Nordfyns Kommune. Dette bør ske snarrest, hvis ikke 3Fgår ud og beklager deres ageren i forhold til de berørte virksomheder.
 
Franz Rohde Viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget I Nordfyns Kommune
 

Renovering af genbrugspladsen i Søndersø

I går var jeg blandt andet på genbrugspladsen i Søndersø. Der er udarbejdet et skitseforslag, som brugerne kunne se om kommentere, og der kom flere gode reaktioner og forslag.
Pølsevognen trak nok også et par stykker til.
Det er virkeligt godt, at vi her i kommunen hver dag øver os i at blive endnu bedre til at inddrage borgerne i beslutningerne. Det skal vi fortsætte med.
Jeg fik i øvrigt lov at drikke af denne fine kop – der var et lille skår i den, men det er nok bare tegn på, at den har været ejet af en rigtig fan 

genbrugskrus