Nordfyns Kommune bryder måske selv loven

Anlægsgartner Brian Kristensen søgte om en byggetilladelse på en hal, men han endte med at få besked på, at han skal lukke sin virksomhed på den nuværende adresse. Årsagen er ifølge Nordfyns Kommune, at virksomheden er placeret i landzone.

Sagen har været rigt omtalt i pressen, og som ligeledes omtalt i pressen har jeg sendt sagen til den konservative folketingsgruppe, hvor Jørgen Lundsgaard har stået for den videre behandling.
Sagen har vi sendt videre til belysning i indenrigsministeriet, og Bertel Haarder, hvor et centralt spørgsmål fra os er, om Nordfyns Kommune bryder loven, da de vil tvinge virksomheden til at ophøre på adressen, hvor den har været placeret i 8 år med kommunens vidende.
Nordfyns Kommune kan ikke i denne sag siges at handle i god tro, da de i årevis har kendt alle oplysninger om denne virksomhed.

Det Konservative Folkeparti melder klart ud, at hvis det mod vores opfattelse skulle forholde sig som Nordfyns Kommune påstår, så skal loven naturligvis ændres. Der skal helt bestemt være mulighed for at drive virksomhed i landzone.
Det er dog vores opfattelse, at planloven i tilstrækkelig udstrækning giver rigeligt mulighed for, at der fortsat kan drives virksomhed som anlægsgartner på adressen, samt at kommunen ville kunne give byggetilladelse uden, at planloven strider mod dette.

Lad mig præcisere, at vi konservative er af den opfattelse, at anlægsgartner Brian Kristensen er blevet et offer i en sag, der slet ikke burde være blevet drevet til dette punkt.

Uanset om Nordfyns Kommune handler lovligt eller ej, så handler kommunen med sikkerhed ikke erhvervsvenligt.
I mine øjne er det, at kommunen ikke giver dispensation til anlægsgartner Brian Kristensen, ved den mindste tvivl, en brøler af rang. Her havde kommunen chancen for at vise, at den bakker op om de mange små erhvervsdrivende, der driver virksomhed på landet.
I stedet skader kommunen nu sagen.
Kommunen vil sende sagen ind til miljøministeren, hvilket Venstres Lars Chr. Lilleholt ligeledes gør. Signalet til miljøministeren ville have været stærkere, hvis kommunen havde valgt at give dispensation til anlægsgartneren.

Planloven er for nyligt lempet, så den ikke på nuværende tidspunkt burde udgøre stopklods i den aktuelle sag.
Er der tvivl om en tilladelse, kan denne ankes, hvilket kunne få sagen afgjort ved Natur- og Miljøklagenævnet. Dette gør Danmarks Naturfredningsforening i større stil.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) anker gladelig ethvert tiltag på landet.
DN har høringsret i Natur- og Miljøklagenævnet, og i det hele taget virker det som om, DN har vundet langt mere magt og indflydelse, end en interesseorganisation bør kunne opnå. Det er dog ikke DN, der skal have skylden for den aktuelle sags forløb frem til nu. En anke fra DN er dog en naturlig forventning at have.

Vi ønsker liv på landet, og private iværksættere er vigtige for dette. Ligeledes må en kommune forventes at bakke op om det lokale erhvervsliv.

Franz Rohde – Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti
Pileurten 3
5450 Otterup

Tlf. 29255085