Kommunalvalget 2017

Den 21. november er der kommunalvalg, og der afgør borgerne i Nordfyns Kommune, hvilke partier og politikere, der skal repræsentere dem i den kommende kommunalbestyrelse.

Jeg synes, det er et vigtigt valg, borgerne skal træffe, og jeg vil opfordre alle til at gøre brug af sin stemmeret.

Demokrati er ikke en selvfølge, og nærdemokrati er noget, vi skal kæmpe for.

Naturligvis håber jeg, at du som borger i Nordfyns Kommune vil overveje at give mig din stemme.

Her kan du se mere om, hvad jeg mener, og hvad jeg vil arbejde for i de kommende fire år, hvis jeg bliver valgt.

Du kan følge mig på Facebook, hvor jeg har en politikerside, og du kan møde mig rundt omkring i kommunen – både her i valgkampen, men også til hverdag.

 

Udvikling i hele kommunen

Intet har så stor betydning for valg af bopæl, som muligheden for et arbejde i nærheden.

Bl.a. derfor er det vigtigt, at vi fastholder en udvikling i hele kommunen – både på land og i by.

Det skal være muligt for virksomheder at slå sig ned på Nordfyn, både indenfor og udenfor for byskiltene.

Det er også vigtigt, at når der afsættes puljer til fx byfornyelser, så er det ikke kun i vores største byer, der udvikles, men i hele kommunen.

Jeg vil arbejde for flere jobmuligheder og en positiv udvikling i hele kommunen.

 

Skoler

På Nordfyn har vi forholdsvis mange folkeskoler og privatskoler. Det er en naturlig konsekvens af, at en stor del af vores borgere bor uden for de største af vores byer.

Skolestrukturen er traditionelt et varmt emne, ikke mindst i valgkampene, på Nordfyn.
Skolerne har en stor betydning for lokalområderne, de er placeret i. Samtidigt er folkeskolerne meget vigtige for vores børn og unges muligheder i livet.
Det er i folkeskolerne grunduddannelsen sker, og det er vigtigt, at kvaliteten er helt i top.

Nogle af vores folkeskoler er udfordret på, at de modtager meget få elever på nogle årgange – eller generelt. Det giver både økonomiske og undervisningsmæssige udfordringer på skolerne, og det er vi nødt til at tage seriøst og alvorligt.

De forskellige folkeskoler skal ikke tvinges til at løse udfordringerne på samme måde. Skolerne er meget forskellige, og derfor skal udfordringerne løses forskelligt. Det skal vi give vores folkeskoler mere frihed til.

Som politiker på Nordfyn kan man ikke undgå at blive mødt med spørgsmål om, hvorvidt man vil lukke skoler.
Mit svar er, at det vil jeg meget nødigt, men jeg kan omvendt ikke give en garanti for, at det ikke kan blive nødvendigt.
Hvis fx den lokale opbakning om en skole forsvinder, så forsvinder også skolens eksistensgrundlag og berettigelse.

Jeg vil arbejde for, at de forskellige skoler får mulighed for at løse deres udfordringer på forskellig vis, så den lokale skole kan fastholde sin position som den attraktive løsning for alle i lokalområdet.

 

Uddannelsesniveauet på Nordfyn

Vores unge tager generelt en kortere eller ingen uddannelse end gennemsnittet i hele landet.

Det er vigtigt, at vores børn og unge har de samme muligheder, som hvis de var vokset op et andet sted i Danmark.

Derfor er det meget vigtigt, at vi får udbygget et uddannelsescenter (campus) ved gymnasiet i Søndersø.
På den måde kan vi samle flere af vores unge, der er i gang med en uddannelse, og vi kan højne kvaliteten på de forskellige uddannelser, der er samlet der.

Jo længere de unge har til uddannelsesstedet, jo større chance er der for, at de dropper ud.
Derfor er det utroligt vigtigt, at vi fastholder og udbygger uddannelsesmulighederne lokalt på Nordfyn.

Jeg vil arbejde for, at vi får et uddannelsescenter ved gymnasiet i Søndersø.

