Lidt om mig

Jeg bor i Otterup, og bor sammen med min kone Charlotte Rohde og to af vores i alt fire børn. Ja, børn er de ikke længere, da den yngste er blevet 18 år.
At have fulgt fire børn gennem skoleforløb, uddannelsesforløb osv. er faktisk en ret god kvalifikation at have som lokalpolitiker.
Ikke alt er, som man forventer, og ikke alt går, som man regner med. Sådan er livet.

Mine politiske grundholdninger udspringer af en ansvarsfølelse over for de svage i vores samfund, men også retten til den personlige frihed.
Den personlige frihed og ansvaret for de svage i samfundet er god konservativ opfattelse af samfundets opgaver og menneskelig respekt – også for forskelligheder.

Oprindeligt er jeg uddannet gartner med driftlederuddannelsen, og mine forældre (Jane og Leif Jensen) drev i mange år “Gartneriet Dalskov” i Lumby.
Det var meningen, at jeg skulle have drevet gartneriet videre, men jeg udviklede en voldsom eksem for planterne og måtte opgive den drøm.
I stedet blev jeg uddannet folkeskolelærer i 2002, og jeg har siden arbejdet som sådan i Bolbro i Odense.

Ved kommunalvalget i 2017 fik jeg 256 personlige stemmer, men det rakte ikke til en plads i kommunalbestyrelsen.
Jeg er 1.suppleant til kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti, og jeg repræsenterer Nordfyns Kommune i bestyrelsen for Fjernvarme Fyn.

Ved kommunalvalget i 2013 blev jeg valgt ind, og jeg havde i perioden 2014 – 2017 følgende tillidsposter i Nordfyns Kommune.

Medlem af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune

1. Viceborgmester i Nordfyns Kommune

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Næstformand i økonomiudvalget i Nordfyns Kommune

Medlem af Valgbestyrelsen til EU- og Folketingsvalg

Medlem af Valgbestyrelse ved skolevalg – Sletten Skole

Suppleant for Borgmester Morten Andersen i Valgbestyrelse til kommunevalg

Stedfortræder for Borgmester Morten Andersen i Kredsrådet under Fyns Politi

Stedfortræder for Borgmester Morten Andersen i KL´s repræsentantskab

Stedfortræder for Borgmester Morten Andersen i bestyrelsen for H. C. A. Airport