 

Ældrepleje

Ældreplejen på Nordfyn får mange rosende ord med, når den evalueres af brugerne.
Det er ikke mindst personalets fortjeneste.
Men vi skal gøre det endnu bedre.

Jeg har her meget fokus på vores medarbejderes uddannelsesniveauer og ikke mindst i forhold til, at de løbende bliver efteruddannet. Og her mener jeg, at vi kan gøre det endnu bedre.

Særligt kan brugen af hjælpemidler i plejen blive forbedret, hvis vi sikrer, at medarbejderne kender og kan bruge de nyeste og de bedste hjælpemidler.

Jeg vil arbejde for, at vores medarbejdere er veluddannet og har et højt vidensniveau inden nye hjælpemidler.

 

Miljø

Der er dejligt på Nordfyn.
Vi har en smuk natur, og vi har en fantastisk kyst.

Miljø er meget mere end det, vi lige kan se her og nu med det blotte øje.
Vi har et ansvar overfor det nære miljø, og vi har et medansvar for hele klodens miljø.

Jeg er meget stolt over, at vi på Nordfyn har gennemgået en udvikling fra at være en kommune, hvor genanvendelse ikke fyldte ret meget på den politiske dagsorden, til at vi i dag er en kommune, der er med helt fremme på dette område.

Vi har nu tre moderne genbrugspladser i kommunen, hvor adgangsforholdene er gode og brugervenlige.

Det er også vigtigt med gode muligheder for at kunne sortere det forskellige affald hjemme i husstandene, og på det felt er vi kommet langt.

Vi kan i dag sortere pap, papir, metal, glas, storskrald, batterier og småt elektronik i vores husstande, og få det afhentet hjemme hos os selv.

Det er noget, der betyder meget for miljøet.

Der er også sat et forsøg i gang med husstandsindsamling af plastik, og jeg forventer, der kommer en ordning for indsamling af plastik ud fra vores erfaringer fra det forsøg.

Jeg vil arbejde for, at vi bliver endnu bedre til genanvendelse på Nordfyn, så der tages hensyn til både det nære miljø og klodens resurser.

Jeg vil også arbejde for endnu bedre åbningstider på vores genbrugspladser. Det skal være muligt fx at aflevere haveaffald på helligdage og uden for den normale åbningstid.

 

Klimasikring

Jordens klima ændrer sig, og uanset hvad dette skyldes, så må vi forholde os til disse ændringer.

Klimaændringer betyder på vores breddegrader først og fremmest, at vi får udfordringer med vand.

Mere nedbør, og oftere som skybrud, og en stigende vandstand i havene giver os udfordringer – også på Nordfyn.

Vi har sat gang i et klimaprojekt i Bogense, hvor overskydende vand ledes væk fra Bybækken, når det er nødvendigt, men vi får behov for flere tiltag i de kommende år.

Jeg vil arbejde for, at vi i langt større udstrækning får adskilt regnvandet fra kloakvandet, så vi får begrænset overløbene, og dermed undgår forurening af vores vandløb.

 

Infrastruktur

Nordfyns Kommune har rigtigt mange borgere, der pendler på uddannelse og arbejde.

Derfor er det vigtigt med gode veje, men ordentlige asfaltbelægninger, så det er muligt at komme godt og sikkert frem og tilbage.

Det er også vigtigt med en god offentlig transportmulighed, og jeg er meget glad for, at vi kunne samle et flertal i kommunalbestyrelsen omkring en telependler-ordning og en teletaxa-ordning.
Begge ordninger er succesfulde, og der er en stigende brug af disse.

Det er også vigtigt, at vi får udbygget vores cykelstier, så det langt flere steder bliver sikkert at tage cyklen til og fra uddannelsessteder, fritidsaktiviteter eller arbejde.

Jeg vil arbejde for, at vi fortsat, som i de sidste 3 – 4 år, får vores veje bedre vedligeholdt, og jeg vil arbejde for, at vi får langt flere cykelstier på Nordfyn.